Gezocht!

Enthousiaste uitbater voor cafetaria sportcentrum Ternat

De renovatie van het sportcentrum Ternat is in haar laatste fase terechtgekomen. Vanaf 1 september 2018 nemen we de sporthal, gevechtsportzaal, danszaal opnieuw  in gebruik. Het zwembad zal vanaf 2 januari 2019 beschikbaar zijn voor verenigingen, scholen en publiek.

Heel wat verenigingen komen vanaf 1 september (eindelijk) terug naar hun vertrouwde omgeving. Met het vooruitzicht dat het sportcentrum de deuren opnieuw opent gaan Farys/TMVW en de gemeente Ternat  zoek naar een uitbater voor de cafetaria van ons sportcentrum. De concessionaris zal naast de uitbating van de nieuwe cafetaria tussen het zwembad en de sporthal ook het exclusief leveringsrecht hebben voor activiteiten die plaatsvinden in de fuifzaal van JC Puls.

Geïnteresseerden kunnen het dossier kosteloos bekomen via aankoop@farys.be.
De kandidaturen dienen uiterlijk te worden ingediend op 16 juli 2018 in de kantoren van FARYS|TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent.