Premies / subsidies / energie

PREMIES OVERHEID

Tegemoetkomingen Vlaanderen

Tegemoetkomingen Provincie Vlaams-Brabant 

Premies bouwen & verbouwen:
belgium.be  
vlaanderen.be 
- vlaamsbrabant.be

GEMEENTELIJKE PREMIES

- KLE - subsidie voor kleine landschapselementen
Kleine landschapselementen (=KLE) is een verzamelterm voor een hele resem vlak-, lijn- en puntvormige (half)natuurlijke elementen in het landschap, vb. knotbomen(rijen), hagen, poelen, rietgrachten... Het gemeentebestuur van Ternat keert een subsidie uit voor de aanplanting en onderhoud van lineaire elementen om zo de aantrekkelijkheid van onze landelijke gemeente te verhogen.
> KLE-subsidiereglement
> aanvraag subsidie KLE

- Aanvraag voor het bekomen van een subsidie voor het behoud van bewoonde zwaluwnesten (huis-, gier- en boerenzwaluwen) in Ternat. Aandacht! Jaarlijks aanvragen tussen 1 juni en 31 juli!
> subsidiereglement
> aanvraagformulier

- Gemeentelijke dak-, zoldervloer- en wandisolatiepremie
> aanvraagformulier voor dak- en zoldervloerisolatie
> aanvraagformulier voor wandisolatie

ENERGIE

- Netbeheerder Eandis
Eandis promoot het rationeel energiegebruik op het grondgebied van de gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit in Vlaanderen.
hoe bespaar ik energie?
> overzicht van de verschillende premies

Wooninfopunt
Ternat maakt deel uit van de Interlokale vereniging Regionaal woonbeleid Noord-Pajottenland. Deze vereniging ondersteunt de gemeente en het OCMW in haar woonbeleid en verzorgt de dienstverlening in het Wooninfopunt.

- Energiesubsidies VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt)

- Energie 3Wplus (Intergemeentelijk en streekontwikkeling in Halle-Vilvoorde)

- de sociale dienst van het OCMW biedt hulp bij het besparen van energie, verwarmingstoelage, stookoliepremie, verzekering gewaarborgd inkomen, opladen budgetmeter… Bel voor meer info naar 02 582 47 85.

- Energiescan
Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. Door een eenvoudige inspectie van het gebouw kom je te weten hoe je energie kunt besparen, vb. door te isoleren. Je krijgt ook tips over de verwarming, de verlichting, huishoudtoestellen… De uitvoerder van de energiescan kan ook meteen kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren. Inwoners die een energiescan wensen uit te voeren kunnen hiervoor meer info krijgen op de dienst duurzaamheid.

INFO |
- dienst grondgebiedzaken
- milieudienst
- dienst duurzaamheid
- Infolijn 1700 (gratis)