Werken Statiestraat en omgeving

Stand van zaken

Op 21 augustus 2017 zijn de werken in de Statiestraat tussen de Dreef en het Marktplein gestart. Alle nutsvoorzieningen worden vervangen en de straat wordt veiliger ingericht en verfraaid. Tijdens deze werken zal er echter geen doorgang meer mogelijk zal zijn voor doorgaand verkeer en worden samen met enkele omleidingen flankerende verkeersmaatregelen ingevoerd.
Omdat de werken in 5 fasen verlopen zal gemeente Ternat en haar diensten via een nieuwsbrief alle inwoners en passanten op de hoogte te brengen van de stand van zaken en de verkeerswijzigingen verbonden aan deze faseringen.

FASE 1
Lees de nieuwsbrief.
Download de planning en omleidingsplan voor fase 1 (schoolomgeving Ternat).

Vraag of opmerking?
openbare.werken@ternat.be - 02 451 45 86