Nuttige links

Noodoproepcentrale bereikbaar via sms - voor doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking > bekijk de video in gebarentaal op www.112.be/sms.

AGIV - Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Agentschap Wegen & Verkeer - meldpunt herstelling wegen

Alzheimer - SAO: Stichting Alzheimer Onderzoek

Algemeen welzijnswerk

Antigifcentrum

AWEL luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, verhaal en/of probleem.
AWEL zoekt vrijwilligers! Heb jij interesse? Lees hier meer over hun werking.

Autisme

Babysit nodig?  www.babysitters.be helpt je!

Basiseducatie

Belgacom

Belmed - internetplatform voor consumentengeschillen

Bemiddeling Justitie

Bloedinzameling - www.rodekruis.be

Bouwverlof - www.bouwverlof.com

Brailleliga vzw

Brandpreventie - www.brandwonden.be

Brandweer

Careerjet - jobzoekmachine

Centrum Zit Stil - Omgaan met ADHD en ADD

Child Focus

Civiele bescherming

CLB - Centrum voor leerlingenbegeleiding

Cliniclowns

De Druglijn

De Lijn

De Post

Eandis

Eerste Hulp bij Schulden

Energiesparen

Energieprestatiecertificaat - www.epcdiensten.be

Federaal voedselagentschap - www.favv.fgov.be

Federale overheid / info en diensten - www.belgium.be

Federale overheidsdienst financiën / administraties personenbelasting, btw, kadaster, registratie & domeinen,...

Fonds voor Arbeidsongevallen

Gehoorschade - www.helpzenietnaardetuut.be

Gids voor gezinnen

Gouden Gids - zoek een onderneming

Gouden Gids - afmelden papieren gids (onderaan startpagina > particulier)

Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant vzw

Handicap - FOD Sociale Zekerheid

Holebihuis - Holebifoon: 0800 99 533 - vragen@holebifoon.be

Invaliditeit & ziekte

Diversiteit voor personen met een functiebeperking, handicap, uit kansengroep,...

Infrabel - Infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet

Ik zoek een vakman

www.inopleiding.be - leerplek & netwerk voor volwassenenonderwijs

Jobs in Ternat - www.jobsvandaag.be

www.juridat.be - portaalsite van de Rechterlijke Macht van België

Kabeldistributie

Kadaster

Kankerfoon

Kansspelcommissie - hulp voor gokverslaafden

Kinder- en Jongerentelefoon

KOPP - site voor kinderen van ouders met psychische problemen

Kringloopwinkel / hergebruikerscentrum

Landelijke Thuiszorg vzw

Mutualiteit / Ziekenfonds / Kinderbijslagfonds

Natuurpunt Ternat

NMBS - B-Rail
Koop je ticket aan de verkoopautomaat t.h.v. station Ternat! Lees hier de instructies.

Notaris-bemiddelaar

Noodnummers 101 en 112

Onthaalbureau Inburgering Vlaams-Brabant

Opleidingscentrum Kruikenburg

Orgaandonatie - www.beldonor.be

Pesten en geweld bij jongeren - www.slatoe.be

Provincie Vlaams-Brabant

Radiostations Vlaanderen - Vlaamse Regulator voor de Media

Rampenschade - Provincie Vlaams-Brabant > civiele veiligheid > cel rampenschade

Rode Kruis > ga naar link 'Rode Kruis in je buurt'

RVA - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Sensoa - Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid

Slachtoffers en media

Sociale voordelen en tegemoetkomingen - www.rechtenverkenner.be

Straatlampentelefoon

Streekproducten Vlaams-Brabant - www.straffestreek.be

Telenet

Tele-Onthaal Vlaams-Brabant vzw

Tolbo vzw - Toegankelijkheid Lokale Besturen en Overheidsorganisaties

Valpreventie voor ouderen - www.valpreventie.be

VDAB

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw

Verpleegkundigen - www.verplegingthuis.be

Vlaamse Overheid - www.vlaanderen.be

Vlaamse Infolijn

Vlaams Paardenloket vzw

Vlaamse Ombudsdienst

VLAO - Vlaams Agentschap Ondernemen

VLM - Vlaamse Landmaatschappij

VOKA - Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde

Vredegerecht

VREG - Vlaamse Reguleringsinstantie voor Elektriciteits- en Gasmarkt

Vrijwilligerswerk

Wachtdiensten (huisarts - tandarts - apotheek)

Watermaatschappijen in Ternat

Wegenwerken in Vlaanderen

Welzijnskoepel West-Brabant

Wereldwinkel Ternat

Werken bij de overheid - jobsite vacature gemeente, OCMW,...

Wikifin - voor uw vragen over geld

YAR Vlaanderen - organisatie voor jongeren met problemen

Zelfdoding - zelfmoordlijn 1813

Ziekenhuizen

Zonnepanelen - www.zonnepanelenenergie.be