Infoavond | 21.02.2017 - 20u - bib Ternat

Leefwereld van kinderen offline / online

›Kinderen groeien vandaag op in een snel evoluerende samenleving. Er is een constante stroom aan communicatie, informatie en mogelijkheden via het internet. Contact hebben ze nu ook online via sociale media. Dit verruimt hun leefwereld, creëert nieuwe kansen en uitdagingen maar kan tegelijk ook voor problemen zorgen...

Wil je zicht krijgen op de leefwereld van je kind?
Tijdens de infoavond staan we stil bij hoe kinderen vandaag opgroeien. Inschrijven gewenst.