Werken te Roosdaal

Ninoofsesteenweg (N8) en aansluiting met Assesteenweg (N285)

De werfzones van Ninoofsesteenweg (N8) en de Kraanstraat (die aansluit op de Assesteenweg (N285) hebben een grote invloed op het verkeer. Inwoners die deze werfzones of de regio errond voorbijkomen dienen rekening te houden met volgende info:

Kraanstraat te Roosdaal
De huidige werken op de Assesteenweg (N285) (ter hoogte van de Kraanstraat) worden afgerond begin september: op 1 september wordt de asfaltlaag aangelegd (tenzij de weersomstandigheden dit niet toelaten). Vanaf (’s ochtends) 5 september wordt de Assesteenweg terug volledig opengesteld na het aanbrengen van de wegmarkeringen (idem weersomstandigheden). De Kraanstraat zelf blijft onderbroken.

Ninoofsesteenweg (N8) te Roosdaal

FASE 1
- Op 05/09 en 06/09 wordt de toplaag van fase 1 aangelegd (tenzij de weeromstandigheden dit niet toelaten). Op 07/09 en 08/09 wordt de wegmarkering aangebracht (idem weersomstandigheden).

FASE 2
Start op 11/09. De werfzone blijft dezelfde als fase 1, maar nu wordt aan de andere kant van de rijbaan gewerkt:
- de signalisatie wordt ’s ochtendsvroeg door de aannemer aangepast.
- de zijstraten die in fase 1 werden afgesloten, blijven afgesloten voor doorgaand verkeer: Poelkbeekstraat, Rijstraat, Tenzuivenestraat, Kweddenhoek, Poelkstraat, Poelkveldstraat.
- volgende zijstraten (ook al open in fase 1) blijven open: Omer Devidtslaan, Koning Albertstraat.
- ten zuiden van de N8 worden volgende zijstraten afgesloten ter hoogte van de N8: Poelkveldstraat, Poelkstraat, Kweddenhoek.
- ten zuiden van de N8 worden de Tombergstraat en de Weggevoerdenstraat alternerend (dus niet gelijktijdig) afgesloten ter hoogte van de N8. Tombergstraat begin van fase 2, vanaf 11/09 afgesloten. Weggevoerdenstraat naar het einde van fase 2 afgesloten.
- het einde van fase 2 is voorzien (afhankelijk van de weersomstandigheden) op 29/03/2018.

Inwoners die deze werfzone(s) of de regio errond met de wagen, (school)bus… voorbijkomen op weg naar het werk, de school... dienen regelmatig de updates van beide sites te bekijken:

www.roosdaal.be/N8 
www.roosdaal.be/Kraanstraat