Nieuw parkeerregime in Ternat

Invoering blauwe zones met specifieke parkeervoorwaarden

Op verschillende locaties in Ternat is de parkeerdruk zeer hoog:
- B-Rail maakte de parking aan het station betalend
- door het lang parkeren in handels- en woonzones en -centra hadden de inwoners en klanten vaak geen parkeermogelijkheid binnen bewandelbare afstand

Het bestuur zocht naar een oplossing zodat de Ternatse treinpendelaar niet overschakelt op de wagen en ook de omliggende handels- en woongebieden beschermt tegen de parkeerdruk. Lees hier meer.

De dienst mobiliteit organiseert een infovergadering omtrent het nieuwe parkeerregime.
> dinsdag 20 februari om 20u

> polyvalente zaal @ CC De Ploter