9 juni 2024

In Ternat stemmen we op 9 juni 2024 elektronisch. De stembussen zijn geopend van 8u tot 16u.

Stemmen

als Belg vanaf 18 jaar

Belgen (18+) die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente moeten zich niet inschrijven voor de verkiezingen. Zij worden automatisch op de kiezerslijst ingeschreven voor alle verkiezingen.

als Belg 16 tot 18 jaar

Jonge Belgen moeten zich niet inschrijven voor de verkiezing van het Europees Parlement. Ze zullen automatisch op de kiezerslijst staan, de stemming is voor deze jongeren verplicht.

als EU'er (vanaf 16 jaar)

Europese burgers die in België wonen én zich vooraf hadden geregistreerd, kunnen vanaf 16 jaar stemmen voor het Europees Parlement.

als Belg in het buitenland

Belgen die in het buitenland verblijven en ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters moeten zich inschrijven bij hun consulaire beroepspost om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen.

Alle informatie vind je op: Verkiezingen? | FOD Buitenlandse Zaken - Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (belgium.be)

Stemmen in Ternat

Stembureaus

Stemmen doe je in het stembureau dat op je oproepingsbrief staat. Je domicilieadres op 1 april 2024 bepaalt waar je moet gaan stemmen.

In Ternat zijn er in totaal 12 stembureaus verdeelt over 4 locaties: in sportcentrum Puls, CC De Ploter, Parochiehuis Wambeek en Parochiecentrum Lombeek.

De stembureaus zijn geopend van 8u tot 16u.

Kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar het stembureau.

Meer informatie over de in- en uitgang van de stembureaus alsook de verkeersmaatregelen, lees je op www.ternat.be/stembureaus-ternat.

Oefenstemcomputer

In Ternat wordt opnieuw elektronisch gestemd, dus op een stemcomputer.

Wil je graag al eens oefenen? Dat kan tot en met 31 mei 2024 aan een demostemcomputer in de inkomhal van het gemeentehuis en in de bibliotheek (tijdens de openingsuren).

Oefensessie bij je school of vereniging? Wil je graag een oefensessie organiseren binnen je vereniging? Neem dan contact via verkiezingen@ternat.be. Wij doen de rest.

Oproepingsbrief

Je ontvangt je oproepingsbrief zo'n 15 dagen voordat de verkiezingen doorgaan. 

Ben je je oproepingsbrief verloren of heb je er geen ontvangen?

 1. Je vraagt een duplicaat aan bij de dienst burgerzaken voor 9 juni. Maak hiervoor een afspraak via ternat.mijnafspraakmaken.be/client – kies ‘Verkiezingen’, 02 451 45 50 of verkiezingen@ternat.be.
 2. Op 9 juni – de dag van de verkiezingen – kan je tussen 8u en 16u zonder afspraak bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis een duplicaat ophalen.

In de volgende gevallen kan iemand anders het duplicaat afhalen:

 • Voor je partner of echtgenoot die op hetzelfde adres woont. Je brengt je eigen identiteitskaart mee.
 • Voor ouderen of minder mobiele burgers. Je brengt een geschreven volmacht, de identiteitskaart van de oudere of minder mobiele burger en je eigen identiteitskaart mee.

Je kan niet gaan stemmen

Kan je niet gaan stemmen op 9 juni? Dan heb je drie opties:

 1. Je stuurt je onthoudingsreden naar de vrederechter van het kanton die zal oordelen of je reden verantwoord is. Voor Ternat stuur je deze naar het vredegerecht in Asse (Neerstraat 11, 1730 Asse).
 2. Je brengt je onthoudingsreden binnen - op afspraak - bij dienst burgerzaken. Opgelet: dienst burgerzaken oordeelt niet of reden verantwoord is, dit doet het vredegerecht. Ze sturen je onthoudingsreden op naar het vredegerecht.
 3. Je kan een volmacht geven aan een andere kiezer, die dan in jouw naam gaat stemmen.

Volmacht geven

Om een volmacht te geven moet je een volmachtformulier (en in sommige gevallen een verklaring op erewoord) invullen. Je vindt dit terug op verkiezingen.fgov.be of haalt dit af aan het onthaal van het gemeentehuis.

Op het formulier vul je de gegevens van de volmachtgever en krijger in. Zij moeten het document ook allebei ondertekenen. Daarnaast moet de onmogelijkheid om zich naar het stembureau te begeven op het formulier geattesteerd worden:

 • bij ziekte of handicap door een arts,
 • bij beroepsredenen door de werkgever,
 • bij vrijheidsberoving door de directie van de penitentiaire instelling,
 • bij activiteiten in het kader van godsdienst of overtuiging door de organisator van de activiteit,
 • bij studieredenen door de directie van de onderwijsinstelling.

Zelfstandige of met vakantie?

Kan je niet deelnemen aan de stemming omwille van een activiteit als zelfstandige of een tijdelijk (toeristisch) verblijf in het buitenland? Kom dan - op een afspraak - naar de dienst burgerzaken om dit onderdeel van het volmachtformulier te laten invullen.

 • Zelfstandigen brengen hun ondernemingsnummer mee en vullen een verklaring op erewoord in.
 • Kiezers die zich op 9 juni 2024 tijdelijk in het buitenland bevinden, brengen bewijsstukken van deze reis mee of een verklaring op erewoord als dergelijk bewijsstuk niet voorgelegd kan worden.

Het is niet mogelijk om een volmacht te geven indien je op vakantie bent in België.

Aan wie kan je een volmacht geven?

Je kan enkel een volmacht geven aan een kiezer binnen dezelfde kieskring, dus iemand die op dezelfde kandidaten kan stemmen:

 • Voor het Europees Parlement: aan een Belg vanaf 16 jaar of aan een Europese burger vanaf 16 jaar die zich heeft laten inschrijven op de kiezerslijst en inwoner is van Vlaanderen
 • Voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement: aan een meerderjarige Belg die in Vlaams-Brabant woont.

Alle informatie en volmachtformulieren vind je op Stemmen met een volmacht | Verkiezingen België 2024 - FOD Binnenlandse Zaken - Directie van de verkiezingen (fgov.be)

Stemmen met volmacht

De volmachtkrijger moet eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau. Vervolgens brengt hij/zij een stem uit in het stembureau van de volmachtgever.

 1. De volmachtkrijger moet eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau.
 2. Vervolgens brengt hij/zij een stem uit in het stembureau van de volmachtgever. Hiervoor moet de volmachtkrijger een ingevuld volmachtformulier, de eigen identiteitskaart en de eigen afgestempelde oproepingsbrief voorleggen. 

Een kiezer kan slechts één volmacht uitoefenen. Je kan dus maar voor één andere kiezer gaan stemmen.

INFO | Stemmen met een volmacht | Verkiezingen België 2024 - FOD Binnenlandse Zaken - Directie van de verkiezingen (fgov.be)

Hoe stem ik elektronisch?

INFO | Elektronisch stemmen | Verkiezingen België 2024 - FOD Binnenlandse Zaken - Directie van de verkiezingen (fgov.be)

Veelgestelde vragen

 • Wat te doen indien een minderjarige kiezer niet in staat is om te stemmen?
 • Welk bewijsstuk moet iemand die in het buitenland studeert voorleggen als die niet kan komen stemmen?
 • Wat als een volmachtgever niet in staat is om een volmacht te ondertekenen?

Het antwoord op deze en veel meer vragen, lees je op verkiezingen.fgov.be/alle-faq

Vervoer naar stemlokalen

Op 9 juni 2024 kunnen rolstoelgebruikers een beroep op aangepast vervoer naar en van het stemlokaal via de Mobiliteitscentrale voor Aangepast Vervoer Vlaams-Brabant (MAV Vlaams-Brabant). Lees meer op ternat.be/vervoer-rolstoelgebruikers

Meer info