A-Z index

1

[naar boven]

112    - Pagina: Nuttige links

2

[naar boven]

2015    - Pagina: 2015-de tijd loopt

A

[naar boven]

aangepast vervoer    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

aangifte    - Pagina: Algemeen huishoudelijk reglement (Financiën)

aangifte    - Pagina: Snelloket: aanvragen

aangifte beroep    - Pagina: Diverse info / aanvragen / aangiften (burgerzaken)

aangifte beroep    - Pagina: Aangifte van beroep

aangifte geboorte    - Pagina: Geboorte-akte

aangifte huwelijk    - Pagina: Huwelijksaangifte

aangifte overlijden    - Pagina: Aangifte van overlijden

aangifte reclamedrukwerk    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

aangifte SABAM    - Pagina: SABAM-Billijke vergoeding

aankomst in gemeente    - Pagina: Adreswijziging / verhuis

aanpassingen    - Pagina: De Lijn

aanplakking    - Pagina: GAS-Gemeentelijke Administratieve Sancties

aanplakking    - Pagina: Milieureglement

aanplakzuilen    - Pagina: FAQ

aanslag    - Pagina: Noodplanning

aanslagbiljet    - Pagina: Algemeen huishoudelijk reglement (Financiën)

aansluitingen    - Pagina: Elektriciteit, gas en straatverlichting

aanvraag    - Pagina: Uittreksel uit het strafregister

aanvraag    - Pagina: Snelloket: aanvragen

aanvraag huisnummer    - Pagina: Aanvraag huisnummer

aanvraag puk-code    - Pagina: Elektronische identiteitskaart-pincode

aanvraag standplaats    - Pagina: Wekelijkse markt / jaarmarkt

aanvragen College    - Pagina: Externe communicatie

aardgas    - Pagina: Elektriciteit, gas en straatverlichting

abonnement    - Pagina: De Lijn

academie    - Pagina: Kunstenacademie August De Boeck

academie    - Pagina: Onderwijs & kinderopvang (selectiepagina)

academie voor muziek    - Pagina: Kunstenacademie August De Boeck

actieve openbaarheid     - Pagina: Wet Openbaarheid van Bestuur

activiteit    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

activiteit    - Pagina: Vrijwilligerswerk in Ternat

activiteit    - Pagina: Vrijwilligersverzekering-gemeente

activiteit    - Pagina: Vrijwilligersverzekering-verenigingen

activiteit    - Pagina: Snelloket: aanvragen

activiteiten    - Pagina: Erfgoed & toerisme

activiteiten    - Pagina: Sportaanbod

activiteiten    - Pagina: Woningcomplex De Sibbe

activiteiten    - Pagina: Vakantieaanbod jeugd & sport

activiteiten    - Pagina: Amnesty International

activiteiten    - Pagina: Kerstdiner alleenstaande senioren 65+

activiteiten    - Pagina: Onthaal nieuwe inwoners

activiteiten    - Pagina: Waar bevinden zich de aanplakzuilen in Ternat?

activiteiten    - Pagina: Seniorenreis

activiteiten    - Pagina: ZAMIT - zonder auto mobiel in Ternat

activiteiten    - Pagina: Wekelijkse markt / jaarmarkt

ad valvas    - Pagina: Externe communicatie

ADD    - Pagina: Nuttige links

ADHD    - Pagina: Nuttige links

administratieve hulp    - Pagina: Gezinszorg

adoptie    - Pagina: Geboorte en adoptie (selectiepagina)

adoptie    - Pagina: Levensloop (selectiepagina)

adoptie    - Pagina: Adoptie-akte

adoptie-akte    - Pagina: Adoptie-akte

adres    - Pagina: Adresopzoekingen

adres    - Pagina: Snelloket: aanvragen

adres    - Pagina: Adres, openingsuren, bereikbaarheid, briefwisseling en taal

adresopzoeking    - Pagina: Archief (bevolking)

adresopzoeking    - Pagina: Adresopzoekingen

adressenlijst    - Pagina: Snelloket: aanvragen

adressenlijst    - Pagina: Archief (bevolking)

adreswijziging    - Pagina: Adreswijziging / verhuis

adreswijziging    - Pagina: Aanvraag huisnummer

adreswijziging    - Pagina: Wijziging inschrijvingskaart wagen

adreswijziging    - Pagina: Aanverwante instanties (verhuizen)

adreswijziging    - Pagina: Tijdelijke afwezigheid

adreswijziging    - Pagina: Wijziging identiteitskaart

adreswijziging    - Pagina: Inwendige mutatie

adreswijziging    - Pagina: Vertrek naar een andere gemeente

adreswijziging    - Pagina: Vertrek naar het buitenland

adviesraad    - Pagina: Cultuurraad

adviesraden    - Pagina: Commissies (Info)

advocaat    - Pagina: Juridisch advies

AED    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

AED toestel    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

AEEA    - Pagina: Afval (selectiepagina)

affiche    - Pagina: Openbare weg (selectiepagina)

affiche    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

affiches    - Pagina: Snelloket: aanvragen

affiches    - Pagina: Waar bevinden zich de aanplakzuilen in Ternat?

afschaffing fiscale zegels    - Pagina: Afschaffing fiscale zegels

afschriften    - Pagina: Eensluidend verklaren van documenten

afschriften    - Pagina: Akte, bewijs, attest & uittreksel (documenten)

afstamming    - Pagina: Afstamming

afstand    - Pagina: Rooilijnplan

afval    - Pagina: Recyclagepark

afval    - Pagina: Grof vuil

afval    - Pagina: Afval (selectiepagina)

afval    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

afval    - Pagina: PMD

afval    - Pagina: KGA

afval    - Pagina: Snoeihout

afval    - Pagina: Vervallen geneesmiddelen

afval    - Pagina: Sluikstorten / Afvalverbranding

afvalcontainer    - Pagina: Snelloket: aanvragen

afvalcontainer    - Pagina: Afval (selectiepagina)

afvalcontainer    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

afvalkalender    - Pagina: Afval (selectiepagina)

afvalverbranding    - Pagina: Afval (selectiepagina)

afvalverbranding    - Pagina: Sluikstorten / Afvalverbranding

afvalwater    - Pagina: Water

afwezigheidstoezicht    - Pagina: Aanbod politie

AGB Ternat    - Pagina: Cultuurcentrum De Ploter

agenda    - Pagina: Gemeentebestuur

agenda gemeenteraad    - Pagina: Gemeenteraad

agenda gemeenteraad    - Pagina: Externe communicatie

agentschap ondernemen    - Pagina: Ondernemer / starten eigen zaak

agiv    - Pagina: Nuttige links

AGM    - Pagina: AGM-Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen

AGM    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

AGM    - Pagina: Voorstelling interne zaken

AGV    - Pagina: Meldingskaart 2

akte van bekendheid    - Pagina: Erfopvolging

akte van erfopvolging    - Pagina: Erfopvolging

akten    - Pagina: Akte, bewijs, attest & uittreksel (documenten)

akten    - Pagina: Legalisatieprocedure

akten    - Pagina: Vertalingen

akten    - Pagina: Huwelijk (documenten)

alarm    - Pagina: Alarmsysteem

alarm    - Pagina: Aanbod politie

alarmsysteem    - Pagina: Alarmsysteem

alarmsysteem    - Pagina: Noodoproepsysteem

alcohol    - Pagina: Alcohol- en drugpreventie

alcohol    - Pagina: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw

alcohol    - Pagina: Nuttige links

alcohol    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

alcohol    - Pagina: Rookverbod in horeca

alcoholpreventie    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

alcoholprobleem    - Pagina: Nuttige links

alcoholprobleem    - Pagina: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw

algemeen directeur    - Pagina: Algemeen Directeur

alleenstaande bomen    - Pagina: Alleenstaande bomen of bomen in lijnverband

alternatieve gerechtelijke maatregelen    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

alternatieve straf    - Pagina: AGM-Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen

ambulante dienstverlening    - Pagina: Dienstverlening aan huis (bevolking)

ambulante handel    - Pagina: Leurkaart

Amnesty    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

Amnesty    - Pagina: Amnesty International

Amnesty International    - Pagina: Amnesty International

andersvalide    - Pagina: Sociale voorzieningen

andersvaliden    - Pagina: Aanvraag parkeerkaart andersvaliden

andersvaliden    - Pagina: Inkomensvervangende tegemoetkoming

andersvaliden    - Pagina: Integratietegemoetkoming

andersvaliden    - Pagina: Uitleendienst Kruikenburg vzw

andersvaliden    - Pagina: Assistentiehonden

antigifcentrum    - Pagina: Nuttige links

anti-reclamesticker    - Pagina: Afval (selectiepagina)

apotheek    - Pagina: Wachtdiensten

apotheker    - Pagina: Wachtdiensten

App 112    - Pagina: Veiligheids- & preventiediensten (selectiepagina)

arbeidskaart    - Pagina: Werkwinkel

arbeidsmarkt    - Pagina: Nuttige links

arbeidsongeval    - Pagina: Nuttige links

arbeidsongevallen    - Pagina: Nuttige links

arbeidsvergunning    - Pagina: Werkwinkel

archief    - Pagina: Snelloket: aanvragen

archief    - Pagina: Diverse info / aanvragen / aangiften (burgerzaken)

archief    - Pagina: Afstamming

archief    - Pagina: Adresopzoekingen

archief    - Pagina: Genealogische opzoekingen (stamboom)

archief    - Pagina: Archief (bevolking)

armoede    - Pagina: 2015-de tijd loopt

artikels Ternat    - Pagina: Persweekoverzicht

asbest    - Pagina: Afval (selectiepagina)

asielzoeker    - Pagina: Vluchtelingen

assistentiehonden    - Pagina: Assistentiehonden

assistentiewoning    - Pagina: Huisvesting (selectiepagina)

assistentiewoningen    - Pagina: Woningcomplex De Sibbe

as-uitstrooiing    - Pagina: Begraafplaatsen

atlas    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

attest    - Pagina: Stedenbouwkundig attest

attest    - Pagina: Planologisch attest

attest hygiëne    - Pagina: Strafregister (selectiepagina)

attest van erfopvolging    - Pagina: Erfopvolging

autisme    - Pagina: Nuttige links

autoluwe dag    - Pagina: ZAMIT - zonder auto mobiel in Ternat

autovrije dag    - Pagina: ZAMIT - zonder auto mobiel in Ternat

AVG    - Pagina: Klachtenformulier

AVG    - Pagina: Disclaimer

avondmarkt    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

avondmarkt    - Pagina: Wekelijkse markt / jaarmarkt

avondonderwijs    - Pagina: Volwassenenonderwijs

avondonderwijs    - Pagina: Onderwijs & kinderopvang (selectiepagina)

B

[naar boven]

baby    - Pagina: Consultatiebureau PAVOK vzw

babysit    - Pagina: Onderwijs & kinderopvang (selectiepagina)

ballet    - Pagina: Kunstenacademie August De Boeck

basiseducatie    - Pagina: Nuttige links

basiseducatie    - Pagina: Basiseducatie

basisonderwijs    - Pagina: Gemeentelijk basisonderwijs

basisonderwijs    - Pagina: Onderwijs & kinderopvang (selectiepagina)

basisonderwijs    - Pagina: Basisonderwijs

basisschool    - Pagina: Basisonderwijs

basisschool    - Pagina: Gemeentelijk basisonderwijs

Be Alert    - Pagina: Noodplanning

beachterrein    - Pagina: Sportinfrastructuur

bebossing    - Pagina: Kappen / rooien van bomen

bedrijfsbelasting    - Pagina: Snelloket: aanvragen

bedrijfsbelasting    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

bedrijfsopvang    - Pagina: Infano vzw

begeleid wonen Pajottenland    - Pagina: Sociale voorzieningen

begraafplaats    - Pagina: Begraafplaatsen

begraafplaats    - Pagina: Procedure plaatsen grafzerk

begraafplaatsen    - Pagina: Voorstelling dienst milieu

begraafplaatsen    - Pagina: Levensloop (selectiepagina)

begrafenis    - Pagina: Aangifte van overlijden

begraving    - Pagina: Aangifte van overlijden

begraving    - Pagina: Procedure plaatsen grafzerk

begraving    - Pagina: Begraafplaatsen

bejaarden    - Pagina: Noodoproepsysteem

bejaardenflats    - Pagina: Woningcomplex De Sibbe

bekendmaking    - Pagina: Omgevingsvergunning-bekendmaking meldingsakten

belasting    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

belasting    - Pagina: Algemeen huishoudelijk reglement (Financiën)

belasting    - Pagina: Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

belasting reclame    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

belastingen    - Pagina: Aanverwante instanties (verhuizen)

belastingen    - Pagina: FAQ

belastingen    - Pagina: Federale Overheidsdienst Financiën

belastingen    - Pagina: Nuttige links

belastingkantoor    - Pagina: Nuttige links

belastingsreglement omgevingsvergunning    - Pagina: Omgevingsvergunning

beleid    - Pagina: Meerjarenplan / beleidsplan gemeente Ternat

beleidsplan    - Pagina: Meerjarenplan / beleidsplan gemeente Ternat

beleidsplan    - Pagina: Externe communicatie

beleidsplan    - Pagina: Gemeentebestuur

beleidsplan    - Pagina: De gemeente in cijfers

beleidsplan    - Pagina: Integratie

beleidsplan    - Pagina: Cultuurbeleid

beleidsplan gemeente Ternat    - Pagina: Meerjarenplan / beleidsplan gemeente Ternat

Belg    - Pagina: Dubbele nationaliteit

Belg    - Pagina: Toekenning Belgische nationaliteit

Belg    - Pagina: Verklaring Belgische nationaliteit

Belg    - Pagina: Naturalisatie

Belgacom    - Pagina: Telefoon / TV / Internet

Belgacom    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

Belgacom    - Pagina: Nuttige links

Belgische nationaliteit     - Pagina: Verklaring Belgische nationaliteit

Belgische nationaliteit     - Pagina: Toekenning Belgische nationaliteit

Belgische nationaliteit    - Pagina: Nationaliteit (selectiepagina)

Belgische nationaliteit    - Pagina: Nationaliteit (selectiepagina)

belmed    - Pagina: FAQ

bemiddeling    - Pagina: FAQ

bemiddeling    - Pagina: Nuttige links

bemiddeling    - Pagina: Burenbemiddeling & partnergeweld

beperking    - Pagina: Nuttige links

bereikbaarheid    - Pagina: Adres, openingsuren, bereikbaarheid, briefwisseling en taal

beroep    - Pagina: Aangifte van beroep

beroepengids    - Pagina: Ondernemer / starten eigen zaak

beschermde monumenten    - Pagina: Erfgoed & toerisme

beschermde monumenten    - Pagina: Beschermde monumenten

beslissing omgevingsvergunning    - Pagina: Omgevingsvergunning

beslissing omgevingsvergunning    - Pagina: Omgevingsvergunning-bekendmaking beslissingen

bestrijding wildsoort    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

bestuur    - Pagina: Adres, openingsuren, bereikbaarheid, briefwisseling en taal

betwisting vaderschap    - Pagina: Betwisting vaderschap

beveiliging    - Pagina: Inbraakpreventie

beveiliging woning    - Pagina: Inbraakpreventie

bevolking    - Pagina: Bevolkingscijfers (bevolking)

bevolking    - Pagina: Voorstelling burgerzaken

bevolking Ternat    - Pagina: Bevolkingscijfers (bevolking)

bevolking Ternat    - Pagina: Diverse info / aanvragen / aangiften (burgerzaken)

bevolkingscijfers    - Pagina: Diverse info / aanvragen / aangiften (burgerzaken)

bevolkingscijfers    - Pagina: Bevolkingscijfers (bevolking)

bevolkingsdienst    - Pagina: Voorstelling burgerzaken

bevolkingsgegevens    - Pagina: Bevolkingscijfers (bevolking)

beweegkalender    - Pagina: Sportaanbod

bewegwijzering    - Pagina: Snelloket: aanvragen

bewijs    - Pagina: Legalisatieprocedure

bewijs    - Pagina: Akte, bewijs, attest & uittreksel (documenten)

bewijs    - Pagina: Vertalingen

bewonerskaart    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

bezienswaardigheden    - Pagina: Erfgoed & toerisme

bezienswaardigheden    - Pagina: Overige bezienswaardigheden te Wambeek

bezienswaardigheden    - Pagina: Overige bezienswaardigheden te St. Katherina-Lombeek

bezienswaardigheden    - Pagina: Bezienswaardigheden (selectiepagina)

bezwaar    - Pagina: Algemeen huishoudelijk reglement (Financiën)

bib    - Pagina: Bibliotheek

bibliotheek    - Pagina: Bibliotheek

bibliotheek Ternat    - Pagina: Bibliotheek

bijen    - Pagina: Wespen

bijen    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

bijen    - Pagina: Ik heb een bijennest / wespennest, wat nu?

bijennest    - Pagina: Ik heb een bijennest / wespennest, wat nu?

bijennest    - Pagina: Aanbod politie

bijennest    - Pagina: FAQ

bijenzwerm    - Pagina: FAQ

bijenzwerm    - Pagina: Ik heb een bijennest / wespennest, wat nu?

bijzonder plan van aanleg    - Pagina: Bijzonder Plan van Aanleg

billijke vergoeding    - Pagina: FAQ

billijke vergoeding    - Pagina: Snelloket: aanvragen

billijke vergoeding    - Pagina: SABAM-Billijke vergoeding

billijke vergoeding    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

biobakje    - Pagina: GFT - keukenbakje

biozakje    - Pagina: GFT - keukenbakje

biozakje    - Pagina: Tarieven afvalzakken / afvalverwerking

biozakjes    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

blad van Ternat    - Pagina: Startpagina gemeente Ternat

blauwe zone    - Pagina: Parkeren in Ternat

blauwe zone    - Pagina: Milieureglement

blauwe zone    - Pagina: GAS-Gemeentelijke Administratieve Sancties

blauwtong    - Pagina: Actuele crisisinformatie

blinden    - Pagina: Nuttige links

bloedinzameling    - Pagina: Nuttige links

bloemenweide    - Pagina: Premies / subsidies / energie

bodem    - Pagina: Bodemsanering

bodem    - Pagina: Bodemattest

bodem    - Pagina: Grondverzet

bodem    - Pagina: Bodem

bodemattest    - Pagina: Bodemattest

bodemsanering    - Pagina: Bodemsanering

bodemsanering    - Pagina: Bodem

bodemverontreiniging    - Pagina: Bodem

bodemverontreiniging    - Pagina: Bodemsanering

bodemverontreiniging    - Pagina: Bodemattest

boekendienst    - Pagina: Sociale voorzieningen

bomen    - Pagina: Plantactie milieuraad

bomen    - Pagina: Bomen in bosverband

bomen    - Pagina: Alleenstaande bomen of bomen in lijnverband

bomen    - Pagina: Kappen / rooien van bomen

bomen    - Pagina: Premies / subsidies / energie

bomen in bosverband    - Pagina: Bomen in bosverband

bomen in lijnverband    - Pagina: Alleenstaande bomen of bomen in lijnverband

bomen knotten    - Pagina: KNOTTernat

bomen snoeien    - Pagina: KNOTTernat

boordsteen    - Pagina: Openbare weg (selectiepagina)

boordstenen    - Pagina: Oprit - boordsteen verlagen

boordstenen    - Pagina: Retributie voor gebruikte kasseistenen, boordstenen en dakpannen

boordstenen    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

boorput    - Pagina: Water

bos    - Pagina: Kappen / rooien van bomen

bouwafval    - Pagina: Bouwafval

bouwafval    - Pagina: Afval (selectiepagina)

bouwen    - Pagina: Wooninfopunt

bouwen    - Pagina: Premies / subsidies / energie

bouwverlof    - Pagina: Nuttige links

BPA    - Pagina: Bijzonder Plan van Aanleg

bpost    - Pagina: Waar vind ik het postkantoor?

bpost    - Pagina: De Lijn

braille    - Pagina: Nuttige links

braille    - Pagina: Wandel- en fietsroutes

brailleliga    - Pagina: Wandel- en fietsroutes

brailleliga    - Pagina: Nuttige links

brand    - Pagina: Noodplanning

brand    - Pagina: Brandweer

brand    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

brandpreventie    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

brandpreventie    - Pagina: Brandweer

brandpreventie    - Pagina: Nuttige links

brandpreventieadviseur    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

brandveiligheid    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

brandveiligheid    - Pagina: Brandweer

brandweer    - Pagina: Brandweer

brandweer    - Pagina: Wespen

brandweer    - Pagina: Nuttige links

brandweer    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

brandweer    - Pagina: Veiligheids- & preventiediensten (selectiepagina)

brandweer    - Pagina: Ik heb een bijennest / wespennest, wat nu?

brandweerzone West    - Pagina: Brandweer

brief    - Pagina: FAQ

brief    - Pagina: Waar zend ik mijn brief voor het gemeentebestuur?

brief College    - Pagina: Waar zend ik mijn brief voor het gemeentebestuur?

briefwisseling    - Pagina: Waar zend ik mijn brief voor het gemeentebestuur?

briefwisseling    - Pagina: Adres, openingsuren, bereikbaarheid, briefwisseling en taal

brieven    - Pagina: Waar zend ik mijn brief voor het gemeentebestuur?

briljanten bruiloft    - Pagina: Premies / subsidies (welzijn)

brochures    - Pagina: Milieutips

bruiloft    - Pagina: Premies / subsidies (welzijn)

budget    - Pagina: De gemeente in cijfers

buitenschoolse opvang    - Pagina: Infano vzw

burenbemiddeling    - Pagina: Snelloket: aanvragen

burenbemiddeling    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

burenbemiddeling    - Pagina: Externe communicatie

burenbemiddeling    - Pagina: Burenbemiddeling & partnergeweld

burengeschillen    - Pagina: Burenbemiddeling & partnergeweld

burenprobleem    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

burenruzie    - Pagina: Burenbemiddeling & partnergeweld

burgemeester    - Pagina: Gemeentebestuur

burgemeester    - Pagina: College van burgemeester en schepenen

burgemeester    - Pagina: Burgemeester

burgerlijke stand     - Pagina: Voorstelling Burgerlijke stand

burgervader    - Pagina: Burgemeester

burgerzaken    - Pagina: Voorstelling Burgerlijke stand

burgerzaken    - Pagina: Voorstelling burgerzaken

busaanbod    - Pagina: De Lijn

buurtfeest    - Pagina: Ondersteuningsreglement

buurtfeest    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

buurtpreventie    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

buurtwegen    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

buurtwegen    - Pagina: Openbare weg (selectiepagina)

C

[naar boven]

careerjet    - Pagina: Nuttige links

catalogus    - Pagina: Bibliotheek

CC De Ploter    - Pagina: Cultuurcentrum De Ploter

centrale verwarming    - Pagina: Preventietips

centrum voor leerlingenbegeleiding    - Pagina: Nuttige links

ceremonie huwelijk    - Pagina: Huwelijksceremonie

Child Focus    - Pagina: Nuttige links

cijfers gemeente Ternat    - Pagina: De gemeente in cijfers

circus    - Pagina: Milieureglement

circus    - Pagina: GAS-Gemeentelijke Administratieve Sancties

civiele bescherming    - Pagina: Nuttige links

civiele bescherming     - Pagina: Civiele Bescherming

civiele bescherming    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

civiele bescherming    - Pagina: Veiligheids- & preventiediensten (selectiepagina)

clb    - Pagina: Onderwijs & kinderopvang (selectiepagina)

clb    - Pagina: Nuttige links

cliniclowns    - Pagina: Nuttige links

club    - Pagina: Sportaanbod

collectie bib    - Pagina: Bibliotheek

college    - Pagina: College van burgemeester en schepenen

college    - Pagina: Gemeentebestuur

college van burgemeester en schepenen    - Pagina: College van burgemeester en schepenen

columbarium    - Pagina: Begraafplaatsen

commissie    - Pagina: Commissie Gecoro

commissie behoorlijk bestuur    - Pagina: Commissies (Info)

commissie financiën    - Pagina: Commissies (Info)

commissie ISDO    - Pagina: Internationale samenwerking

commissie milieu    - Pagina: Commissies (Info)

commissie mobiliteit    - Pagina: Commissies (Info)

commissie openbare werken    - Pagina: Commissies (Info)

commissies    - Pagina: Commissies (Info)

commissies    - Pagina: Gemeentebestuur

compost    - Pagina: Waarom composteren?

compost    - Pagina: Compostcursus

compost    - Pagina: Composteren (selectiepagina)

compost    - Pagina: Compostvat / compostbak

compost    - Pagina: Compostmeesters Ternat

compost    - Pagina: Hoe compost verwerken?

compost    - Pagina: Plaats van mijn compostvat / compostbak

compost    - Pagina: Plaats van mijn composthoop

compost    - Pagina: Werkgroepen (milieu)

compostbak    - Pagina: Compostvat / compostbak

compostbak    - Pagina: Composteren (selectiepagina)

composteervat    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

composteren    - Pagina: Werkgroepen (milieu)

composteren    - Pagina: Composteren (selectiepagina)

composteren    - Pagina: Plaats van mijn composthoop

composteren    - Pagina: Plaats van mijn compostvat / compostbak

composteren    - Pagina: Hoe compost verwerken?

composteren    - Pagina: Compostmeesters Ternat

composteren    - Pagina: Waarom composteren?

composthoop    - Pagina: Plaats van mijn composthoop

compostmeester    - Pagina: Compostmeesters Ternat

compostmeester    - Pagina: Compostvat / compostbak

compostmeester    - Pagina: Werkgroepen (milieu)

compostmeesters    - Pagina: Compostmeesters Ternat

composttips    - Pagina: Compostvat / compostbak

compostvat    - Pagina: Compostvat / compostbak

compostvat    - Pagina: Composteren (selectiepagina)

compostvat    - Pagina: Plaats van mijn compostvat / compostbak

compostvat    - Pagina: Tarieven afvalzakken / afvalverwerking

compostvat    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

conflicten    - Pagina: Burenbemiddeling & partnergeweld

conformiteitsattest    - Pagina: Conformiteitsattest woningen

consultatiebureau    - Pagina: Consultatiebureau PAVOK vzw

consultatiebureau    - Pagina: Kinderopvang PAVOK vzw

consument    - Pagina: Nuttige links

consument    - Pagina: FAQ

consumentengeschil    - Pagina: FAQ

consumentengeschil    - Pagina: Nuttige links

contact    - Pagina: Contact

contactpunt    - Pagina: Werkwinkel

container    - Pagina: Snelloket: aanvragen

container    - Pagina: FAQ

container    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

container    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

container    - Pagina: Aanverwante instanties (verhuizen)

container    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

container op openbare weg     - Pagina: FAQ

container op openbare weg     - Pagina: Aanbod politie

container op weg     - Pagina: Aanbod politie

container plaatsen    - Pagina: Aanbod politie

containerpark    - Pagina: KGA

containerpark    - Pagina: Recyclagepark

containerpark    - Pagina: Voorstelling dienst milieu

containerpark    - Pagina: Afval (selectiepagina)

controle putwater    - Pagina: Water

crematie    - Pagina: Aangifte van overlijden

cultuur    - Pagina: Cultuurdienst (selectiepagina)

cultuur    - Pagina: Cultuurbeleid

cultuur    - Pagina: Voorstelling cultuurdienst

cultuur    - Pagina: Cultuurprijs

cultuur    - Pagina: Uitleendienst (provincie)

cultuur    - Pagina: Socio-culturele verenigingen

cultuur    - Pagina: Cultuurraad

cultuur    - Pagina: Bezienswaardigheden (selectiepagina)

cultuurbeleid    - Pagina: Cultuurdienst (selectiepagina)

cultuurbeleidsplan     - Pagina: Cultuurbeleid

cultuurcentrum    - Pagina: Cultuurcentrum De Ploter

cultuurdienst    - Pagina: Cultuurbeleid

cultuurdienst    - Pagina: Voorstelling cultuurdienst

cultuurdienst    - Pagina: Cultuurprijs

cultuurdienst    - Pagina: Uitleendienst (provincie)

cultuurdienst    - Pagina: Socio-culturele verenigingen

cultuurdienst    - Pagina: Cultuurraad

cultuurdienst    - Pagina: Cultuurdienst (selectiepagina)

cultuurprijs    - Pagina: Cultuurdienst (selectiepagina)

cultuurprijs    - Pagina: Cultuurprijs

cultuurraad    - Pagina: Socio-culturele verenigingen

cultuurraad    - Pagina: Cultuurraad

cultuurraad    - Pagina: Cultuurdienst (selectiepagina)

cultuurverenigingen     - Pagina: Socio-culturele verenigingen

cursus composteren    - Pagina: Compostcursus

D

[naar boven]

dag van de buren    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

dakisolatie    - Pagina: Snelloket: aanvragen

dakisolatie    - Pagina: Premies / subsidies / energie

dakpannen    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

dakpannen    - Pagina: Retributie voor gebruikte kasseistenen, boordstenen en dakpannen

dakvloerisolatie    - Pagina: Premies / subsidies / energie

dans    - Pagina: Kunstenacademie August De Boeck

De Kiem    - Pagina: Gemeentelijk basisonderwijs

De Lijn    - Pagina: De Lijn

De Lijn    - Pagina: Nuttige links

De Ploter    - Pagina: Cultuurcentrum De Ploter

De Post    - Pagina: Nuttige links

De Post    - Pagina: Waar vind ik het postkantoor?

De Sibbe    - Pagina: Woningcomplex De Sibbe

de tijd loopt    - Pagina: 2015-de tijd loopt

de Watergroep    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

defect    - Pagina: Elektriciteit, gas en straatverlichting

defect    - Pagina: FAQ

defibrillator    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

deken    - Pagina: Welke parochies bestaan er in Groot-Ternat?

deontologische code    - Pagina: Gemeenteraad

depot    - Pagina: Afval (selectiepagina)

depot    - Pagina: Recyclagepark

deurwaarder    - Pagina: Aanbod politie

deurwaarder    - Pagina: Deurwaardersexploot

deurwaardersexploot    - Pagina: Aanbod politie

deurwaardersexploot    - Pagina: Deurwaardersexploot

diamanten bruiloft    - Pagina: Premies / subsidies (welzijn)

dictie    - Pagina: Kunstenacademie August De Boeck

diefstal    - Pagina: Inbraakpreventie

diefstal    - Pagina: Politiezone TARL

diefstal fiets    - Pagina: Gevonden en verloren voorwerpen

diefstal identiteitskaart    - Pagina: Verlies, diefstal identiteitskaart

diefstal in woning    - Pagina: Gevonden en verloren voorwerpen

diefstal wagen    - Pagina: Gevonden en verloren voorwerpen

diefstalpreventie    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

diefstalpreventieadvies    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

diefstalpreventieadviseur    - Pagina: Inbraakpreventie

dienst aan huis    - Pagina: Dienstverlening aan huis (bevolking)

dienst mobiliteit    - Pagina: Voorstelling mobiliteit & duurzaamheid

dienstenbedrijf    - Pagina: Werkwinkel

dienstregeling De Lijn    - Pagina: De Lijn

dienstverlening    - Pagina: Vluchtelingen

dienstverlening    - Pagina: LOI - Lokaal opvanginitiatief

dienstverlening    - Pagina: Algemene info en advies

dienstverlening    - Pagina: Leefloon

dienstverlening    - Pagina: Dienstverlening aan huis (bevolking)

dienstverlening    - Pagina: Sociale voorzieningen

dienstverlening aan huis    - Pagina: Diverse info / aanvragen / aangiften (burgerzaken)

dieren    - Pagina: FAQ

dieren    - Pagina: Milieureglement

dieren    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

dieren    - Pagina: GAS-Gemeentelijke Administratieve Sancties

dieren in nood    - Pagina: Nuttige links

dierenarts    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

dierenbescherming    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

dierenbescherming    - Pagina: FAQ

dierenverwaarlozing    - Pagina: Nuttige links

dierenwelzijn    - Pagina: FAQ

diervriendelijke gemeente    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

dinsdagmarkt    - Pagina: Wekelijkse markt / jaarmarkt

distels    - Pagina: Milieureglement

distributienetten    - Pagina: FAQ

diversiteit    - Pagina: Integratie

documenten    - Pagina: Huwelijk (documenten)

doel    - Pagina: Landbouwraad

doel    - Pagina: Missie

doel milieu     - Pagina: Doel en leden (milieuraad)

doelstellingen     - Pagina: Missie

dokter    - Pagina: Wachtdiensten

domicilie    - Pagina: Wijziging identiteitskaart

domicilie veranderen     - Pagina: Wijziging identiteitskaart

donderdagmarkt    - Pagina: Wekelijkse markt / jaarmarkt

donor    - Pagina: Orgaandonatie

dood dier    - Pagina: FAQ

doodgereden dier    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

dopjes    - Pagina: Dopjesactie

dopjesactie    - Pagina: Dopjesactie

dopjesactie    - Pagina: Sensibilisering en educatie

DPA    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

draagplicht veiligheidsgordel    - Pagina: Sociale voorzieningen

drama    - Pagina: Noodplanning

drankslijterij    - Pagina: Moraliteitsattest

drinkwater    - Pagina: Verhuisdocumenten

drinkwater    - Pagina: Water

drinkwater    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

drinkwateronderzoek    - Pagina: Water

druglijn    - Pagina: De Druglijn

druglijn    - Pagina: Nuttige links

drugpreventie    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

drugprobleem    - Pagina: Nuttige links

drugprobleem    - Pagina: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw

drugs    - Pagina: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw

drugs    - Pagina: De Druglijn

drugs    - Pagina: Nuttige links

drugs    - Pagina: Alcohol- en drugpreventie

drugs    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

drukwerk    - Pagina: Milieureglement

drukwerk    - Pagina: GAS-Gemeentelijke Administratieve Sancties

drums alive    - Pagina: Sportaanbod

dubbele nationaliteit    - Pagina: Dubbele nationaliteit

dubbele nationaliteit    - Pagina: Nationaliteit (selectiepagina)

dubbele nationaliteit    - Pagina: Nationaliteit (selectiepagina)

duiven    - Pagina: Houden van reisduiven

duiven    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

duurzaamheid    - Pagina: Premies / subsidies / energie

duurzaamheid    - Pagina: Wooninfopunt

duurzaamheid    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

duurzaamheid    - Pagina: Voorstelling mobiliteit & duurzaamheid

duurzame ontwikkeling    - Pagina: Internationale samenwerking

E

[naar boven]

Eandis    - Pagina: Nuttige links

Eandis    - Pagina: FAQ

Eandis    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

Eandis    - Pagina: Elektriciteit, gas en straatverlichting

echtscheiding    - Pagina: Echtscheiding

echtscheiding    - Pagina: Levensloop (selectiepagina)

echtscheiding    - Pagina: Vonnis

e-cops    - Pagina: Politiezone TARL

eensluidend verklaren    - Pagina: Diverse info / aanvragen / aangiften (burgerzaken)

eensluidend verklaren    - Pagina: Eensluidend verklaren van documenten

eensluidendverklaring     - Pagina: Eensluidend verklaren van documenten

eigen waterwinning    - Pagina: Water

eikenprocessierups    - Pagina: Actuele crisisinformatie

einde samenwoonst     - Pagina: Beëindiging wettelijke samenwoonst

einde wettelijke samenwoonst    - Pagina: Beëindiging wettelijke samenwoonst

Electrabel    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

elektriciteit    - Pagina: Elektriciteit, gas en straatverlichting

elektriciteit    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

elektriciteit    - Pagina: FAQ

elektronische identiteitskaart    - Pagina: Elektronische identiteitskaart

elektronische identiteitskaart    - Pagina: Identiteit (selectiepagina burgerzaken)

elektronische klacht    - Pagina: Politiezone TARL

energie    - Pagina: Nuttige links

energie    - Pagina: Premies / subsidies / energie

energie    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

energie    - Pagina: Wooninfopunt

energieleverancier    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

energiepremie    - Pagina: Premies / subsidies / energie

energieprestatiecertificaat    - Pagina: Premies / subsidies / energie

energieprestatiecertificaat    - Pagina: Nuttige links

energiescan    - Pagina: Premies / subsidies / energie

energiesparen    - Pagina: Nuttige links

energiesubsidie    - Pagina: Ondersteuningsreglement

EPC    - Pagina: Nuttige links

EPC    - Pagina: Premies / subsidies / energie

epc-norm    - Pagina: Premies / subsidies / energie

epc-norm    - Pagina: Nuttige links

erediensten    - Pagina: Welke parochies bestaan er in Groot-Ternat?

ereteken arbeid    - Pagina: Strafregister (selectiepagina)

ereteken van de arbeid    - Pagina: Eretekens van de arbeid

eretekens    - Pagina: Diverse info / aanvragen / aangiften (burgerzaken)

eretekens van de arbeid    - Pagina: Eretekens van de arbeid

erfenis    - Pagina: Erfopvolging

erfgenamen    - Pagina: Erfopvolging

erfgoed    - Pagina: Cultuurdienst (selectiepagina)

erfgoed    - Pagina: Erfgoed & toerisme

erfgoed    - Pagina: Bezienswaardigheden (selectiepagina)

erfgoed    - Pagina: Beschermde monumenten

erfopvolging    - Pagina: Overlijden / Laatste wilsbeschikking (selectiepg.)

erfrechtverklaring    - Pagina: Erfopvolging

erkenning    - Pagina: Erkenning kind

erkenning    - Pagina: Cultuurraad

erkenning kind    - Pagina: Erkenning kind

erkenning kind    - Pagina: Geboorte-akte

erkenning sportraad    - Pagina: Sportraad (selectiepagina)

erkenningsformulier    - Pagina: Ondersteuningsreglement

eshop    - Pagina: De Lijn

Europees rijbewijs    - Pagina: Rijbewijzen (selectiepagina)

euthanasie    - Pagina: Euthanasie

euthanasie    - Pagina: Laatste wilsbeschikking

euthanasie    - Pagina: Overlijden / Laatste wilsbeschikking (selectiepg.)

evenement    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

evenement    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

evenement    - Pagina: Vrijwilligerswerk in Ternat

evenement    - Pagina: Snelloket: aanvragen

evenement    - Pagina: Vrijwilligersverzekering-verenigingen

evenement    - Pagina: Vrijwilligersverzekering-gemeente

evenementen    - Pagina: Sportaanbod

evenementen    - Pagina: Amnesty International

evenementen    - Pagina: Kerstdiner alleenstaande senioren 65+

evenementen    - Pagina: Onthaal nieuwe inwoners

evenementen    - Pagina: Wekelijkse markt / jaarmarkt

evenementen    - Pagina: ZAMIT - zonder auto mobiel in Ternat

evenementen    - Pagina: Seniorenreis

exploitatievergunning    - Pagina: Brandweer

exploitatievergunning    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

F

[naar boven]

Fair Trade    - Pagina: Ternat: Fair Trade Gemeente

Fair Trade    - Pagina: Internationale samenwerking

Fair Trade Gemeente    - Pagina: Ternat: Fair Trade Gemeente

Fair Trade producten    - Pagina: Internationale samenwerking

Fair Tradeproducten    - Pagina: Ternat: Fair Trade Gemeente

familiehulp    - Pagina: Familiezorg

familiehulp    - Pagina: Algemene sociale dienst

familiehulp    - Pagina: Gezinszorg

familiezorg    - Pagina: Gezinszorg

familiezorg    - Pagina: Algemene sociale dienst

familiezorg    - Pagina: Familiezorg

fanfare    - Pagina: Welke muziekverenigingen en zangkoren zijn er in Ternat?

faq    - Pagina: FAQ

FARYS    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

FARYS    - Pagina: Rioolaansluiting

FARYS    - Pagina: Verhuisdocumenten

FARYS    - Pagina: Water

federale overheid    - Pagina: Nuttige links

feestdagen    - Pagina: Adres, openingsuren, bereikbaarheid, briefwisseling en taal

feestzaal    - Pagina: Waar bevinden zich de fuif-, feest- en vergaderzalen in Ternat?

feestzaal    - Pagina: FAQ

feestzalen    - Pagina: Waar bevinden zich de fuif-, feest- en vergaderzalen in Ternat?

fiets    - Pagina: Verkoop van fietsen en voertuigen

fiets    - Pagina: Fiets registreren / graveren

fiets graveren    - Pagina: Fiets registreren / graveren

fiets registreren    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

fiets verloren    - Pagina: Gevonden en verloren voorwerpen

fietsdiefstal    - Pagina: Inbraakpreventie

fietsen    - Pagina: Erfgoed & toerisme

fietsen    - Pagina: Wandel- en fietsroutes

fietspad    - Pagina: Meldingskaart 2

fietspiste    - Pagina: Wielerpiste Affligem

fietsroute    - Pagina: Erfgoed & toerisme

fietsroute    - Pagina: Wandel- en fietsroutes

fietswegen    - Pagina: Wandel- en fietsroutes

financieel beheerder    - Pagina: Voorstelling en aanbod Financiën

financieel directeur    - Pagina: Voorstelling OCMW-Sociaal Huis

financiële dienst    - Pagina: Voorstelling en aanbod Financiën

financiële hulp    - Pagina: Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

financiële hulp    - Pagina: Inkomensgarantie voor ouderen

financiële hulp    - Pagina: Sociaal gas- en elektriciteitstarief

financiën    - Pagina: De gemeente in cijfers

financiën    - Pagina: Voorstelling en aanbod Financiën

Finse piste    - Pagina: Sportinfrastructuur

fiscale zegels    - Pagina: Afschaffing fiscale zegels

flessen    - Pagina: Glas - glascontainers

flyers    - Pagina: Snelloket: aanvragen

folie    - Pagina: Afval (selectiepagina)

fondue-olie    - Pagina: Frituurolie

FostPlus    - Pagina: Afval (selectiepagina)

frames    - Pagina: Snelloket: aanvragen

Frans Du Mong    - Pagina: Erfgoed & toerisme

frituurolie    - Pagina: Frituurolie

frituurolie    - Pagina: Afval (selectiepagina)

frituurvet    - Pagina: Frituurolie

fuif    - Pagina: Jeugdcentrum PULS

fuifzaal    - Pagina: FAQ

fuifzaal    - Pagina: Waar bevinden zich de fuif-, feest- en vergaderzalen in Ternat?

fuifzalen    - Pagina: Waar bevinden zich de fuif-, feest- en vergaderzalen in Ternat?

G

[naar boven]

gas    - Pagina: FAQ

gas    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

gas    - Pagina: Elektriciteit, gas en straatverlichting

gas    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

gasontploffing    - Pagina: Noodplanning

GAS-reglement    - Pagina: GAS-Gemeentelijke Administratieve Sancties

GAS-reglement    - Pagina: Milieureglement

GAS-reglement    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

gasreuk    - Pagina: Elektriciteit, gas en straatverlichting

gauwdiefstal    - Pagina: Inbraakpreventie

GDPR    - Pagina: Disclaimer

GDPR    - Pagina: Meldingskaart 2

GDPR    - Pagina: Klachtenformulier

geboorte    - Pagina: Geboorte en adoptie (selectiepagina)

geboorte    - Pagina: Geboorteboomgaard

geboorte    - Pagina: Geboorte-akte

geboorte    - Pagina: Erkenning kind

geboorte    - Pagina: Betwisting vaderschap

geboorte    - Pagina: Levensloop (selectiepagina)

geboorte-akte    - Pagina: Geboorte-akte

geboorteboomgaard    - Pagina: Geboorteboomgaard

geboorteboomgaard    - Pagina: Sensibilisering en educatie

geboorteboomgaard    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

geboortebos    - Pagina: Geboorteboomgaard

Gecoro    - Pagina: Commissie Gecoro

gedeeld verblijf minderjarige kinderen    - Pagina: Gedeeld verblijf minderjarigen

gedeeld verblijf minderjarige kinderen    - Pagina: Adreswijziging / verhuis

gedeeld verblijf minderjarigen    - Pagina: Adreswijziging / verhuis

gedeeld verblijf minderjarigen    - Pagina: Gedeeld verblijf minderjarigen

gedenktekens    - Pagina: Procedure plaatsen grafzerk

geen reclame    - Pagina: Afval (selectiepagina)

gehandicapten    - Pagina: Sociale voorzieningen

gehandicapten    - Pagina: Uitleendienst Kruikenburg vzw

gelijke kansen    - Pagina: Internationale samenwerking

geluid    - Pagina: Geluidsoverlast

geluidshinder    - Pagina: Geluidsoverlast

geluidsoverlast    - Pagina: Geluidsoverlast

gemachtigde opzichter    - Pagina: Wijk-werken

gemeentebelasting    - Pagina: Algemeen huishoudelijk reglement (Financiën)

gemeentebelasting    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

gemeentebestuur    - Pagina: Missie

gemeentebestuur    - Pagina: Adres, openingsuren, bereikbaarheid, briefwisseling en taal

gemeentebestuur    - Pagina: College van burgemeester en schepenen

gemeentebestuur    - Pagina: Gemeenteraad

gemeentebestuur    - Pagina: Commissies (Info)

gemeentehuis    - Pagina: Adres, openingsuren, bereikbaarheid, briefwisseling en taal

gemeentelijk beleidsplan    - Pagina: Meerjarenplan / beleidsplan gemeente Ternat

gemeentelijk infoblad    - Pagina: IN Ternat / UIT in Ternat - gemeentelijk infoblad

gemeentelijk reglement    - Pagina: Begraafplaatsen

Gemeentelijke Administratieve Sancties    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

gemeentelijke parkeerkaart    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

gemeenteraad    - Pagina: Gemeentebestuur

gemeenteraad    - Pagina: Gemeenteraad

gemeenteraadsleden    - Pagina: Gemeenteraad

gemeentesecretaris    - Pagina: Algemeen Directeur

gemeenteverkiezingen    - Pagina: Verkiezingen

gemeenteverkiezingen    - Pagina: Waar vind ik meer info omtrent de gemeenteverkiezingen?

gemeentevlag    - Pagina: Retributie op de verkoop van vlaggen door de gemeente

genealogie    - Pagina: Genealogische opzoekingen (stamboom)

genealogie    - Pagina: Afstamming

genealogie    - Pagina: Archief (bevolking)

genealogische opzoekingen    - Pagina: Archief (bevolking)

genealogische opzoekingen    - Pagina: Genealogische opzoekingen (stamboom)

geneesheer    - Pagina: Wachtdiensten

geneesheren    - Pagina: Wachtdiensten

geneesmiddelen    - Pagina: Vervallen geneesmiddelen

geneesmiddelen    - Pagina: Afval (selectiepagina)

GEN-tracé spoorlijn    - Pagina: Wandel- en fietsroutes

geografische informatie    - Pagina: Nuttige links

gepensioneerden    - Pagina: FAQ

gerecht    - Pagina: FAQ

geschiedenis    - Pagina: Historiek

gestolen voorwerp    - Pagina: Gevonden en verloren voorwerpen

geurhinder    - Pagina: GAS-Gemeentelijke Administratieve Sancties

geurhinder    - Pagina: Milieureglement

gevelbegroening    - Pagina: Sensibilisering en educatie

gevellijn    - Pagina: Rooilijnplan

gevonden voorwerp    - Pagina: FAQ

gevonden voorwerp    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

gevonden voorwerp    - Pagina: Gevonden en verloren voorwerpen

gevonden voorwerp    - Pagina: Snelloket: aanvragen

geweld    - Pagina: Nuttige links

gewestplan    - Pagina: Gewestplan

gezelschapsdier    - Pagina: Aankoop gezelschapsdier

gezinshulp    - Pagina: Familiezorg

gezinshulp    - Pagina: Algemene sociale dienst

gezinszorg    - Pagina: Gezinszorg

gezinszorg    - Pagina: Landelijke Thuiszorg vzw

gezinszorg    - Pagina: Nuttige links

gezinszorg    - Pagina: Zorg (selectiepagina OCMW)

gezond sporten    - Pagina: Sportlinks

GFT    - Pagina: Snoeihout

GFT    - Pagina: GFT - keukenbakje

GFT    - Pagina: Tarieven afvalzakken / afvalverwerking

GFT    - Pagina: Afval (selectiepagina)

GFT-zak    - Pagina: Tarieven afvalzakken / afvalverwerking

gids    - Pagina: Wegwijs Ternat

glad wegdek    - Pagina: Sneeuw- en ijzelbestrijding

glas    - Pagina: Afval (selectiepagina)

glas    - Pagina: Glas - glascontainers

glasbol    - Pagina: Glas - glascontainers

glascontainer    - Pagina: Glas - glascontainers

glascontainers    - Pagina: Afval (selectiepagina)

GOAR    - Pagina: GOAR - ouderenadviesraad

goed zedelijk gedrag    - Pagina: Strafregister (selectiepagina)

gokken    - Pagina: Nuttige links

gokken    - Pagina: FAQ

gokverslaafd    - Pagina: FAQ

gokverslaafd    - Pagina: Nuttige links

gouden bruiloft    - Pagina: Premies / subsidies (welzijn)

gouden gids    - Pagina: Nuttige links

graanwatermolen    - Pagina: de Klapscheutmolen

graf    - Pagina: Begraafplaatsen

grafconcessie    - Pagina: Begraafplaatsen

grafconcessie    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

graffiti    - Pagina: Milieureglement

graffiti    - Pagina: GAS-Gemeentelijke Administratieve Sancties

graffiti    - Pagina: Politiezone TARL

grafkelder    - Pagina: Begraafplaatsen

grafsteen verwijderen    - Pagina: Begraafplaatsen

grafzerk    - Pagina: Procedure plaatsen grafzerk

grafzerk verwijderen    - Pagina: Begraafplaatsen

graveren fiets    - Pagina: Fiets registreren / graveren

graveren fiets    - Pagina: Aanbod politie

groendienst    - Pagina: Voorstelling dienst milieu

groene energie    - Pagina: Premies / subsidies / energie

grof huisvuil    - Pagina: Grof vuil

grof huisvuil aan huis    - Pagina: Grof vuil

grof vuil    - Pagina: Grof vuil

grof vuil    - Pagina: Afval (selectiepagina)

grof vuil aan huis    - Pagina: Tarieven afvalzakken / afvalverwerking

grof vuil op afroep    - Pagina: Grof vuil

grond afvoeren    - Pagina: Grondverzet

grondgebiedzaken    - Pagina: Voorstelling grondgebiedzaken

grondverzet    - Pagina: Grondverzet

grondwater    - Pagina: Water

grondwater    - Pagina: VMM - Vlaamse Milieumaatschappij

grote markt    - Pagina: Wekelijkse markt / jaarmarkt

H

[naar boven]

habitatgebied    - Pagina: Habitat- en VEN-gebieden

hagen    - Pagina: Plantactie milieuraad

handelaar    - Pagina: FAQ

handelaar    - Pagina: Nuttige links

handelaars    - Pagina: Snelloket: aanvragen

handicap    - Pagina: Nuttige links

handicap    - Pagina: Voorstelling en aanbod Welzijn

handicap    - Pagina: FAQ

handicap    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

handicap    - Pagina: Sociale voorzieningen

handicap    - Pagina: Aanvraag parkeerkaart andersvaliden

harmonie    - Pagina: Welke muziekverenigingen en zangkoren zijn er in Ternat?

herfst    - Pagina: Startpagina gemeente Ternat

hergebruikerscentrum    - Pagina: Afval (selectiepagina)

hergebruikerscentrum    - Pagina: Tweedehandswinkel

hergebruikerscentrum    - Pagina: Nuttige links

herstelling voetpad    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

herstelling voetpad    - Pagina: Retributie voor de herstelling of aanpassing van het voetpad door de gemeentelijke werkliedendienst

herstelling weg    - Pagina: Meldpunt (fiets)wegen / schade openbare weg

herstellingen    - Pagina: Retributie voor de herstelling of aanpassing van het voetpad door de gemeentelijke werkliedendienst

het Klasje    - Pagina: Voorstelling en aanbod Welzijn

historiek    - Pagina: Erfgoed & toerisme

historiek    - Pagina: Historiek

hittegolf    - Pagina: Actuele crisisinformatie

hoe composteren?    - Pagina: Hoe compost verwerken?

holebi    - Pagina: Nuttige links

holebifoon    - Pagina: Nuttige links

holebihuis    - Pagina: Nuttige links

hondenpoep    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

hondenpoepzakje    - Pagina: Tarieven afvalzakken / afvalverwerking

hondenpoepzakjes    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

hoogstammen    - Pagina: Plantactie milieuraad

hoorzitting    - Pagina: Externe communicatie

horeca    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

horeca    - Pagina: Rookverbod in horeca

horeca    - Pagina: Brandweer

hospitaal    - Pagina: Ziekenhuizen

HRM    - Pagina: Personeelsdienst

huis van het kind    - Pagina: Onderwijs & kinderopvang (selectiepagina)

huis van het Nederlands    - Pagina: Nuttige links

huis-aan-huisverspreiding reclame    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

huisarts    - Pagina: Wachtdiensten

huishoudelijk reglement    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

huishoudelijk reglement    - Pagina: ZIN T

huishoudelijk reglement    - Pagina: Gemeenteraad

huishoudelijk reglement sportraad    - Pagina: Sportraad (selectiepagina)

huishoudelijke hulp    - Pagina: Gezinszorg

huisnummer    - Pagina: Aanvraag huisnummer

huisvesting    - Pagina: Conformiteitsattest woningen

huisvesting    - Pagina: Ongezonde woningen

huisvesting    - Pagina: Voorstelling grondgebiedzaken

huisvesting    - Pagina: Huisvesting (selectiepagina)

huisvesting    - Pagina: Sociale huisvesting

huisvesting    - Pagina: Premies / subsidies / energie

huisvestingsmaatschappij    - Pagina: Sociale huisvesting

huisvuil    - Pagina: Recyclagepark

huisvuil    - Pagina: Grof vuil

huisvuil    - Pagina: Tweedehandswinkel

huisvuil    - Pagina: Sluikstorten / Afvalverbranding

huisvuil    - Pagina: PMD

huisvuil    - Pagina: Tarieven afvalzakken / afvalverwerking

huisvuil    - Pagina: Glas - glascontainers

huisvuil    - Pagina: Meldingskaart 2

huisvuilzak    - Pagina: Tarieven afvalzakken / afvalverwerking

huisvuilzakken    - Pagina: Toelagereglement i.v.m. de bedeling van huisvuilzakken voor restafval

huisvuilzak-klein formaat    - Pagina: Tarieven afvalzakken / afvalverwerking

hulp aan bejaarden    - Pagina: Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

hulp aan bejaarden    - Pagina: Sociale voorzieningen

huren    - Pagina: Wooninfopunt

huren    - Pagina: Huren en kopen

huur feestzaal    - Pagina: Waar bevinden zich de fuif-, feest- en vergaderzalen in Ternat?

huur fuifzaal    - Pagina: Waar bevinden zich de fuif-, feest- en vergaderzalen in Ternat?

huur vergaderzaal    - Pagina: Waar bevinden zich de fuif-, feest- en vergaderzalen in Ternat?

Huurpunt    - Pagina: Wooninfopunt

Huurpunt    - Pagina: Sociale huisvesting

huursubsidie    - Pagina: Premies / subsidies (welzijn)

huursubsidie    - Pagina: Huursubsidie en installatiepremie

huurwoning    - Pagina: Sociale huisvesting

huwelijk    - Pagina: Akte, bewijs, attest & uittreksel (documenten)

huwelijk    - Pagina: Legalisatieprocedure

huwelijk    - Pagina: Schijnrelatie

huwelijk    - Pagina: Huwelijk (documenten)

huwelijk    - Pagina: Huwelijk (selectiepagina)

huwelijk    - Pagina: Huwelijksceremonie

huwelijk    - Pagina: Huwelijksaangifte

huwelijk    - Pagina: Huwelijkscontract

huwelijk    - Pagina: Levensloop (selectiepagina)

huwelijk    - Pagina: Aanbod politie

huwelijksaangifte    - Pagina: Huwelijksaangifte

huwelijksaangifte    - Pagina: Huwelijk (selectiepagina)

huwelijksboekje    - Pagina: Retributie voor het afleveren van een huwelijksboekje in luxe-uitvoering

huwelijksceremonie    - Pagina: Huwelijksceremonie

huwelijkscontract    - Pagina: Huwelijkscontract

huwelijkscontract    - Pagina: Huwelijk (selectiepagina)

huwelijksplechtigheid    - Pagina: Huwelijksceremonie

hygiëneattest    - Pagina: FAQ

hygiëneattest    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

hygiëneattest    - Pagina: Hygiëneattest

I

[naar boven]

identiteit    - Pagina: Kids-ID / Identiteitsbewijs

identiteit    - Pagina: Identiteitsbewijs

identiteit    - Pagina: Elektronische identiteitskaart

identiteit    - Pagina: Verlies, diefstal identiteitskaart

identiteitsbewijs    - Pagina: Identiteitsbewijs

identiteitsbewijs    - Pagina: Kids-ID / Identiteitsbewijs

identiteitskaart    - Pagina: Elektronische identiteitskaart-pincode

identiteitskaart    - Pagina: Identiteitsbewijs

identiteitskaart    - Pagina: Elektronische identiteitskaart

identiteitskaart    - Pagina: Verlies, diefstal identiteitskaart

identiteitskaart    - Pagina: Identiteit (selectiepagina burgerzaken)

identiteitskaart    - Pagina: Voorstelling burgerzaken

identiteitskaart gestolen    - Pagina: Identiteit (selectiepagina burgerzaken)

identiteitskaart wijzigen    - Pagina: Wijziging identiteitskaart

identiteitsstuk    - Pagina: Identiteit (selectiepagina burgerzaken)

ijzel    - Pagina: Sneeuw- en ijzelbestrijding

ijzel    - Pagina: Openbare weg (selectiepagina)

ijzel    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

impulssubsidie    - Pagina: Ondersteuningsreglement

In & Out    - Pagina: Tweedehandswinkel

In en Uit    - Pagina: Nuttige links

IN Ternat    - Pagina: Externe communicatie

IN Ternat    - Pagina: IN Ternat / UIT in Ternat - gemeentelijk infoblad

inbraak    - Pagina: Aanbod politie

inbraak    - Pagina: Inbraakpreventie

inbraak    - Pagina: FAQ

inbraakbeveiliging    - Pagina: Inbraakpreventie

inbraakpreventie    - Pagina: Aanbod politie

inbraakpreventie    - Pagina: Inbraakpreventie

inbraakpreventie    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

inburgering    - Pagina: Integratie

inburgering    - Pagina: Nuttige links

inburgeringscursus    - Pagina: Nuttige links

inclusie    - Pagina: Voorstelling en aanbod Welzijn

industrie    - Pagina: Industriezones

industrieterrein    - Pagina: Industriezones

industriezone    - Pagina: Industriezones

industriezones    - Pagina: Industriezones

inentingen    - Pagina: Op reis in het buitenland

inentingen buitenland    - Pagina: Op reis in het buitenland

inetrnationale samenwerking    - Pagina: Welzijn & integratie (selectiepagina)

Infano    - Pagina: Onderwijs & kinderopvang (selectiepagina)

Infano    - Pagina: Infano vzw

Infano vzw    - Pagina: Voorstelling en aanbod Welzijn

info    - Pagina: IN Ternat / UIT in Ternat - gemeentelijk infoblad

infobalie    - Pagina: Voorstelling interne zaken

infoblad    - Pagina: IN Ternat / UIT in Ternat - gemeentelijk infoblad

infoblad    - Pagina: Externe communicatie

infoblad    - Pagina: Startpagina gemeente Ternat

infoborden    - Pagina: Waar bevinden zich de aanplakzuilen in Ternat?

infokaart    - Pagina: Meldingskaart 2

infopunt water    - Pagina: Water

informatie    - Pagina: Wegwijs Ternat

informatieblad    - Pagina: IN Ternat / UIT in Ternat - gemeentelijk infoblad

informatieblad    - Pagina: Externe communicatie

informatieblad    - Pagina: Startpagina gemeente Ternat

informatiedienst    - Pagina: Voorstelling interne zaken

infrastructuursubsidie    - Pagina: Ondersteuningsreglement

inkomensgarantie    - Pagina: Sociale voorzieningen

inkomensgarantie    - Pagina: Inkomensgarantie voor ouderen

inkomensgarantie    - Pagina: Inkomensvervangende tegemoetkoming

inkomensgarantie voor ouderen    - Pagina: Inkomensgarantie voor ouderen

inkomensvervangende tegemoetkoming    - Pagina: Inkomensvervangende tegemoetkoming

inkomensvervangende tegemoetkoming    - Pagina: Sociale voorzieningen

inname openbare weg    - Pagina: Snelloket: aanvragen

inschrijving gemeente    - Pagina: Adreswijziging / verhuis

inschrijving voertuig    - Pagina: Hoe schrijf ik mijn voertuig in?

inschrijvingsbewijs    - Pagina: Hoe schrijf ik mijn voertuig in?

inschrijvingsbewijs wagen verloren    - Pagina: Gevonden en verloren voorwerpen

insecten    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

installatiepremie    - Pagina: Huursubsidie en installatiepremie

instanties    - Pagina: Aanverwante instanties (verhuizen)

integratie    - Pagina: Sociale voorzieningen

integratie    - Pagina: Welzijn & integratie (selectiepagina)

integratie    - Pagina: Integratie

integratie    - Pagina: Voorstelling interne zaken

integratiebeleid    - Pagina: Integratie

integratiebeleidsplan    - Pagina: Integratie

integratietegemoetkoming    - Pagina: Integratietegemoetkoming

integratietegemoetkoming    - Pagina: Sociale voorzieningen

internationaal rijbewijs    - Pagina: Rijbewijzen (selectiepagina)

internationaal rijbewijs    - Pagina: Internationaal rijbewijs

internationaal rijbewijs    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

internationale samenwerking    - Pagina: Cultuurdienst (selectiepagina)

internationale samenwerking    - Pagina: Internationale samenwerking

internationale samenwerking    - Pagina: 2015-de tijd loopt

interne zaken    - Pagina: Voorstelling interne zaken

interne zaken    - Pagina: Externe communicatie

internet    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

internet    - Pagina: Telefoon / TV / Internet

interventie    - Pagina: Veiligheidscel

Intradura    - Pagina: Grof vuil

Intradura    - Pagina: Afval (selectiepagina)

invalide    - Pagina: Nuttige links

invaliditeit    - Pagina: Nuttige links

investeringssubsidie    - Pagina: Ondersteuningsreglement

inwendige mutatie    - Pagina: Inwendige mutatie

inwoners    - Pagina: Bevolkingscijfers (bevolking)

inwonerskaart    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

ISDO    - Pagina: Internationale samenwerking

isolatie zoldervloer    - Pagina: Premies / subsidies / energie

Iverlek    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

J

[naar boven]

jaarmarkt    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

jaarmarkt    - Pagina: Erfgoed & toerisme

jaarmarkt    - Pagina: Snelloket: aanvragen

jaarmarkt    - Pagina: Wekelijkse markt / jaarmarkt

jaarmarkt    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

jaarrekening    - Pagina: De gemeente in cijfers

jaarverslag    - Pagina: Jaarverslag 2005

jeugd    - Pagina: Jeugd (selectiepagina)

jeugd    - Pagina: Vakantieaanbod jeugd & sport

jeugd    - Pagina: Voorstelling dienst jeugd

jeugd    - Pagina: Jeugdraad

jeugdcentrum    - Pagina: Jeugdcentrum PULS

jeugdcentrum    - Pagina: Jeugd (selectiepagina)

jeugdconsulent    - Pagina: Voorstelling dienst jeugd

jeugddienst    - Pagina: Voorstelling dienst jeugd

jeugddienst    - Pagina: Jeugdraad

jeugddienst    - Pagina: Uitleendienst (provincie)

jeugddienst    - Pagina: Jeugd (selectiepagina)

jeugdhuis    - Pagina: Jeugdhuis Ternat

jeugdhuis Ternat    - Pagina: Jeugdhuis Ternat

jeugdkamp    - Pagina: Vakantieaanbod jeugd & sport

jeugdraad    - Pagina: Jeugd (selectiepagina)

jeugdraad    - Pagina: Jeugdraad

jeugdvereniging    - Pagina: Ondersteuningsreglement

jeugdverenigingen    - Pagina: Jeugd (selectiepagina)

JHT1740    - Pagina: Jeugdhuis Ternat

JIP    - Pagina: Jeugd (selectiepagina)

job    - Pagina: Vacatures

job    - Pagina: Vacature gemeente Ternat

job    - Pagina: Nuttige links

jogging    - Pagina: Sportaanbod

jogging Ternat    - Pagina: Sportaanbod

jongeren    - Pagina: Vakantieaanbod jeugd & sport

jongerentelefoon    - Pagina: Nuttige links

juridisch advies    - Pagina: Juridisch advies

jurist    - Pagina: Juridisch advies

justitie    - Pagina: Nuttige links

justitie    - Pagina: FAQ

K

[naar boven]

kaart containerpark    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

kaart wagen wijzigen    - Pagina: Wijziging inschrijvingskaart wagen

kaartlezer    - Pagina: eID-kaart - Mijn dossier

kabel    - Pagina: Nuttige links

kabel    - Pagina: FAQ

kabel    - Pagina: Telefoon / TV / Internet

kabeldistributie    - Pagina: Nuttige links

kadaster    - Pagina: Federale Overheidsdienst Financiën

kadaster    - Pagina: FAQ

kadaster    - Pagina: Aanverwante instanties (verhuizen)

kadaster    - Pagina: Waar vind ik het kadaster?

kadastraal plan    - Pagina: Waar vind ik het kadaster?

kadastrale gegevens    - Pagina: Waar vind ik het kadaster?

kalender    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

Kamer van Koophandel    - Pagina: Nuttige links

kamp    - Pagina: Vakantieaanbod jeugd & sport

kamperen    - Pagina: Milieureglement

kamperen    - Pagina: GAS-Gemeentelijke Administratieve Sancties

kampioenenviering    - Pagina: Sportaanbod

kampsubsidie    - Pagina: Ondersteuningsreglement

kampvuur    - Pagina: Snelloket: aanvragen

kampvuur    - Pagina: Brandweer

kampvuur    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

kandidatuur    - Pagina: Vacature gemeente Ternat

kanker    - Pagina: Nuttige links

kankerfoon    - Pagina: Nuttige links

kansspelcommissie    - Pagina: Nuttige links

kansspelcommissie    - Pagina: FAQ

kantine    - Pagina: Sportinfrastructuur

kantine    - Pagina: Voorstelling dienst sport

kappen van bomen    - Pagina: Alleenstaande bomen of bomen in lijnverband

kappen van bomen    - Pagina: Kappen / rooien van bomen

kappen van bomen    - Pagina: Bomen in bosverband

kappen van bomen    - Pagina: Ontbossing

kappen van bomen    - Pagina: Snelloket: aanvragen

kappen van bomen in bos    - Pagina: Bomen in bosverband

kapvergunning    - Pagina: Kappen / rooien van bomen

kapvergunning    - Pagina: Snelloket: aanvragen

karton    - Pagina: Papier en karton

karton    - Pagina: Afval (selectiepagina)

kasseien    - Pagina: Retributie voor gebruikte kasseistenen, boordstenen en dakpannen

kasseistenen    - Pagina: Retributie voor gebruikte kasseistenen, boordstenen en dakpannen

kasseistenen    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

katten    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

kerkfabriek    - Pagina: FAQ

kerkfabriek    - Pagina: Wat is een kerkfabriek?

kerkfabrieken    - Pagina: Wat is een kerkfabriek?

kerkhof    - Pagina: Procedure plaatsen grafzerk

kerkhof    - Pagina: Begraafplaatsen

kerkraad    - Pagina: Wat is een kerkfabriek?

kermis    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

kermis    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

kermis    - Pagina: Snelloket: aanvragen

kermis    - Pagina: Erfgoed & toerisme

kerstboomverbranding    - Pagina: Snelloket: aanvragen

kerstboomverbranding    - Pagina: Brandweer

kerstboomverbranding    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

kerstdiner    - Pagina: Kerstdiner alleenstaande senioren 65+

Kerstfeest    - Pagina: Kerstdiner alleenstaande senioren 65+

Kerstfeest    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

kerstfeest alleenstaanden    - Pagina: Kerstdiner alleenstaande senioren 65+

kerstfeest senioren    - Pagina: Kerstdiner alleenstaande senioren 65+

keukenafval    - Pagina: GFT - keukenbakje

keukenbakje    - Pagina: GFT - keukenbakje

keukenbakje    - Pagina: Tarieven afvalzakken / afvalverwerking

KGA    - Pagina: KGA

KGA    - Pagina: Afval (selectiepagina)

kids-ID    - Pagina: Identiteit (selectiepagina burgerzaken)

kids-ID    - Pagina: Kids-ID / Identiteitsbewijs

kikkers    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

kikkers    - Pagina: Poelenplan Ternat

kikkers    - Pagina: Paddenoverzetactie

Kind & Gezin    - Pagina: Onderwijs & kinderopvang (selectiepagina)

Kind & Gezin    - Pagina: Consultatiebureau PAVOK vzw

Kind en gezin    - Pagina: Infano vzw

kindbeleid    - Pagina: Welzijn & integratie (selectiepagina)

kinderbijslag    - Pagina: Nuttige links

kinderdagverblijf    - Pagina: Infano vzw

kinderdagverblijven    - Pagina: Kinderopvang PAVOK vzw

kinderen    - Pagina: Gemeentelijk basisonderwijs

kinderen    - Pagina: Polio-inenting

kinderen    - Pagina: Studietoelagen

kindermisbruik    - Pagina: Politiezone TARL

kinderopvang    - Pagina: Kinderopvang PAVOK vzw

kinderopvang    - Pagina: Dienst opvanggezinnen

kinderopvang    - Pagina: Infano vzw

kinderopvang    - Pagina: Voorstelling en aanbod Welzijn

kinderopvang    - Pagina: Geboorte en adoptie (selectiepagina)

kinderopvang    - Pagina: Onderwijs & kinderopvang (selectiepagina)

kinderraadpleging    - Pagina: Consultatiebureau PAVOK vzw

kinderraadpleging    - Pagina: Kinderopvang PAVOK vzw

kindertelefoon    - Pagina: Nuttige links

kinderverlamming    - Pagina: Polio-inenting

klacht    - Pagina: FAQ

klacht    - Pagina: Meldingen en klachtenbehandeling

klacht    - Pagina: Politiezone TARL

klacht    - Pagina: Externe communicatie

klacht    - Pagina: Meldingskaart 2

klacht    - Pagina: Klachtenformulier

klachtenbehandeling    - Pagina: Klachtenformulier

klachtenbehandeling    - Pagina: Meldingen en klachtenbehandeling

klachtenbehandeling    - Pagina: FAQ

klachtenprocedure    - Pagina: Meldingen en klachtenbehandeling

klachtenprocedure    - Pagina: Klachtenformulier

Klapscheutmolen    - Pagina: Beschermde monumenten

Klapscheutmolen    - Pagina: de Klapscheutmolen

KLE    - Pagina: Kappen / rooien van bomen

KLE    - Pagina: Snelloket: aanvragen

KLE    - Pagina: Premies / subsidies / energie

klein gevaarlijk afval    - Pagina: KGA

kleine landschapselementen    - Pagina: Kappen / rooien van bomen

kleine landschapselementen    - Pagina: Premies / subsidies / energie

kleine landschapselementen    - Pagina: Snelloket: aanvragen

kleine markt    - Pagina: Wekelijkse markt / jaarmarkt

kleuteronderwijs    - Pagina: Basisonderwijs

kleuteronderwijs    - Pagina: Onderwijs & kinderopvang (selectiepagina)

kleuterschool    - Pagina: Basisonderwijs

klimaat    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

klimaat    - Pagina: Klimaat in Ternat

klimaat in Ternat    - Pagina: Voorstelling mobiliteit & duurzaamheid

klimaatactieplan    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

klimaatactieplan    - Pagina: Klimaat in Ternat

klimaatkaart    - Pagina: Klimaat in Ternat

klimaatkaart    - Pagina: Klimaatkaart Ternat

klimaatplan    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

kliniek    - Pagina: Ziekenhuizen

klusjes    - Pagina: Wijk-werken

klusjesdienst    - Pagina: Wijk-werken

klusjesdienst    - Pagina: Landelijke Thuiszorg vzw

KNOT    - Pagina: KNOTTernat

KNOT Ternat    - Pagina: Sensibilisering en educatie

KNOT Ternat    - Pagina: Werkgroepen (milieu)

knotters    - Pagina: Werkgroepen (milieu)

knotters    - Pagina: KNOTTernat

knotwilgen    - Pagina: KNOTTernat

kopen    - Pagina: Huren en kopen

kopie    - Pagina: Eensluidend verklaren van documenten

KOPP    - Pagina: Nuttige links

kosten    - Pagina: Huwelijk (documenten)

krant    - Pagina: Noodplanning

krant lezen    - Pagina: Krantenhoek

kranten    - Pagina: Krantenhoek

krantenartikels    - Pagina: Persweekoverzicht

krantenhoek    - Pagina: Krantenhoek

kringloopwinkel    - Pagina: Nuttige links

kringloopwinkel    - Pagina: Tweedehandswinkel

kringloopwinkel    - Pagina: Afval (selectiepagina)

Kruikenburg    - Pagina: Volwassenenonderwijs

krukken    - Pagina: Sociale voorzieningen

krukken    - Pagina: Uitleendienst Kruikenburg vzw

kunstacademie    - Pagina: Kunstenacademie August De Boeck

kunstenacademie    - Pagina: Kunstenacademie August De Boeck

kunstenonderwijs    - Pagina: Kunstenacademie August De Boeck

kunstonderwijs    - Pagina: Onderwijs & kinderopvang (selectiepagina)

L

[naar boven]

laagvliegende vliegtuigen    - Pagina: Laagvliegende vliegtuigen

laagvliegende vliegtuigen    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

laatste wilsbeschikking    - Pagina: Laatste wilsbeschikking

laatste wilsbeschikking    - Pagina: Overlijden / Laatste wilsbeschikking (selectiepg.)

label    - Pagina: Verpakkingslogo's

lager onderwijs    - Pagina: Basisonderwijs

lagere school    - Pagina: Basisonderwijs

landbouw    - Pagina: Rampenschade

landbouw    - Pagina: Landbouwraad

landbouw    - Pagina: Werkgroepen (milieu)

landbouwraad    - Pagina: Werkgroepen (milieu)

landbouwraad    - Pagina: Landbouwraad

landbouwramp    - Pagina: Rampenschade

landelijke thuiszorg    - Pagina: Nuttige links

landschappen    - Pagina: Beschermde monumenten

landschapselementen    - Pagina: Premies / subsidies / energie

lawaai    - Pagina: GAS-Gemeentelijke Administratieve Sancties

lawaai    - Pagina: Milieureglement

leden    - Pagina: Landbouwraad

leden milieu    - Pagina: Doel en leden (milieuraad)

ledenvervoer    - Pagina: Ondersteuningsreglement

leefloon    - Pagina: Leefloon

leefloon    - Pagina: Dienstverlening OCMW

leegstaand gebouw    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

leegstaande woning    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

leegstand    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

legalisatie akten    - Pagina: Legalisatieprocedure

legaliseren    - Pagina: Legalisatieprocedure

legerdienst    - Pagina: Militie

lening    - Pagina: Sociale huisvesting

lening    - Pagina: Wooninfopunt

lente    - Pagina: Startpagina gemeente Ternat

leurderskaart    - Pagina: Leurkaart

leurkaart    - Pagina: Leurkaart

leurkaart    - Pagina: Diverse info / aanvragen / aangiften (burgerzaken)

lid cultuurraad    - Pagina: Cultuurraad

lidmaatschap    - Pagina: Cultuurraad

ligging    - Pagina: Situering

lijnwinkel    - Pagina: De Lijn

little cherry virus    - Pagina: Preventietips

logo    - Pagina: Voorstelling en aanbod Welzijn

logo    - Pagina: Erfgoed & toerisme

logo    - Pagina: Wapenschild - vlag - zegel - logo

logo gemeente    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

logo gemeente    - Pagina: Erfgoed & toerisme

logo gemeente Ternat    - Pagina: Erfgoed & toerisme

logo gemeente Ternat    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

logo gemeente Ternat    - Pagina: Wapenschild - vlag - zegel - logo

logo op verpakking    - Pagina: Verpakkingslogo's

Logo Zenneland    - Pagina: Voorstelling en aanbod Welzijn

logo's    - Pagina: Verpakkingslogo's

lokaal opvanginitiatief    - Pagina: Dienstverlening OCMW

lokale pers    - Pagina: FAQ

looprek    - Pagina: Sociale voorzieningen

looprek    - Pagina: Uitleendienst Kruikenburg vzw

luchtkwaliteit    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

luchtkwaliteit    - Pagina: VMM - Vlaamse Milieumaatschappij

M

[naar boven]

maaltijden    - Pagina: Zorg (selectiepagina OCMW)

Maantje    - Pagina: Infano vzw

maatschappelijke integratie    - Pagina: Leefloon

MAKIS    - Pagina: Vakantieaanbod jeugd & sport

MAKIS    - Pagina: Jeugd (selectiepagina)

management    - Pagina: Managementteam

managementteam    - Pagina: Managementteam

mandatarissen    - Pagina: Gemeenteraad

markt    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

markt    - Pagina: Wekelijkse markt / jaarmarkt

markt    - Pagina: Snelloket: aanvragen

markt    - Pagina: Erfgoed & toerisme

markt    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

marktbus    - Pagina: Wekelijkse markt / jaarmarkt

marktdag    - Pagina: Wekelijkse markt / jaarmarkt

marktkramer    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

marktleider    - Pagina: Wekelijkse markt / jaarmarkt

marktreglement    - Pagina: Wekelijkse markt / jaarmarkt

MAT    - Pagina: Managementteam

medaille van verdienste    - Pagina: Snelloket: aanvragen

media    - Pagina: Noodplanning

meerjarenplan    - Pagina: De gemeente in cijfers

meerjarenplan    - Pagina: Meerjarenplan / beleidsplan gemeente Ternat

meerjarenplan    - Pagina: Externe communicatie

meerjarenplan    - Pagina: Gemeentebestuur

meerjarenplanning    - Pagina: Gemeentebestuur

meerjarenplanning    - Pagina: Meerjarenplan / beleidsplan gemeente Ternat

melding    - Pagina: Meldingskaart 2

melding    - Pagina: Klachtenformulier

melding    - Pagina: FAQ

melding    - Pagina: Omgevingsvergunning-bekendmaking meldingsakten

melding    - Pagina: Omgevingsvergunning

melding    - Pagina: Meldingen en klachtenbehandeling

meldingsakte    - Pagina: Omgevingsvergunning-bekendmaking meldingsakten

meldingskaart    - Pagina: FAQ

meldingskaart    - Pagina: Meldingen en klachtenbehandeling

meldingskaart    - Pagina: Meldingskaart 2

meldingskaart    - Pagina: Externe communicatie

meldpunt fietspaden    - Pagina: Meldpunt (fiets)wegen / schade openbare weg

meldpunt gewestwegen    - Pagina: Meldpunt (fiets)wegen / schade openbare weg

meldpunt wegen    - Pagina: Meldpunt (fiets)wegen / schade openbare weg

mensenrechten    - Pagina: Amnesty International

midwinter    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

midzomer    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

migranten    - Pagina: Integratie

mijn dossier    - Pagina: eID-kaart - Mijn dossier

milieu    - Pagina: 2015-de tijd loopt

milieu    - Pagina: Milieutips

milieu    - Pagina: Werkgroepen (milieu)

milieu    - Pagina: VMM - Vlaamse Milieumaatschappij

milieu    - Pagina: Voorstelling dienst milieu

milieu    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

milieudienst     - Pagina: Voorstelling dienst milieu

milieumaatschappij    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

milieumaatschappij    - Pagina: VMM - Vlaamse Milieumaatschappij

milieupreventie    - Pagina: Preventietips

milieuraad    - Pagina: Werkgroepen (milieu)

milieuraad    - Pagina: Plantactie milieuraad

milieuraad    - Pagina: Doel en leden (milieuraad)

milieuraad    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

milieureglement    - Pagina: Milieureglement

milieureglement    - Pagina: Politiereglement inzake milieu

milieutips    - Pagina: Milieutips

milieutips    - Pagina: Sensibilisering en educatie

milieuvergunning    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

militie    - Pagina: Diverse info / aanvragen / aangiften (burgerzaken)

militie    - Pagina: Militie

militiegetuigschrift    - Pagina: Militie

millenniumdoelstellingen    - Pagina: 2015-de tijd loopt

minder mobielen centrale    - Pagina: Minder Mobielen Centrale

minderjarigen    - Pagina: Reistoelating minderjarigen

mishandelde dieren    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

missie    - Pagina: Visie - Missie

missie    - Pagina: Missie

mobiliteit    - Pagina: Voorstelling dienst milieu

mobiliteit    - Pagina: Voorstelling mobiliteit & duurzaamheid

mobiliteit    - Pagina: Veiligheids- & preventiediensten (selectiepagina)

mobiliteit    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

mobiliteitsplan    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

monumentale bomen    - Pagina: Premies / subsidies / energie

monumenten    - Pagina: Beschermde monumenten

moraliteitsattest    - Pagina: Strafregister (selectiepagina)

moraliteitsattest    - Pagina: Moraliteitsattest

moraliteitsattest    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

moraliteitsattest    - Pagina: FAQ

morele hulp    - Pagina: Gezinszorg

mortuarium    - Pagina: Begraafplaatsen

muizen    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

mutualiteit    - Pagina: Nuttige links

mutualiteit    - Pagina: FAQ

mutualiteit    - Pagina: Waar vind ik de plaatselijke kantoren van de mutualiteit / ziekenfonds?

muurisolatie    - Pagina: Premies / subsidies / energie

muziekacademie    - Pagina: Kunstenacademie August De Boeck

muziekacademie    - Pagina: FAQ

muziekevenement    - Pagina: Snelloket: aanvragen

muziekfestival    - Pagina: Snelloket: aanvragen

muziekfestival    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

muziekkorps    - Pagina: Welke muziekverenigingen en zangkoren zijn er in Ternat?

muziekonderwijs    - Pagina: Kunstenacademie August De Boeck

muziekschool    - Pagina: Kunstenacademie August De Boeck

muziekstudio    - Pagina: Vakantieaanbod jeugd & sport

muziekvereniging    - Pagina: FAQ

muziekvereniging    - Pagina: Welke muziekverenigingen en zangkoren zijn er in Ternat?

N

[naar boven]

naamswijziging     - Pagina: Naam- en voornaamswijziging

nachtwinkel    - Pagina: Milieureglement

nachtwinkel    - Pagina: GAS-Gemeentelijke Administratieve Sancties

naschoolse opvang    - Pagina: Infano vzw

nationalisatie    - Pagina: Dubbele nationaliteit

nationaliteit    - Pagina: Verklaring Belgische nationaliteit

nationaliteit    - Pagina: Naturalisatie

nationaliteit    - Pagina: Toekenning Belgische nationaliteit

nationaliteit    - Pagina: Nationaliteit (selectiepagina)

nationaliteit    - Pagina: Nationaliteit (selectiepagina)

naturalisatie    - Pagina: Nationaliteit (selectiepagina)

naturalisatie    - Pagina: Nationaliteit (selectiepagina)

naturalisatie    - Pagina: Naturalisatie

naturalisatieprocedure    - Pagina: Naturalisatie

natuur    - Pagina: Preventietips

natuurgebied    - Pagina: Habitat- en VEN-gebieden

natuurgebied    - Pagina: Natuurreservaat 'Steenvoorde'

natuurgebieden    - Pagina: Natuurreservaat 'Steenvoorde'

natuurgebieden    - Pagina: Habitat- en VEN-gebieden

Natuurpunt Ternat    - Pagina: Nuttige links

natuurramp    - Pagina: Rampenschade

natuurreservaat    - Pagina: Natuurreservaat 'Steenvoorde'

natuurtips    - Pagina: Preventietips

natuurvergunning    - Pagina: Kappen / rooien van bomen

natuurvergunning    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

netels    - Pagina: Milieureglement

nieuwe inwoner    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

nieuwe inwoners    - Pagina: Onthaal nieuwe inwoners

nieuwsbrief    - Pagina: Wooninfopunt

NMBS    - Pagina: Nuttige links

Noise Gate    - Pagina: Vakantieaanbod jeugd & sport

noodkoffer    - Pagina: Noodplanning

noodoproep    - Pagina: Noodoproepsysteem

noodoproepsysteem    - Pagina: Noodoproepsysteem

noodoproepsysteem    - Pagina: Zorg (selectiepagina OCMW)

noodpakket    - Pagina: Noodplanning

noodplan    - Pagina: Veiligheidscel

noodplanning    - Pagina: Actuele crisisinformatie

noodplanning    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

notaris    - Pagina: Huwelijkscontract

notaris    - Pagina: Opzoeking testament

nummerplaat motorvoertuig    - Pagina: Hoe schrijf ik mijn voertuig in?

nutsvoorzieningen    - Pagina: Openbare weg (selectiepagina)

nutsvoorzieningen    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

nutsvoorzieningen    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

O

[naar boven]

ocmw    - Pagina: Voorstelling OCMW-Sociaal Huis

ocmw-bestuur    - Pagina: OCMW-bestuur

ocmw-raad    - Pagina: OCMW-bestuur

ocmw-voorzitter    - Pagina: OCMW-bestuur

ombudsdienst    - Pagina: Nuttige links

omgeving    - Pagina: Voorstelling grondgebiedzaken

omgeving    - Pagina: Voorstelling dienst milieu

omgevingsloket    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

omgevingsvergunning    - Pagina: Omgevingsvergunning-bekendmaking openbare onderzoeken

omgevingsvergunning    - Pagina: Omgevingsvergunning-bekendmaking beslissingen

omgevingsvergunning    - Pagina: Omgevingsvergunning-bekendmaking meldingsakten

omgevingsvergunning    - Pagina: Omgevingsvergunning

omgevingsvergunning    - Pagina: Kappen / rooien van bomen

omhakken boom    - Pagina: Kappen / rooien van bomen

omleiding bussen    - Pagina: De Lijn

omleiding De Lijn    - Pagina: De Lijn

omwisseling rijbewijs    - Pagina: Omwisseling van vreemd naar Europees rijbewijs

onbewoonbare woning    - Pagina: Ongezonde woningen

onderhoud    - Pagina: Meldpunt (fiets)wegen / schade openbare weg

onderhoud    - Pagina: Meldingskaart 2

onderhoud openbare weg    - Pagina: Openbare weg (selectiepagina)

onderhoudsgeld    - Pagina: Vonnis

ondernemen    - Pagina: Nuttige links

ondernemen    - Pagina: VLAO - Vlaams Agentschap Ondernemen

ondernemer    - Pagina: Ondernemer / starten eigen zaak

onderneming    - Pagina: Ondernemer / starten eigen zaak

onderneming    - Pagina: VLAO - Vlaams Agentschap Ondernemen

ondernemingsloket    - Pagina: Ondernemer / starten eigen zaak

ondersteuningsreglement    - Pagina: Ondersteuningsreglement

ondersteuningsreglement    - Pagina: Snelloket: aanvragen

ondersteuningsreglement    - Pagina: Cultuurraad

ondersteuningsreglement    - Pagina: Jeugd (selectiepagina)

onderwijs    - Pagina: Onderwijs & kinderopvang (selectiepagina)

onderwijs    - Pagina: FAQ

onderwijs    - Pagina: Volwassenenonderwijs

onderwijs    - Pagina: Gemeentelijk basisonderwijs

onderwijs    - Pagina: Kunstenacademie August De Boeck

onderwijs    - Pagina: Basisonderwijs

onderwijs    - Pagina: Secundair onderwijs

onderwijs voor volwassenen    - Pagina: Volwassenenonderwijs

onderwijsinstellingen    - Pagina: Volwassenenonderwijs

onderwijsinstellingen    - Pagina: Gemeentelijk basisonderwijs

onderwijsinstellingen    - Pagina: Secundair onderwijs

onderwijsinstellingen    - Pagina: Basisonderwijs

onderwijskiezer    - Pagina: Onderwijs & kinderopvang (selectiepagina)

ongeschikte woning    - Pagina: Ongezonde woningen

ongeval    - Pagina: Noodplanning

ongezonde woning    - Pagina: Ongezonde woningen

onroerende goederen    - Pagina: Federale Overheidsdienst Financiën

onroerende goederen    - Pagina: FAQ

onroerende voorheffing    - Pagina: Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

onroerende voorheffing    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

onroerende voorheffing    - Pagina: Federale Overheidsdienst Financiën

ontbossen    - Pagina: Ontbossing

ontbossing    - Pagina: Ontbossing

ontbossing    - Pagina: Kappen / rooien van bomen

onteigenen    - Pagina: Onteigeningsplan

onteigeningsplan    - Pagina: Onteigeningsplan

ontgraving    - Pagina: Begraafplaatsen

ontgraving    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

onthaal    - Pagina: Voorstelling interne zaken

onthaal nieuwe inwoners    - Pagina: Onthaal nieuwe inwoners

onthaalbureau inburgering    - Pagina: Nuttige links

onthaalmoeder    - Pagina: Dienst opvanggezinnen

onthaalouders    - Pagina: Dienst opvanggezinnen

onthaalouders    - Pagina: Infano vzw

ontstaan    - Pagina: Historiek

ontvanger    - Pagina: Voorstelling en aanbod Financiën

ontvangkantoor    - Pagina: FAQ

ontwikkelingssamenwerking    - Pagina: Internationale samenwerking

oogst    - Pagina: Rampenschade

OPC    - Pagina: Parkeren in Ternat

OPC    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

opcentiemen    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

opcentiemen    - Pagina: Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

opdracht    - Pagina: Missie

open garagedag    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

open garagedag    - Pagina: ZAMIT - zonder auto mobiel in Ternat

openbaar    - Pagina: Wet Openbaarheid van Bestuur

openbaar domein    - Pagina: Openbare weg (selectiepagina)

openbaar onderzoek    - Pagina: Omgevingsvergunning-bekendmaking meldingsakten

openbaarheid van bestuur    - Pagina: Externe communicatie

openbare bibliotheek    - Pagina: Bibliotheek

openbare onderzoeken    - Pagina: Omgevingsvergunning-bekendmaking meldingsakten

openbare onderzoeken    - Pagina: Omgevingsvergunning-bekendmaking openbare onderzoeken

openbare onderzoeken    - Pagina: Omgevingsvergunning

openbare riolering    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

openbare weg    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

openbare weg    - Pagina: Openbare weg (selectiepagina)

openbare weg     - Pagina: Meldpunt (fiets)wegen / schade openbare weg

openbare weg    - Pagina: Milieureglement

openbare weg    - Pagina: GAS-Gemeentelijke Administratieve Sancties

openbare werken    - Pagina: Openbare weg (selectiepagina)

openbare werken    - Pagina: Voorstelling grondgebiedzaken

openbare werken    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

openingsuren    - Pagina: Adres, openingsuren, bereikbaarheid, briefwisseling en taal

openingsuren bib    - Pagina: Bibliotheek

ophaalkalender    - Pagina: Afval (selectiepagina)

ophalen snoeihout    - Pagina: Snoeihout

ophaling grof huisvuil    - Pagina: Grof vuil

ophaling KGA    - Pagina: KGA

ophaling PMD    - Pagina: PMD

opleiding trainer    - Pagina: Word trainer

opleidingscentrum Kruikenburg    - Pagina: Nuttige links

oprichten zaak    - Pagina: Ondernemer / starten eigen zaak

oprit    - Pagina: Oprit - boordsteen verlagen

oprit    - Pagina: Openbare weg (selectiepagina)

oproepingsbrief    - Pagina: Verkiezingen

opvang    - Pagina: Onderwijs & kinderopvang (selectiepagina)

opvang     - Pagina: Infano vzw

opvang     - Pagina: LOI - Lokaal opvanginitiatief

opvang     - Pagina: Dienst opvanggezinnen

opvang     - Pagina: Kinderopvang PAVOK vzw

opvanggezin     - Pagina: Dienst opvanggezinnen

opvanggezin    - Pagina: Infano vzw

opzoeking archief    - Pagina: Snelloket: aanvragen

opzoeking archief    - Pagina: Genealogische opzoekingen (stamboom)

opzoeking archief    - Pagina: Afstamming

opzoeking testament    - Pagina: Opzoeking testament

opzoeking testament    - Pagina: Overlijden / Laatste wilsbeschikking (selectiepg.)

opzoekingen    - Pagina: Diverse info / aanvragen / aangiften (burgerzaken)

orgaandonatie    - Pagina: Nuttige links

orgaandonatie    - Pagina: Overlijden / Laatste wilsbeschikking (selectiepg.)

orgaandonor    - Pagina: Nuttige links

orgaandonor    - Pagina: Orgaandonatie

orgaantransplantatie    - Pagina: Orgaandonatie

orgaantransplantatie    - Pagina: Overlijden / Laatste wilsbeschikking (selectiepg.)

organisatie    - Pagina: Vrijwilligersverzekering-verenigingen

organiseren activiteit    - Pagina: Snelloket: aanvragen

organiseren evenement    - Pagina: Snelloket: aanvragen

organiseren evenement    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

oude geneesmiddelen    - Pagina: Vervallen geneesmiddelen

ouderen    - Pagina: Nuttige links

ouderenadviesraad    - Pagina: GOAR - ouderenadviesraad

ouderenbeleid    - Pagina: GOAR - ouderenadviesraad

OVAM    - Pagina: Bodemsanering

overdracht zaak    - Pagina: Ondernemer / starten eigen zaak

overlast    - Pagina: GAS-Gemeentelijke Administratieve Sancties

overlast    - Pagina: Milieureglement

overlevingspensioen    - Pagina: Overlevingspensioen

overlijden    - Pagina: Laatste wilsbeschikking

overlijden    - Pagina: Aangifte van overlijden

overlijden    - Pagina: Euthanasie

overlijden    - Pagina: Erfopvolging

overlijden    - Pagina: Levensloop (selectiepagina)

overlijden    - Pagina: Overlijden / Laatste wilsbeschikking (selectiepg.)

overname    - Pagina: Ondernemer / starten eigen zaak

overstroming    - Pagina: Rampenschade

overstroming    - Pagina: Noodplanning

overzetactie    - Pagina: Paddenoverzetactie

overzicht    - Pagina: Jaarverslag 2005

Oxfam    - Pagina: Wandel- en fietsroutes

Oxfam    - Pagina: Internationale samenwerking

Oxfam    - Pagina: Nuttige links

P

[naar boven]

paard    - Pagina: Nuttige links

paard in nood    - Pagina: Nuttige links

paarden    - Pagina: Nuttige links

paarden    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

paardenloket    - Pagina: Nuttige links

padden    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

padden    - Pagina: Paddenoverzetactie

padden    - Pagina: Poelenplan Ternat

paddenoverzet    - Pagina: Sensibilisering en educatie

paddenoverzetactie    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

paddenoverzetactie    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

Pajottenland    - Pagina: Wandel- en fietsroutes

Pajottenland    - Pagina: Erfgoed & toerisme

Pajottenland    - Pagina: Wandelnetwerk Pajottenland en Zennevallei

palliatieve zorg     - Pagina: Euthanasie

papier    - Pagina: Afval (selectiepagina)

papier    - Pagina: Papier en karton

park    - Pagina: Speeltuinen

parkeerbeleid    - Pagina: Parkeren in Ternat

parkeerkaart    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

parkeerkaart    - Pagina: Sociale voorzieningen

parkeerkaart    - Pagina: Aanvraag parkeerkaart andersvaliden

parkeerkaart andersvaliden    - Pagina: Aanvraag parkeerkaart andersvaliden

parkeerkaart gehandicapte    - Pagina: Aanvraag parkeerkaart andersvaliden

parkeerverbod    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

parkeerverbod    - Pagina: FAQ

parkeerverbod    - Pagina: Aanbod politie

parkeren in Ternat    - Pagina: Parkeren in Ternat

parket    - Pagina: Situering

parochies    - Pagina: FAQ

parochies    - Pagina: Welke parochies bestaan er in Groot-Ternat?

partnergeweld    - Pagina: Burenbemiddeling & partnergeweld

pasfoto    - Pagina: Identiteit (selectiepagina burgerzaken)

pasfoto identiteitskaart    - Pagina: Identiteit (selectiepagina burgerzaken)

paspoort    - Pagina: Identiteitsbewijs

paspoort    - Pagina: Op reis in het buitenland

paspoort    - Pagina: Reistoelating minderjarigen

paspoort    - Pagina: Reispas

passieve openbaarheid    - Pagina: Wet Openbaarheid van Bestuur

pastoors    - Pagina: Welke parochies bestaan er in Groot-Ternat?

patrimonium    - Pagina: Voorstelling grondgebiedzaken

patrimoniumdocumentatie    - Pagina: Federale Overheidsdienst Financiën

PAVOK    - Pagina: Consultatiebureau PAVOK vzw

PAVOK    - Pagina: Kinderopvang PAVOK vzw

pensioen    - Pagina: Levensloop (selectiepagina)

pensioen    - Pagina: Raming pensioen

pensioen    - Pagina: Overlevingspensioen

pensioen    - Pagina: Rustpensioen als werknemer / zelfstandige

pensioen    - Pagina: Rustpensioen openbare dienst

pensioen    - Pagina: Werken als gepensioneerde

pensioen    - Pagina: Pensioen (selectiepagina)

pensioensberekening    - Pagina: Raming pensioen

pers    - Pagina: FAQ

pers    - Pagina: Persweekoverzicht

persartikels    - Pagina: Persweekoverzicht

perslijst    - Pagina: FAQ

personeel    - Pagina: Vacature gemeente Ternat

personeel    - Pagina: Personeelsdienst

personeelsdienst     - Pagina: Personeelsdienst

personeelsdienst     - Pagina: Vacature gemeente Ternat

personenalarmsysteem    - Pagina: Noodoproepsysteem

personenbelasting    - Pagina: FAQ

personenbelasting    - Pagina: Aanverwante instanties (verhuizen)

personenbelasting    - Pagina: Federale Overheidsdienst Financiën

personenvervoer    - Pagina: Personenvervoer

persoverzicht    - Pagina: Persweekoverzicht

pesten    - Pagina: Nuttige links

petanque    - Pagina: Sportinfrastructuur

peuter    - Pagina: Consultatiebureau PAVOK vzw

pin-code    - Pagina: Identiteit (selectiepagina burgerzaken)

pin-code    - Pagina: Elektronische identiteitskaart-pincode

plaats    - Pagina: Situering

plaatsen grafzerk    - Pagina: Procedure plaatsen grafzerk

plaatsen van container    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

plan    - Pagina: Planologisch attest

planologisch attest    - Pagina: Planologisch attest

plantactie    - Pagina: Plantactie milieuraad

plantactie    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

plastic    - Pagina: Afval (selectiepagina)

plastic dopjes    - Pagina: Dopjesactie

plastiek    - Pagina: Afval (selectiepagina)

PMD    - Pagina: Afval (selectiepagina)

PMD    - Pagina: PMD

PMD    - Pagina: Tarieven afvalzakken / afvalverwerking

PMD sorteren    - Pagina: PMD

PMD-zak    - Pagina: PMD

PMD-zak    - Pagina: Tarieven afvalzakken / afvalverwerking

poel    - Pagina: Poelenplan Ternat

poel Ternat    - Pagina: Poelenplan Ternat

poelenplan    - Pagina: Sensibilisering en educatie

poetsdienst    - Pagina: Poetsdienst

poetsdienst    - Pagina: Zorg (selectiepagina OCMW)

poetshulp    - Pagina: Wijk-werken

poetshulp    - Pagina: Landelijke Thuiszorg vzw

Pol De Mont    - Pagina: Pol De Mont-wandeling

police-on-web    - Pagina: Politiezone TARL

polio    - Pagina: Polio-inenting

polio-inenting    - Pagina: Polio-inenting

politie    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

politie    - Pagina: ZIN T

politie    - Pagina: Veiligheids- & preventiediensten (selectiepagina)

politie    - Pagina: Hoe kan ik een wapenvergunning verkrijgen?

politie    - Pagina: Politiezone TARL

politieraad    - Pagina: Gemeenteraad

politiereglement    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

politiereglement    - Pagina: Milieureglement

politiereglement    - Pagina: Politiereglement inzake milieu

politiezone    - Pagina: Politiezone TARL

post    - Pagina: Aanverwante instanties (verhuizen)

post    - Pagina: Waar vind ik het postkantoor?

postkantoor    - Pagina: FAQ

premie    - Pagina: Toelagereglement i.v.m. de bedeling van huisvuilzakken voor restafval

premie    - Pagina: Wooninfopunt

premie    - Pagina: Premies / subsidies (welzijn)

premie    - Pagina: Snelloket: aanvragen

premies    - Pagina: Premies / subsidies / energie

premies    - Pagina: Sociale voorzieningen

preventie    - Pagina: Rookverbod in horeca

preventie    - Pagina: ZIN T

preventie    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

preventie    - Pagina: Veiligheids- & preventiediensten (selectiepagina)

preventie    - Pagina: Alcohol- en drugpreventie

preventie    - Pagina: Inbraakpreventie

preventie    - Pagina: Preventietips

preventie    - Pagina: Voorstelling en aanbod Welzijn

preventie    - Pagina: Voorstelling interne zaken

preventiedienst    - Pagina: Alcohol- en drugpreventie

preventietips    - Pagina: Preventietips

preventietips    - Pagina: Sensibilisering en educatie

priesters    - Pagina: Welke parochies bestaan er in Groot-Ternat?

privacy    - Pagina: Disclaimer

privacy    - Pagina: Meldingskaart 2

privacy    - Pagina: Klachtenformulier

privacybeleid    - Pagina: Disclaimer

pro deo    - Pagina: Nuttige links

probleem gemeentelijke dienst    - Pagina: Meldingen en klachtenbehandeling

processierups    - Pagina: Actuele crisisinformatie

procureur    - Pagina: Situering

pro-deo    - Pagina: Juridisch advies

pro-Deo-advocaat    - Pagina: Juridisch advies

programma    - Pagina: Meerjarenplan / beleidsplan gemeente Ternat

projecten    - Pagina: Internationale samenwerking

projectsubsidie    - Pagina: Ondersteuningsreglement

provinciale uitleendienst    - Pagina: Uitleendienst (provincie)

provincie    - Pagina: Vrijwilligersverzekering-verenigingen

Provincie Vlaams-Brabant    - Pagina: Nuttige links

Proximus    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

psychische problemen    - Pagina: Nuttige links

publiciteit    - Pagina: Snelloket: aanvragen

publiciteit    - Pagina: Openbare weg (selectiepagina)

publiciteit    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

puk-code    - Pagina: Identiteit (selectiepagina burgerzaken)

puk-code    - Pagina: Elektronische identiteitskaart-pincode

PULS    - Pagina: Jeugdcentrum PULS

PULS    - Pagina: Jeugd (selectiepagina)

PULS-raad    - Pagina: Jeugdcentrum PULS

putwater    - Pagina: Water

PWA    - Pagina: Vergoeding

PWA    - Pagina: Werkwinkel

PWA-cheque    - Pagina: Vergoeding

Q

[naar boven]

quads    - Pagina: GAS-Gemeentelijke Administratieve Sancties

quads    - Pagina: Milieureglement

R

[naar boven]

raad van bestuur    - Pagina: GOAR - ouderenadviesraad

raadsleden    - Pagina: OCMW-bestuur

racisme    - Pagina: Politiezone TARL

raden    - Pagina: Commissies (Info)

radio    - Pagina: Nuttige links

radiostations    - Pagina: Nuttige links

raming pensioen    - Pagina: Raming pensioen

ramp    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

ramp    - Pagina: Nuttige links

ramp    - Pagina: Rampenschade

ramp    - Pagina: Noodplanning

ramp    - Pagina: Actuele crisisinformatie

rampbestrijding    - Pagina: Veiligheidscel

rampenfonds    - Pagina: Rampenschade

rampenschade    - Pagina: Rampenschade

rampenschade    - Pagina: Actuele crisisinformatie

rampenschade    - Pagina: Nuttige links

rampenschade    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

rapport    - Pagina: Jaarverslag 2005

ratten    - Pagina: Rattenbestrijding

ratten    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

rattenbestrijding    - Pagina: Rattenbestrijding

rattenvanger    - Pagina: Rattenbestrijding

rattenverdelging     - Pagina: Rattenbestrijding

rattenvergif    - Pagina: Rattenbestrijding

rechtbank    - Pagina: Situering

rechtenverkenner    - Pagina: Nuttige links

reclame    - Pagina: Snelloket: aanvragen

reclame    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

reclame    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

reclame    - Pagina: Afval (selectiepagina)

reclame    - Pagina: Openbare weg (selectiepagina)

reclame    - Pagina: Waar bevinden zich de aanplakzuilen in Ternat?

reclame op borden    - Pagina: Snelloket: aanvragen

reclamedrukwerk    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

reclamesticker    - Pagina: Afval (selectiepagina)

recyclage    - Pagina: Afval (selectiepagina)

recyclage    - Pagina: Recyclagepark

recyclagepark    - Pagina: Recyclagepark

recyclagepark    - Pagina: KGA

Recycle    - Pagina: Afval (selectiepagina)

registratie    - Pagina: Federale Overheidsdienst Financiën

registratie fiets     - Pagina: Fiets registreren / graveren

registratie fiets     - Pagina: Aanbod politie

registratiekantoor    - Pagina: FAQ

reglement    - Pagina: Politiereglement inzake milieu

reglement    - Pagina: Begraafplaatsen

reisduiven    - Pagina: Houden van reisduiven

reisduiven    - Pagina: Diverse info / aanvragen / aangiften (burgerzaken)

reisduiven    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

reispas    - Pagina: Reispas

reispas    - Pagina: Voorstelling burgerzaken

reistoelating    - Pagina: Kids-ID / Identiteitsbewijs

reizen    - Pagina: Reispas

reizen    - Pagina: Reistoelating minderjarigen

reizen    - Pagina: Op reis in het buitenland

reizen    - Pagina: Identiteitsbewijs

rekendienst    - Pagina: Voorstelling en aanbod Financiën

renovatiepremie    - Pagina: Premies / subsidies (welzijn)

renovatiepremie    - Pagina: Premies / subsidies / energie

renoveren    - Pagina: Premies / subsidies / energie

reservaat    - Pagina: Natuurreservaat 'Steenvoorde'

restafval    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

restafval    - Pagina: Toelagereglement i.v.m. de bedeling van huisvuilzakken voor restafval

retributie    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

retributie    - Pagina: Retributie op de verkoop van vlaggen door de gemeente

retributie    - Pagina: Retributie op het bekomen of verlengen van grafconcessies

retributie    - Pagina: Retributie voor de herstelling of aanpassing van het voetpad door de gemeentelijke werkliedendienst

retributie    - Pagina: Retributie voor gebruikte kasseistenen, boordstenen en dakpannen

retributie    - Pagina: Retributie voor het afleveren van een huwelijksboekje in luxe-uitvoering

retributie    - Pagina: Begraafplaatsen

rijbewijs    - Pagina: Afschaffing fiscale zegels

rijbewijs    - Pagina: Rijbewijzen (selectiepagina)

rijbewijs    - Pagina: Verlies van rijbewijs / voorlopig rijbewijs

rijbewijs    - Pagina: Omwisseling van vreemd naar Europees rijbewijs

rijbewijs    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

rijbewijs    - Pagina: Internationaal rijbewijs

rijbewijs    - Pagina: Rijbewijs categorie B

rijbewijs    - Pagina: Voorlopig rijbewijs categorie B

rijbewijs    - Pagina: Rijbewijs categorie C1, C1+E, C, C+E en D1, D1+E, D, D+E

rijbewijs    - Pagina: Voorlopig rijbewijs categorie AM en categorie A

rijbewijs    - Pagina: Rijbewijs categorie AM

rijbewijs    - Pagina: Rijbewijs categorie A1, A2, A

rijbewijs    - Pagina: Voorstelling burgerzaken

rijbewijs A    - Pagina: Rijbewijs categorie A1, A2, A

rijbewijs A    - Pagina: Voorlopig rijbewijs categorie AM en categorie A

rijbewijs A    - Pagina: Rijbewijzen (selectiepagina)

rijbewijs A1    - Pagina: Voorlopig rijbewijs categorie AM en categorie A

rijbewijs A1    - Pagina: Rijbewijs categorie A1, A2, A

rijbewijs A2    - Pagina: Rijbewijs categorie A1, A2, A

rijbewijs A2    - Pagina: Voorlopig rijbewijs categorie AM en categorie A

rijbewijs AM    - Pagina: Rijbewijs categorie AM

rijbewijs AM    - Pagina: Rijbewijzen (selectiepagina)

rijbewijs B    - Pagina: Rijbewijzen (selectiepagina)

rijbewijs B    - Pagina: Rijbewijs categorie B

rijbewijs C    - Pagina: Rijbewijs categorie C1, C1+E, C, C+E en D1, D1+E, D, D+E

rijbewijs C    - Pagina: Rijbewijzen (selectiepagina)

rijbewijs D    - Pagina: Rijbewijzen (selectiepagina)

rijbewijs D    - Pagina: Rijbewijs categorie C1, C1+E, C, C+E en D1, D1+E, D, D+E

rijbewijs E    - Pagina: Rijbewijs categorie C1, C1+E, C, C+E en D1, D1+E, D, D+E

rijbewijzen    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

rijbewijzen    - Pagina: Omwisseling van vreemd naar Europees rijbewijs

rijbewijzen    - Pagina: Verlies van rijbewijs / voorlopig rijbewijs

rijbewijzen    - Pagina: Afschaffing fiscale zegels

Rijksdienst voor arbeidsvoorziening    - Pagina: Nuttige links

rijksregister    - Pagina: Rijksregisternummer

rijksregister    - Pagina: Identiteit (selectiepagina burgerzaken)

rijksregisternummer    - Pagina: Rijksregisternummer

riolering    - Pagina: Rioolaansluiting

riolering    - Pagina: Openbare weg (selectiepagina)

riolering    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

riool    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

riool    - Pagina: Rioolaansluiting

riool    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

rioolaansluiting    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

rioolaansluiting    - Pagina: Rioolaansluiting

rioolaansluiting    - Pagina: Openbare weg (selectiepagina)

rioolnet    - Pagina: Rioolaansluiting

Rock Ternat    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

Rode Kruis    - Pagina: Nuttige links

Rode Kruis    - Pagina: Snelloket: aanvragen

roken in horeca    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

rolstoel    - Pagina: Sociale voorzieningen

rolstoel    - Pagina: Uitleendienst Kruikenburg vzw

rondleiding recyclagepark    - Pagina: Recyclagepark

rooien van bomen    - Pagina: Kappen / rooien van bomen

rooien van bomen    - Pagina: Alleenstaande bomen of bomen in lijnverband

rooien van bomen    - Pagina: Ontbossing

rooien van bomen    - Pagina: Bomen in bosverband

rooilijn    - Pagina: Rooilijnplan

rooilijnen    - Pagina: Rooilijnplan

rooilijnplan    - Pagina: Rooilijnplan

rook    - Pagina: Milieureglement

rook    - Pagina: GAS-Gemeentelijke Administratieve Sancties

rookverbod    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

rookverbod    - Pagina: Rookverbod in horeca

ruimtelijk structuurplan    - Pagina: Ruimtelijke uitvoeringsplannen

ruimtelijk structuurplan    - Pagina: Ruimtelijk structuurplan gemeente Ternat

ruimtelijk structuurplan    - Pagina: Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant

ruimtelijk structuurplan    - Pagina: Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

ruimtelijk uitvoeringsplan    - Pagina: Ruimtelijke uitvoeringsplannen

ruimtelijke ordening    - Pagina: Ruimtelijke ordening

ruimtelijke ordening    - Pagina: Voorstelling grondgebiedzaken

ruimtelijke ordening    - Pagina: Commissie Gecoro

RUP    - Pagina: Ruimtelijke uitvoeringsplannen

rustdag    - Pagina: Snelloket: aanvragen

rustpensioen    - Pagina: Rustpensioen als werknemer / zelfstandige

rustpensioen    - Pagina: Rustpensioen openbare dienst

rustpensioen openbare dienst    - Pagina: Rustpensioen openbare dienst

rustpensioen werknemer    - Pagina: Rustpensioen als werknemer / zelfstandige

rustpensioen zelfstandige    - Pagina: Rustpensioen als werknemer / zelfstandige

ruzie    - Pagina: Burenbemiddeling & partnergeweld

RVA    - Pagina: Nuttige links

RVA    - Pagina: Werkwinkel

S

[naar boven]

Sabam    - Pagina: Snelloket: aanvragen

Sabam    - Pagina: SABAM-Billijke vergoeding

Sabam    - Pagina: FAQ

Sabam    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

salamander    - Pagina: Paddenoverzetactie

salamanders    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

samenleven    - Pagina: Levensloop (selectiepagina)

samenleven    - Pagina: Beëindiging wettelijke samenwoonst

samenleven    - Pagina: Wettelijke samenwoonst

samenleven    - Pagina: Samenlevingscontract

samenlevingscontract    - Pagina: Samenlevingscontract

samenwonen    - Pagina: Beëindiging wettelijke samenwoonst

samenwonen    - Pagina: Samenlevingscontract

samenwonen    - Pagina: Wettelijke samenwoonst

samenwonen    - Pagina: Levensloop (selectiepagina)

sanctie    - Pagina: Milieureglement

sanctie    - Pagina: GAS-Gemeentelijke Administratieve Sancties

saneringsbijdrage    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

saneringsvergoeding    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

schade    - Pagina: Rampenschade

schade aan teelten    - Pagina: Rampenschade

schade openbare weg    - Pagina: FAQ

schade openbare weg    - Pagina: Meldpunt (fiets)wegen / schade openbare weg

scheiding    - Pagina: Echtscheiding

schepenen    - Pagina: College van burgemeester en schepenen

schepenen    - Pagina: Gemeentebestuur

schijnhuwelijk    - Pagina: Schijnrelatie

schijnhuwelijk    - Pagina: Huwelijk (selectiepagina)

schijnrelatie    - Pagina: Huwelijk (selectiepagina)

scholen    - Pagina: FAQ

scholen    - Pagina: Onderwijs & kinderopvang (selectiepagina)

school    - Pagina: Basisonderwijs

schooltoelage    - Pagina: Studietoelagen

schrijfmarathon    - Pagina: Amnesty International

schuldbemiddeling    - Pagina: Nuttige links

schulden    - Pagina: Nuttige links

schuldhulpverlening    - Pagina: Nuttige links

secretaresse    - Pagina: Voorstelling en aanbod secretarie secretaris

secretariaat    - Pagina: Voorstelling en aanbod secretarie secretaris

secretariaat secretaris    - Pagina: Voorstelling en aanbod secretarie secretaris

secretarie    - Pagina: Voorstelling en aanbod secretarie secretaris

secretaris    - Pagina: Voorstelling en aanbod secretarie secretaris

secretaris    - Pagina: Algemeen Directeur

secundair onderwijs    - Pagina: Secundair onderwijs

secundaire scholen    - Pagina: Secundair onderwijs

secundaire scholen    - Pagina: Onderwijs & kinderopvang (selectiepagina)

senioren    - Pagina: Levensloop (selectiepagina)

senioren    - Pagina: Welzijn & integratie (selectiepagina)

senioren    - Pagina: Raming pensioen

senioren    - Pagina: Rustpensioen openbare dienst

senioren    - Pagina: Rustpensioen als werknemer / zelfstandige

senioren    - Pagina: Overlevingspensioen

senioren    - Pagina: Sociale voorzieningen

senioren    - Pagina: Inkomensgarantie voor ouderen

senioren    - Pagina: Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

senioren    - Pagina: Nuttige links

senioren    - Pagina: Senioren (selectiepagina)

senioren    - Pagina: GOAR - ouderenadviesraad

senioren    - Pagina: Sportaanbod

seniorenbonden    - Pagina: FAQ

seniorencomplex    - Pagina: Woningcomplex De Sibbe

seniorenflats    - Pagina: Woningcomplex De Sibbe

seniorenreis    - Pagina: Seniorenreis

seniorenreis    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

seniorenuitstap    - Pagina: Seniorenreis

seniorenweek    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

seniorenwoningen    - Pagina: Woningcomplex De Sibbe

Sensoa    - Pagina: Nuttige links

serviceflat    - Pagina: Huisvesting (selectiepagina)

situering    - Pagina: Erfgoed & toerisme

situering    - Pagina: Situering

slachtbewijs    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

slachtbewijs    - Pagina: Slachtbewijs

slachten van dieren    - Pagina: Slachtbewijs

slachting slachthuis    - Pagina: Slachtbewijs

slachting thuis    - Pagina: Slachtbewijs

slachtoffer    - Pagina: Noodplanning

sleutel verloren    - Pagina: Gevonden en verloren voorwerpen

sluikstort    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

sluikstort    - Pagina: Meldingskaart 2

sluikstorten    - Pagina: Sluikstorten / Afvalverbranding

sluitingsdagen    - Pagina: Adres, openingsuren, bereikbaarheid, briefwisseling en taal

sms    - Pagina: Nuttige links

sms-ticket    - Pagina: De Lijn

sneeuw    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

sneeuw    - Pagina: Openbare weg (selectiepagina)

sneeuw    - Pagina: Sneeuw- en ijzelbestrijding

snelheidszones    - Pagina: Openbare weg (selectiepagina)

snelheidszones    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

snoeien    - Pagina: Meldingskaart 2

snoeien bomen    - Pagina: Werkgroepen (milieu)

snoeihout    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

snoeihout    - Pagina: Afval (selectiepagina)

snoeihout    - Pagina: Snoeihout

sociaal elektriciteitstarief    - Pagina: Sociaal gas- en elektriciteitstarief

sociaal elektriciteitstarief    - Pagina: Sociale voorzieningen

sociaal gastarief    - Pagina: Sociale voorzieningen

sociaal gastarief    - Pagina: Sociaal gas- en elektriciteitstarief

Sociaal Huis    - Pagina: Voorstelling OCMW-Sociaal Huis

sociaal tarief    - Pagina: Sociaal gas- en elektriciteitstarief

sociaal telefoontarief    - Pagina: Sociale voorzieningen

sociaal TV-tarief    - Pagina: Sociale voorzieningen

sociale dienst    - Pagina: Voorstelling OCMW-Sociaal Huis

sociale dienst    - Pagina: Dienstverlening OCMW

sociale dienst    - Pagina: Leefloon

sociale dienst    - Pagina: Algemene info en advies

sociale dienst    - Pagina: Algemene sociale dienst

sociale dienst    - Pagina: LOI - Lokaal opvanginitiatief

sociale dienst    - Pagina: Vluchtelingen

sociale dienst    - Pagina: Gezinszorg

sociale dienst    - Pagina: Familiezorg

sociale huisvesting    - Pagina: Sociale huisvesting

sociale hulp    - Pagina: Algemene info en advies

sociale voorzieningen    - Pagina: Diverse info / aanvragen / aangiften (burgerzaken)

sociale woning    - Pagina: Wooninfopunt

sociale woning    - Pagina: Sociale huisvesting

sociale woning    - Pagina: Huisvesting (selectiepagina)

sociale woning    - Pagina: Voorstelling grondgebiedzaken

sociale woning    - Pagina: Huren en kopen

sociale zekerheid    - Pagina: Sociale voorzieningen

sollicitatie    - Pagina: Vacature gemeente Ternat

solliciteren    - Pagina: Vacature gemeente Ternat

solliciteren    - Pagina: Vacatures

solliciteren    - Pagina: Personeelsdienst

speelplein    - Pagina: Milieureglement

speelplein    - Pagina: GAS-Gemeentelijke Administratieve Sancties

speelpleinwerking    - Pagina: Vakantieaanbod jeugd & sport

speelstraat    - Pagina: Jeugd (selectiepagina)

speelstraat    - Pagina: Speelstraten

speelstraten    - Pagina: Speelstraten

speelstraten    - Pagina: Jeugd (selectiepagina)

speeltuin    - Pagina: Milieureglement

speeltuin    - Pagina: Speeltuinen

speeltuin    - Pagina: GAS-Gemeentelijke Administratieve Sancties

speeltuinen    - Pagina: Speeltuinen

speeltuinen    - Pagina: Jeugd (selectiepagina)

sport    - Pagina: Vakantieaanbod jeugd & sport

sport    - Pagina: Sport (selectiepagina)

sport    - Pagina: Voorstelling dienst sport

sport    - Pagina: Sportaanbod

sport    - Pagina: Voorstelling Sportraad

sport jeugd    - Pagina: Sportaanbod

sport jeugd    - Pagina: Sport (selectiepagina)

Sport Vlaanderen    - Pagina: Sportlinks

sportaanbod    - Pagina: Sportaanbod

sportactiviteit    - Pagina: Sportaanbod

sportbeleid    - Pagina: Sportraad (selectiepagina)

sportbeleidsplan    - Pagina: Sportraad (selectiepagina)

sportbrochure    - Pagina: Sportaanbod

sportbrochure    - Pagina: Sport (selectiepagina)

sportcentrum    - Pagina: Sportinfrastructuur

sportcentrum    - Pagina: Voorstelling dienst sport

sportclub    - Pagina: Sportaanbod

sportclub    - Pagina: Sport (selectiepagina)

sportcomplex    - Pagina: Voorstelling dienst sport

sportdienst    - Pagina: Voorstelling dienst sport

sportdienst    - Pagina: Voorstelling Sportraad

sportdienst    - Pagina: Sportaanbod

sportelen    - Pagina: Sportaanbod

sportelgids    - Pagina: Sportaanbod

sportfunctionaris    - Pagina: Voorstelling dienst sport

sporthal    - Pagina: Sportinfrastructuur

sporthal Horizon    - Pagina: Sportinfrastructuur

Sportika    - Pagina: Vakantieaanbod jeugd & sport

sportinfrastructuur    - Pagina: Sport (selectiepagina)

sportkalender    - Pagina: Sport (selectiepagina)

sportkalender    - Pagina: Sportaanbod

sportkamp    - Pagina: Vakantieaanbod jeugd & sport

sportkoffer    - Pagina: Sportaanbod

sportlinks    - Pagina: Sportlinks

sportlinks    - Pagina: Sport (selectiepagina)

sportraad    - Pagina: Sport (selectiepagina)

sportraad    - Pagina: Sportraad (selectiepagina)

sportraad    - Pagina: Voorstelling Sportraad

sportvereniging    - Pagina: Sportaanbod

sportvereniging    - Pagina: Ondersteuningsreglement

sportverenigingen    - Pagina: Sport (selectiepagina)

sportzaal    - Pagina: Voorstelling dienst sport

stamboom    - Pagina: Diverse info / aanvragen / aangiften (burgerzaken)

stamboom    - Pagina: Afstamming

stamboom    - Pagina: Genealogische opzoekingen (stamboom)

stamboom    - Pagina: Archief (bevolking)

stamboomonderzoek    - Pagina: Snelloket: aanvragen

standplaats    - Pagina: Snelloket: aanvragen

standplaats markt    - Pagina: Wekelijkse markt / jaarmarkt

standrechten    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

starten eigen zaak    - Pagina: Ondernemer / starten eigen zaak

Statiekermis    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

statistieken    - Pagina: Bevolkingscijfers (bevolking)

stedenband    - Pagina: Internationale samenwerking

stedenband    - Pagina: Stedenband

stedenbouw    - Pagina: Voorstelling grondgebiedzaken

stedenbouw    - Pagina: Ruimtelijke ordening

stedenbouwkundig attest    - Pagina: Stedenbouwkundig attest

stedenbouwkundig attest    - Pagina: Omgevingsvergunning

stedenbouwkundige melding    - Pagina: Omgevingsvergunning

steengruis    - Pagina: Bouwafval

stemplicht    - Pagina: Verkiezingen

Sterretje    - Pagina: Infano vzw

stervensbegeleiding    - Pagina: Euthanasie

stookinstallatie    - Pagina: Preventietips

stopzetting zaak    - Pagina: Ondernemer / starten eigen zaak

storingen    - Pagina: Elektriciteit, gas en straatverlichting

stormschade    - Pagina: Actuele crisisinformatie

stormschade    - Pagina: Water

stormschade    - Pagina: Brandweer

straatfeest    - Pagina: Ondersteuningsreglement

straatlamp    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

straatlamp    - Pagina: Elektriciteit, gas en straatverlichting

straatlamp    - Pagina: FAQ

straatlamp    - Pagina: Meldingskaart 2

straatlampen    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

straatlampen    - Pagina: Nuttige links

straatlampentelefoon    - Pagina: Nuttige links

straatverlichting    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

straatverlichting    - Pagina: Elektriciteit, gas en straatverlichting

straatverlichting    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

straatverlichting    - Pagina: Openbare weg (selectiepagina)

straf    - Pagina: Milieureglement

straf    - Pagina: GAS-Gemeentelijke Administratieve Sancties

Straffe Streek    - Pagina: Nuttige links

Straffe Streek    - Pagina: Erfgoed & toerisme

strafmaatregel    - Pagina: AGM-Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen

strafregister    - Pagina: Strafregister (selectiepagina)

strafregister    - Pagina: Akte, bewijs, attest & uittreksel (documenten)

strategische nota    - Pagina: Gemeentebestuur

stratenplan    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

streekproducten    - Pagina: Erfgoed & toerisme

streekproducten    - Pagina: Nuttige links

streekwinkel    - Pagina: Nuttige links

streekwinkel    - Pagina: Erfgoed & toerisme

strooidienst    - Pagina: Sneeuw- en ijzelbestrijding

strooizout    - Pagina: Sneeuw- en ijzelbestrijding

strooizout    - Pagina: Openbare weg (selectiepagina)

structuurplan    - Pagina: Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

structuurplan    - Pagina: Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant

structuurplan    - Pagina: Ruimtelijk structuurplan gemeente Ternat

studie    - Pagina: Onderwijs & kinderopvang (selectiepagina)

studiebeurs    - Pagina: Studietoelagen

studietoelage    - Pagina: Studietoelagen

studietoelage    - Pagina: Onderwijs & kinderopvang (selectiepagina)

studietoelagen    - Pagina: Diverse info / aanvragen / aangiften (burgerzaken)

subsidie    - Pagina: Jeugd (selectiepagina)

subsidie    - Pagina: Wooninfopunt

subsidie    - Pagina: Premies / subsidies (welzijn)

subsidie    - Pagina: Ondersteuningsreglement

subsidie    - Pagina: Snelloket: aanvragen

subsidies    - Pagina: Premies / subsidies / energie

syndicaat    - Pagina: FAQ

syndicaat    - Pagina: Welke zijn de contactgegevens van de vakbonden-syndicaten?

syndicaten    - Pagina: Welke zijn de contactgegevens van de vakbonden-syndicaten?

T

[naar boven]

taal    - Pagina: Adres, openingsuren, bereikbaarheid, briefwisseling en taal

taalgebruik    - Pagina: Milieureglement

taalgebruik    - Pagina: GAS-Gemeentelijke Administratieve Sancties

tabak    - Pagina: Rookverbod in horeca

tabak    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

tandarts    - Pagina: Wachtdiensten

tandarts    - Pagina: Nuttige links

tarief    - Pagina: De Lijn

TARL    - Pagina: Politiezone TARL

taxi    - Pagina: Personenvervoer

taxivergunning    - Pagina: Personenvervoer

technische dienst    - Pagina: Voorstelling grondgebiedzaken

tegemoetkoming    - Pagina: Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

tegemoetkoming    - Pagina: Sociale voorzieningen

tegemoetkoming    - Pagina: Integratietegemoetkoming

tegemoetkoming    - Pagina: Inkomensvervangende tegemoetkoming

tegemoetkoming    - Pagina: FAQ

telefoon    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

telefoon    - Pagina: Telefoon / TV / Internet

Telenet    - Pagina: Telefoon / TV / Internet

Telenet    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

Telenet    - Pagina: Nuttige links

Tele-Onthaal    - Pagina: Nuttige links

Tele-Onthaal    - Pagina: Wandel- en fietsroutes

tennis    - Pagina: Sportinfrastructuur

Ternat    - Pagina: Wandel- en fietsroutes

Ternat    - Pagina: Situering

Ternat    - Pagina: Historiek

Ternat    - Pagina: Beschermde monumenten

Ternat    - Pagina: Wapenschild - vlag - zegel - logo

Ternat    - Pagina: Bezienswaardigheden (selectiepagina)

Ternat dopt mee    - Pagina: Dopjesactie

terras    - Pagina: Snelloket: aanvragen

terras    - Pagina: Openbare weg (selectiepagina)

terrasvergunning    - Pagina: Snelloket: aanvragen

testament    - Pagina: Opzoeking testament

testament    - Pagina: Erfopvolging

testament    - Pagina: Laatste wilsbeschikking

testament    - Pagina: Overlijden / Laatste wilsbeschikking (selectiepg.)

thuiszorg    - Pagina: Zorg (selectiepagina OCMW)

thuiszorg    - Pagina: Nuttige links

thuiszorg    - Pagina: Landelijke Thuiszorg vzw

thuiszorg    - Pagina: Gezinszorg

thuiszorg    - Pagina: Poetsdienst

thuiszorg    - Pagina: Noodoproepsysteem

tijdelijk afwezig    - Pagina: Tijdelijke afwezigheid

tips    - Pagina: Milieutips

TMVW    - Pagina: Water

TMVW    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

toegankelijk    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

toegankelijkheid    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

toegankelijkheid    - Pagina: Voorstelling en aanbod Welzijn

toegankelijkheid    - Pagina: Nuttige links

toegelaten arbeid    - Pagina: Werken als gepensioneerde

toekenning    - Pagina: Nationaliteit (selectiepagina)

toekenning nationaliteit    - Pagina: Toekenning Belgische nationaliteit

toelating minderjarigen    - Pagina: Reistoelating minderjarigen

toerisme    - Pagina: Cultuurdienst (selectiepagina)

toerisme    - Pagina: Erfgoed & toerisme

toerisme    - Pagina: Wandelnetwerk Pajottenland en Zennevallei

toerisme    - Pagina: Bezienswaardigheden (selectiepagina)

toerisme    - Pagina: Wandel- en fietsroutes

Tolbo vzw    - Pagina: Nuttige links

Tolbo vzw    - Pagina: Voorstelling en aanbod Welzijn

Tolbo vzw    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

trainer    - Pagina: Sport (selectiepagina)

trainer    - Pagina: Word trainer

transplantatie    - Pagina: Orgaandonatie

transseksualiteit    - Pagina: Identiteit (selectiepagina burgerzaken)

trottoir    - Pagina: Oprit - boordsteen verlagen

trottoir    - Pagina: Retributie voor de herstelling of aanpassing van het voetpad door de gemeentelijke werkliedendienst

trouwboekje    - Pagina: Retributie voor het afleveren van een huwelijksboekje in luxe-uitvoering

tuinbouw    - Pagina: Rampenschade

tuinonderhoud    - Pagina: Wijk-werken

TV    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

TV    - Pagina: Telefoon / TV / Internet

tweede verblijf    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

tweedehands    - Pagina: Tweedehandswinkel

tweedehands    - Pagina: Nuttige links

tweedehandswinkel    - Pagina: Tweedehandswinkel

U

[naar boven]

UiT in Ternat    - Pagina: Startpagina gemeente Ternat

UiT in Ternat    - Pagina: Externe communicatie

UiT in Ternat    - Pagina: IN Ternat / UIT in Ternat - gemeentelijk infoblad

UiT in Ternat    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

Uit Ternat    - Pagina: Startpagina gemeente Ternat

uitleendienst    - Pagina: Cultuurdienst (selectiepagina)

uitleendienst    - Pagina: Jeugd (selectiepagina)

uitleendienst    - Pagina: Sociale voorzieningen

uitleendienst    - Pagina: Uitleendienst (provincie)

uitleendienst    - Pagina: Uitleendienst Kruikenburg vzw

uitleendienst    - Pagina: Ondersteuningsreglement

uitleenmateriaal    - Pagina: Uitleendienst (provincie)

uitleenreglement    - Pagina: Uitleendienst (provincie)

uitstap    - Pagina: Seniorenreis

uittreksel strafregister    - Pagina: Strafregister (selectiepagina)

uittreksels    - Pagina: Vertalingen

uittreksels    - Pagina: Legalisatieprocedure

uittreksels    - Pagina: Akte, bewijs, attest & uittreksel (documenten)

uittreksels    - Pagina: Huwelijk (documenten)

urnenveld    - Pagina: Begraafplaatsen

V

[naar boven]

V test    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

vacature    - Pagina: Vacatures

vacature    - Pagina: Vacature gemeente Ternat

vacature    - Pagina: Nuttige links

vacature    - Pagina: Werkwinkel

vacature    - Pagina: Personeelsdienst

vacature    - Pagina: Vacature OCMW-Sociaal Huis

vacature OCMW-Sociaal Huis    - Pagina: Vacature OCMW-Sociaal Huis

vacatures    - Pagina: Vacature gemeente Ternat

vacatures    - Pagina: Vacatures

vaccinatie    - Pagina: Polio-inenting

vaderschap    - Pagina: Betwisting vaderschap

vakantie    - Pagina: Kids-ID / Identiteitsbewijs

vakantie jeugd    - Pagina: Vakantieaanbod jeugd & sport

vakantieaanbod    - Pagina: Vakantieaanbod jeugd & sport

vakantieaanbod    - Pagina: Jeugd (selectiepagina)

vakantiebewijs    - Pagina: Kids-ID / Identiteitsbewijs

vakantiekamp    - Pagina: Jeugd (selectiepagina)

vakantietoezicht    - Pagina: Aanbod politie

vakbewegingen    - Pagina: Welke zijn de contactgegevens van de vakbonden-syndicaten?

vakbond    - Pagina: Welke zijn de contactgegevens van de vakbonden-syndicaten?

vakbond    - Pagina: FAQ

vakman    - Pagina: Nuttige links

vallen    - Pagina: Nuttige links

Valorfrit    - Pagina: Frituurolie

valpreventie    - Pagina: Nuttige links

vandalisme    - Pagina: Politiezone TARL

vast bureau    - Pagina: OCMW-bestuur

vdab    - Pagina: Werkwinkel

vdab    - Pagina: Nuttige links

vdab    - Pagina: Vacatures

veelgestelde vragen    - Pagina: FAQ

veiligheid    - Pagina: Veiligheids- & preventiediensten (selectiepagina)

veiligheid    - Pagina: Wooninfopunt

veiligheid    - Pagina: ZIN T

veiligheid    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

veiligheid    - Pagina: Alcohol- en drugpreventie

veiligheid    - Pagina: Inbraakpreventie

veiligheid    - Pagina: Voorstelling interne zaken

veiligheidcel    - Pagina: Veiligheidscel

veiligheids- en preventieteam    - Pagina: Gevonden en verloren voorwerpen

veiligheidscel    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

veiligheidsgordel    - Pagina: Sociale voorzieningen

VENgebied    - Pagina: Habitat- en VEN-gebieden

verandering naam    - Pagina: Naam- en voornaamswijziging

verbeteringspremie    - Pagina: Premies / subsidies (welzijn)

verblijf als vreemdeling    - Pagina: Verblijf als vreemdeling

verblijf kinderen van gescheiden ouders    - Pagina: Gedeeld verblijf minderjarigen

verblijfssubsidie    - Pagina: Ondersteuningsreglement

verbouwen    - Pagina: Premies / subsidies / energie

verbouwen    - Pagina: Wooninfopunt

verbranding    - Pagina: Sluikstorten / Afvalverbranding

verdelging    - Pagina: Ik heb een bijennest / wespennest, wat nu?

vereniging    - Pagina: Cultuurraad

vereniging    - Pagina: Ondersteuningsreglement

vereniging    - Pagina: Vrijwilligersverzekering-verenigingen

verenigingen    - Pagina: Socio-culturele verenigingen

verenigingen    - Pagina: Cultuurdienst (selectiepagina)

vergaderzaal    - Pagina: FAQ

vergaderzaal    - Pagina: Waar bevinden zich de fuif-, feest- en vergaderzalen in Ternat?

vergaderzalen    - Pagina: Waar bevinden zich de fuif-, feest- en vergaderzalen in Ternat?

vergoeding    - Pagina: Vergoeding

vergunningen    - Pagina: Omgevingsvergunning-bekendmaking meldingsakten

verhalen    - Pagina: Erfgoed & toerisme

verhuis    - Pagina: Verhuisdocumenten

verhuis    - Pagina: Premies / subsidies (welzijn)

verhuis    - Pagina: Adreswijziging / verhuis

verhuis binnen gemeente    - Pagina: Inwendige mutatie

verhuisdocumenten    - Pagina: Verhuisdocumenten

verhuisdocumenten    - Pagina: Adreswijziging / verhuis

verhuistoelage    - Pagina: Adreswijziging / verhuis

verhuizen    - Pagina: Adreswijziging / verhuis

verhuizen    - Pagina: Verhuisdocumenten

verhuizen    - Pagina: Vertrek naar een andere gemeente

verhuizen    - Pagina: Inwendige mutatie

verhuizen    - Pagina: Vertrek naar het buitenland

verhuizen    - Pagina: Aanverwante instanties (verhuizen)

verhuren    - Pagina: Wooninfopunt

verkeer    - Pagina: Voorstelling mobiliteit & duurzaamheid

verkiezingen    - Pagina: Verkiezingen 2012

verkiezingen    - Pagina: FAQ

verkiezingen    - Pagina: Diverse info / aanvragen / aangiften (burgerzaken)

verkiezingen    - Pagina: Verkiezingen

verkiezingen    - Pagina: Waar vind ik meer info omtrent de gemeenteverkiezingen?

verklaring    - Pagina: Nationaliteit (selectiepagina)

verklaring    - Pagina: Verklaring Belgische nationaliteit

verklaring van erfrecht    - Pagina: Erfopvolging

verkoop    - Pagina: Verkoop van fietsen en voertuigen

verkoop fietsen    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

verkoop voertuig    - Pagina: Verkoop van fietsen en voertuigen

verkoop voertuigen    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

verkrotting    - Pagina: Ongezonde woningen

verlichtingspaal    - Pagina: Meldingskaart 2

verlies boorddocumenten    - Pagina: Verlies documenten

verlies documenten    - Pagina: Verlies documenten

verlies GSM    - Pagina: Gevonden en verloren voorwerpen

verlies identiteitskaart    - Pagina: Gevonden en verloren voorwerpen

verlies identiteitskaart    - Pagina: Verlies documenten

verlies identiteitskaart    - Pagina: Identiteit (selectiepagina burgerzaken)

verlies identiteitskaart    - Pagina: Verlies, diefstal identiteitskaart

verlies rijbewijs    - Pagina: Verlies van rijbewijs / voorlopig rijbewijs

verlies rijbewijs    - Pagina: Rijbewijzen (selectiepagina)

verlies rijbewijs    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

verlies rijbewijs    - Pagina: Verlies documenten

verlies voorlopig rijbewijs    - Pagina: Verlies van rijbewijs / voorlopig rijbewijs

verlies voorlopig rijbewijs    - Pagina: Rijbewijzen (selectiepagina)

verloren voorwerp    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

verloren voorwerp    - Pagina: FAQ

verloren voorwerp    - Pagina: Gevonden en verloren voorwerpen

verloren voorwerp    - Pagina: Snelloket: aanvragen

verminderingskaart    - Pagina: Sociale voorzieningen

verordenen    - Pagina: Verordeningen

verordening    - Pagina: Verordeningen

verordeningen    - Pagina: Verordeningen

verpakking    - Pagina: Verpakkingslogo's

verpleegkundigen    - Pagina: Nuttige links

verspreiden flyers    - Pagina: Snelloket: aanvragen

vertalingen    - Pagina: Vertalingen

vertrek buitenland    - Pagina: Vertrek naar het buitenland

vertrek uit gemeente    - Pagina: Vertrek naar een andere gemeente

vervallen geneesmiddelen    - Pagina: Vervallen geneesmiddelen

vervoer personen    - Pagina: Personenvervoer

verwaarloosde dieren    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

verwaarloosde dieren    - Pagina: Nuttige links

verwarming    - Pagina: Preventietips

verwarmingsfonds    - Pagina: Wandel- en fietsroutes

verwarmingstoelage    - Pagina: Verwarmingstoelage

verwelkoming     - Pagina: Onthaal nieuwe inwoners

verzekering    - Pagina: Vrijwilligerswerk in Ternat

verzekering    - Pagina: Vrijwilligersverzekering-verenigingen

verzekering    - Pagina: Vrijwilligersverzekering-gemeente

verzekering    - Pagina: Snelloket: aanvragen

verzorgende hulp    - Pagina: Gezinszorg

visie    - Pagina: Visie - Missie

Vlaams Kruis    - Pagina: FAQ

Vlaamse Gemeenschap    - Pagina: Nuttige links

Vlaamse Infolijn    - Pagina: Nuttige links

Vlaamse Infolijn    - Pagina: Vlaamse infolijn

Vlaamse LandMaatschappij    - Pagina: Nuttige links

Vlaamse LandMaatschappij    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

Vlaamse Milieumaatschappij    - Pagina: Water

Vlaamse Milieumaatschappij    - Pagina: VMM - Vlaamse Milieumaatschappij

Vlaamse Milieumaatschappij    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

Vlaamse Ombudsdienst    - Pagina: Nuttige links

Vlaamse Overheid    - Pagina: Nuttige links

Vlaanderen    - Pagina: Nuttige links

vlag    - Pagina: Erfgoed & toerisme

vlag    - Pagina: Retributie op de verkoop van vlaggen door de gemeente

vlag    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

vlag gemeente    - Pagina: Retributie op de verkoop van vlaggen door de gemeente

vlag gemeente    - Pagina: Wapenschild - vlag - zegel - logo

VLAO    - Pagina: Nuttige links

VLAO    - Pagina: VLAO - Vlaams Agentschap Ondernemen

vliegtuig    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

vliegtuig    - Pagina: Laagvliegende vliegtuigen

VLM    - Pagina: Nuttige links

VLM    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

vluchteling    - Pagina: Verblijf als vreemdeling

vluchtelingen    - Pagina: Dienstverlening OCMW

vluchtelingen    - Pagina: Vluchtelingen

VMM    - Pagina: Water

VMM    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

VMM    - Pagina: VMM - Vlaamse Milieumaatschappij

voedselagentschap    - Pagina: Nuttige links

voertuig    - Pagina: Verkoop van fietsen en voertuigen

voertuigen    - Pagina: Verkoop van fietsen en voertuigen

voetbal    - Pagina: Sportinfrastructuur

voetpad    - Pagina: Retributie voor de herstelling of aanpassing van het voetpad door de gemeentelijke werkliedendienst

voetpad    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

voetpad    - Pagina: Meldingskaart 2

vogelgriep    - Pagina: Actuele crisisinformatie

vogels    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

VOKA    - Pagina: Nuttige links

volmacht    - Pagina: Verkiezingen 2012

volwassenenonderwijs    - Pagina: Onderwijs & kinderopvang (selectiepagina)

volwassenenonderwijs    - Pagina: FAQ

volwassenenonderwijs    - Pagina: Volwassenenonderwijs

vonnis    - Pagina: Vonnis

vonnis    - Pagina: Aanbod politie

voorlopig rijbewijs    - Pagina: Voorlopig rijbewijs categorie B

voorlopig rijbewijs    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

voorlopig rijbewijs    - Pagina: Rijbewijzen (selectiepagina)

voorlopig rijbewijs B    - Pagina: Voorlopig rijbewijs categorie B

voornaamswijziging    - Pagina: Naam- en voornaamswijziging

voorschriften    - Pagina: Verordeningen

vormingssubsidie    - Pagina: Ondersteuningsreglement

vos    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

vossen    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

vossen    - Pagina: Actuele crisisinformatie

vossenbestrijding    - Pagina: Actuele crisisinformatie

vossenbestrijding    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

vredegerecht    - Pagina: Nuttige links

vredegerecht    - Pagina: Aanverwante instanties (verhuizen)

vredegerecht    - Pagina: FAQ

vredegerecht    - Pagina: Situering

vreemd rijbewijs    - Pagina: Rijbewijzen (selectiepagina)

vreemde nationaliteit    - Pagina: Integratie

vreemdeling    - Pagina: Nationaliteit (selectiepagina)

vreemdeling    - Pagina: Verblijf als vreemdeling

vreemdelingen    - Pagina: Verblijf als vreemdeling

vreemdelingen    - Pagina: Vluchtelingen

VREG    - Pagina: Nuttige links

VREG    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

vreugdeschoten    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

vreugdeschoten    - Pagina: Snelloket: aanvragen

vreugdeschoten    - Pagina: Aanbod politie

Vrijetijdsraad    - Pagina: Cultuurcentrum De Ploter

Vrijetijdsraad    - Pagina: Cultuurbeleid

vrijwillige chauffeur    - Pagina: Minder Mobielen Centrale

vrijwilliger    - Pagina: KNOTTernat

vrijwilliger    - Pagina: Paddenoverzetactie

vrijwilliger    - Pagina: Snelloket: aanvragen

vrijwilliger    - Pagina: Vrijwilligersverzekering-verenigingen

vrijwilliger    - Pagina: Vrijwilligersverzekering-gemeente

vrijwilliger    - Pagina: Vrijwilligerswerk in Ternat

vrijwilligerswerk    - Pagina: Vrijwilligerswerk in Ternat

vrijwilligerswerk    - Pagina: Nuttige links

vrijwilligerswerk    - Pagina: Vrijwilligersverzekering-gemeente

vrijwilligerswerk    - Pagina: Vrijwilligersverzekering-verenigingen

vuilniszakken    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

vuilzak    - Pagina: Tarieven afvalzakken / afvalverwerking

vuur    - Pagina: GAS-Gemeentelijke Administratieve Sancties

vuur    - Pagina: Milieureglement

vuurwapen    - Pagina: Hoe kan ik een wapenvergunning verkrijgen?

vuurwerk    - Pagina: FAQ

vuurwerk    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

vuurwerk    - Pagina: Snelloket: aanvragen

vuurwerk    - Pagina: Aanbod politie

vuurwerk    - Pagina: Brandweer

W

[naar boven]

WABP    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

wachtdienst    - Pagina: Wachtdiensten

wachtdienst tandartsen    - Pagina: Nuttige links

wachtdiensten    - Pagina: Nuttige links

wachtdiensten    - Pagina: Wachtdiensten

wandelen    - Pagina: Erfgoed & toerisme

wandelen    - Pagina: Wandel- en fietsroutes

wandeling    - Pagina: Pol De Mont-wandeling

wandeling    - Pagina: Wandelnetwerk Pajottenland en Zennevallei

wandelkaart    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

wandelnetwerk    - Pagina: Wandelnetwerk Pajottenland en Zennevallei

wandelroute    - Pagina: Erfgoed & toerisme

wandelroute    - Pagina: Wandel- en fietsroutes

wandelwegen    - Pagina: Wandel- en fietsroutes

wandelwegen    - Pagina: Wandelnetwerk Pajottenland en Zennevallei

wandisolatie    - Pagina: Snelloket: aanvragen

wandisolatie    - Pagina: Premies / subsidies / energie

wapenregistratie    - Pagina: Wapenvergunning

wapenregistratie    - Pagina: Hoe kan ik een wapenvergunning verkrijgen?

wapens    - Pagina: Hoe kan ik een wapenvergunning verkrijgen?

wapens    - Pagina: Wapenvergunning

wapenschild    - Pagina: Erfgoed & toerisme

wapenschild    - Pagina: Wapenschild - vlag - zegel - logo

wapenvergunning    - Pagina: Wapenvergunning

wapenvergunning    - Pagina: Aanbod politie

wapenvergunning    - Pagina: Hoe kan ik een wapenvergunning verkrijgen?

wapenvergunning    - Pagina: FAQ

wapenwet    - Pagina: FAQ

warme maaltijden    - Pagina: Zorg (selectiepagina OCMW)

WASDATpas    - Pagina: WASDATpas

WASDATpas    - Pagina: Sport (selectiepagina)

water    - Pagina: VMM - Vlaamse Milieumaatschappij

water    - Pagina: Rioolaansluiting

water    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

water    - Pagina: Water

water    - Pagina: Verhuisdocumenten

Watergroep    - Pagina: Verhuisdocumenten

Watergroep    - Pagina: Water

Watergroep    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

waterlopen    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

waterlopen    - Pagina: Openbare weg (selectiepagina)

watermaatschappij    - Pagina: Nutsvoorzieningen (selectiepagina)

watermaatschappij    - Pagina: FAQ

watermaatschappij    - Pagina: Water

watermaatschappij    - Pagina: Nuttige links

watermolen    - Pagina: de Klapscheutmolen

wateroverlast    - Pagina: Brandweer

wateroverlast    - Pagina: Water

waterschade    - Pagina: Actuele crisisinformatie

waterverontreiniging    - Pagina: Water

waterzuivering    - Pagina: Water

weekendopvang    - Pagina: Infano vzw

wegdek    - Pagina: Meldpunt (fiets)wegen / schade openbare weg

wegenwerken    - Pagina: Meldpunt (fiets)wegen / schade openbare weg

wegenwerken    - Pagina: Openbare weg (selectiepagina)

wegenwerken    - Pagina: FAQ

wegenwerken    - Pagina: Mobiliteit / Duurzaamheid (selectiepg)

wegenwerken    - Pagina: Nuttige links

wegwijs in Ternat    - Pagina: Wegwijs Ternat

wegwijzer    - Pagina: Snelloket: aanvragen

wekelijkse markt    - Pagina: Belastingen en retributies (fin)

wekelijkse markt    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

wekelijkse markt    - Pagina: Wekelijkse markt / jaarmarkt

welzijn    - Pagina: Voorstelling interne zaken

welzijn    - Pagina: Welzijn & integratie (selectiepagina)

welzijn    - Pagina: Nuttige links

welzijn    - Pagina: Voorstelling OCMW-Sociaal Huis

welzijn    - Pagina: Voorstelling en aanbod Welzijn

welzijnswerk    - Pagina: Nuttige links

wensballon    - Pagina: Aanbod politie

Wereldwinkel    - Pagina: Nuttige links

Wereldwinkel    - Pagina: Wereldwinkel Ternat

Wereldwinkel    - Pagina: Ternat: Fair Trade Gemeente

Wereldwinkel    - Pagina: Internationale samenwerking

wereldwinkel Ternat    - Pagina: Wereldwinkel Ternat

wereldwinkel Ternat    - Pagina: Nuttige links

werk geringe omvang    - Pagina: Kappen / rooien van bomen

werkaanbiedingen    - Pagina: Vacatures

werken    - Pagina: Vacatures

werken als gepensioneerde    - Pagina: Werken als gepensioneerde

werken overheid    - Pagina: Vacature gemeente Ternat

werken overheid    - Pagina: Nuttige links

werkloos    - Pagina: Nuttige links

werkloosheid    - Pagina: Nuttige links

werkstraf    - Pagina: AGM-Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen

werkstraf    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

Werkwinkel    - Pagina: Vacatures

Werkwinkel    - Pagina: Wijk-werken

Werkwinkel    - Pagina: Werkwinkel

wesp    - Pagina: Ik heb een bijennest / wespennest, wat nu?

wespen    - Pagina: Brandweer

wespen    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

wespen    - Pagina: Wespen

wespenhinder    - Pagina: Wespen

wespenlijn    - Pagina: Brandweer

wespennest    - Pagina: Brandweer

wespennest    - Pagina: Aanbod politie

wespennest    - Pagina: Wespen

wespennest    - Pagina: FAQ

wespennest    - Pagina: Ik heb een bijennest / wespennest, wat nu?

wet openbaarheid van bestuur    - Pagina: Wet Openbaarheid van Bestuur

wetswinkel    - Pagina: Juridisch advies

wettelijke samenwoonst    - Pagina: Wettelijke samenwoonst

wettigen handtekening    - Pagina: Wettigen van handtekening

wettigen handtekening    - Pagina: Diverse info / aanvragen / aangiften (burgerzaken)

wettiging    - Pagina: Wettigen van handtekening

WhatsAppBuurtPreventie    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

wielerpiste    - Pagina: Sportinfrastructuur

wielerpiste    - Pagina: Wielerpiste Affligem

wielerwedstrijd    - Pagina: Snelloket: aanvragen

wijkpolitie    - Pagina: Politiezone TARL

wijk-werken    - Pagina: Wijk-werken

wijk-werken    - Pagina: Vacatures

wijzigen adres    - Pagina: Vertrek naar een andere gemeente

wijzigen adres    - Pagina: Inwendige mutatie

wijzigen adres    - Pagina: Vertrek naar het buitenland

wijzigen adres    - Pagina: Tijdelijke afwezigheid

wijzigen adres    - Pagina: Wijziging identiteitskaart

wijzigen adres    - Pagina: Wijziging inschrijvingskaart wagen

wijzigen adres    - Pagina: Aanverwante instanties (verhuizen)

wijziging adres    - Pagina: Aanvraag huisnummer

wijziging adres    - Pagina: Adreswijziging / verhuis

wijziging naam    - Pagina: Naam- en voornaamswijziging

wilgen    - Pagina: Werkgroepen (milieu)

wilgen    - Pagina: KNOTTernat

wilgen knotten    - Pagina: KNOTTernat

wilsbeschikking    - Pagina: Levensloop (selectiepagina)

wilsbeschikking    - Pagina: Laatste wilsbeschikking

wilsbeschikking    - Pagina: Overlijden / Laatste wilsbeschikking (selectiepg.)

wilsverklaring    - Pagina: Overlijden / Laatste wilsbeschikking (selectiepg.)

wilsverklaring    - Pagina: Euthanasie

winter    - Pagina: Startpagina gemeente Ternat

WIS-computer    - Pagina: Werkwinkel

WIS-computer    - Pagina: Nuttige links

wonen    - Pagina: Huren en kopen

wonen    - Pagina: Premies / subsidies / energie

wonen    - Pagina: Wooninfopunt

wonen    - Pagina: Sociale huisvesting

woningattest    - Pagina: Conformiteitsattest woningen

woonbeleid    - Pagina: Sociale huisvesting

woonbeleid    - Pagina: Premies / subsidies / energie

woonconsulente    - Pagina: Sociale huisvesting

woonconsulente    - Pagina: Wooninfopunt

wooninfopunt    - Pagina: Wooninfopunt

wooninfopunt    - Pagina: Voorstelling grondgebiedzaken

wooninfopunt    - Pagina: Huren en kopen

woord    - Pagina: Kunstenacademie August De Boeck

Z

[naar boven]

zalen    - Pagina: Waar bevinden zich de fuif-, feest- en vergaderzalen in Ternat?

Zamit    - Pagina: ZAMIT - zonder auto mobiel in Ternat

Zamit    - Pagina: Activiteiten / kermissen (selectiepagina)

zang    - Pagina: Kunstenacademie August De Boeck

zangkoor    - Pagina: Welke muziekverenigingen en zangkoren zijn er in Ternat?

zegel    - Pagina: Wapenschild - vlag - zegel - logo

zegel    - Pagina: Erfgoed & toerisme

zelfmoordlijn    - Pagina: Nuttige links

zelfstandige    - Pagina: Ondernemer / starten eigen zaak

zelfstandigen    - Pagina: ZIN T

zelfstandigen    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

zelfstandigeninformatienetwerk    - Pagina: ZIN T

Zennevallei    - Pagina: Wandelnetwerk Pajottenland en Zennevallei

ziekenfonds    - Pagina: Nuttige links

ziekenfonds    - Pagina: Waar vind ik de plaatselijke kantoren van de mutualiteit / ziekenfonds?

ziekenhuis    - Pagina: Nuttige links

ziekenhuis    - Pagina: Ziekenhuizen

ziekenhuizen    - Pagina: Ziekenhuizen

ziekenhuizen    - Pagina: Nuttige links

ziekenkas    - Pagina: FAQ

ziekenkas    - Pagina: Waar vind ik de plaatselijke kantoren van de mutualiteit / ziekenfonds?

ZIN T    - Pagina: ZIN T

ZIN T    - Pagina: Dienst veiligheid & preventie (selectiepagina)

Zit Stil    - Pagina: Nuttige links

zoldervloer    - Pagina: Premies / subsidies / energie

zoldervloerisolatie    - Pagina: Premies / subsidies / energie

zomer    - Pagina: Startpagina gemeente Ternat

zomeraanbod    - Pagina: Vakantieaanbod jeugd & sport

zondagopening handelszaak    - Pagina: Snelloket: aanvragen

zondagrust    - Pagina: Snelloket: aanvragen

zonnepanelen    - Pagina: Nuttige links

Zonnetje    - Pagina: Infano vzw

Zonnewind    - Pagina: Infano vzw

zorgverzekering    - Pagina: Premies / subsidies (welzijn)

zuiveringsstation    - Pagina: Water

zwaluw    - Pagina: Premies / subsidies / energie

zwaluwnest    - Pagina: Premies / subsidies / energie

zwangerschap    - Pagina: Alcohol- en drugpreventie

zwembad    - Pagina: Sportinfrastructuur

zwembad    - Pagina: Voorstelling dienst sport

zwembad    - Pagina: Sport (selectiepagina)

zwerfdieren    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

zwerfkatten    - Pagina: Dieren (selectiepagina)

zwerfvuil    - Pagina: Wijk-werken

zwerfvuil    - Pagina: Meldingskaart 2