Premies & subsidies

MILIEU / ENERGIE & DUURZAAMHEID / WONEN & GRONDGEBIEDZAKEN 

> Lees hier meer omtrent energie & duurzaamheid (diverse tegemoetkomingen).

GEMEENTELIJKE PREMIES

- KLE - subsidie voor kleine landschapselementen
Kleine landschapselementen (=KLE) is een verzamelterm voor een hele resem vlak-, lijn- en puntvormige (half)natuurlijke elementen in het landschap, vb. knotbomen(rijen), hagen, poelen, rietgrachten... Het gemeentebestuur van Ternat keert een subsidie uit voor de aanplanting en onderhoud van lineaire elementen om zo de aantrekkelijkheid van onze landelijke gemeente te verhogen.
> KLE-subsidiereglement
> aanvraag subsidie KLE

- Aanvraag voor het bekomen van een subsidie voor het behoud van bewoonde zwaluwnesten (huis-, gier- en boerenzwaluwen) in Ternat.
> subsidiereglement
> aanvraagformulier
Aandacht! Jaarlijks aanvragen tussen 1 juni en 31 juli!

- Gemeentelijke dak-, zoldervloer- en wandisolatiepremie
> lees hier meer.
> aanvraagformulier voor dak- en zoldervloerisolatie 2017
> aanvraagformulier voor wandisolatie 2017
Aandacht! Premieaanvragen actiejaar 2016 (= factuurdatum in 2016) kunnen ingediend worden tot 01.07.2017.

- Energiepremies - overzichtslijst

- Energiescan
Inwoners die een energiescan wensen uit te voeren door een specialist die het energieverbruik in de woning inspecteert, kunnen hiervoor meer info krijgen op de dienst duurzaamheid.

INFO |
- dienst grondgebiedzaken
- milieudienst
- dienst duurzaamheid

Aanverwante info:

Wooninfopunt

www.wonenvlaanderen.be
(ver)bouwen > renovatiepremie

www.bouwenenwonen.be

Premiezoeker

Haviland - Intercommunale

www.epcdiensten.be
> energieprestatiecertificaat

Wikifin
> voor vragen over geld