AED-toestellen

In het geval van een hartstilstand kan een AED-toestel (Automatische Externe Defibrillator) gebruikt worden. Door het toedienen van een elektrische schok met dit toestel kan de verstoring van het normale hartritme, verholpen worden. Bij een plotse hartstilstand is het hartritme meestal defibrilleerbaar. Het AED-toestel tijdig inschakelen, kan dus levens redden.

Wie mag het toestel gebruiken?
Iedereen kan en mag een AED-toestel bedienen. Het is echter wel noodzakelijk dat de gebruiker een gewone reanimatie (borstcompressies en mondbeademing) kan uitoefenen aangezien dit steeds moet toegepast worden. Het is belangrijk om in het geval van een hartstilstand ook steeds zo snel mogelijk de hulpdiensten en een hulpverlener te waarschuwen.

Hoe werkt het?

1.
Bel de hulpdiensten 112
2.
Neem het AED toestel. Je herkent het toestel of de kast waar het toestel in zit aan zijn groene kleur en het logo met het hart. Deze kasten zijn afgesloten met een zegel. De zegel breekt vanzelf bij het openen van de kast.
3. Open de klep van het toestel, het toestel zal automatisch aanschakelen
4. Het toestel zal de nodige instructies voorzeggen. Bij het toestel hoort ook een kaart met instructies in woord en beeld.
5. Neem de elektrode in de witte verpakking uit het deksel en scheur op de stippenlijn de verpakking open
6. Kleef één elektrode boven de rechter tepel
7. Plaats de tweede elektrode aan de linker zijkant van de borstkas
8. Het apparaat controleert de hartfunctie en zal, indien nodig, overgaan tot het toedienen van een schok, raak de persoon niet meer aan.

Tijdens de hele procedure wordt de gebruiker geleid door de adviesstem van het apparaat. Het toestel geeft na elke stap ook aan of alle noodzakelijke handelingen correct zijn uitgevoerd. Is dat niet het geval, dan blijft het toestel de instructies herhalen tot de handeling is uitgevoerd. 
Wanneer er terug hartfunctie is laat je alles in beloop, je laat de elektroden op het lichaam zitten en blijf bij de persoon tot de hulpdiensten er zijn.
Het is belangrijk te weten dat je niets kan verkeerd doen. Wees niet bang om het toestel te gebruiken, je bent beter het toestel te gebruiken dan niets te doen!

Bekijk de handleiding om een AED-toestel op een correcte manier te gebruiken in dit filmpje.

De locaties van de AED-toestellen in Ternat kan je terugvinden op het stratenplan:
- oud-gemeentehuis (kasteel De Mot), Gemeentehuisstraat 21
- voetbalcampus KSKLT-jeugd, Heidestraat 71
- Sint-Jozefsinstituut, Statiestraat 37
- CC De Ploter, Kerkstraat 4
- KFC Wambeek, Stenebrugstraat
- kantine sport- en jeugdsite, P. Van Cauwelaertstraat
- sport- en jeugdsite, P. Van Cauwelaertstraat 40
- gemeentelijk depot, Assesteenweg 336
- De Sibbe, Watermolenstraat 2

Ontlenen AED-toestel
Verenigingen kunnen een mobiel AED-toestel ontlenen bij het lokaal bestuur.
Je kan de ‘uitleen AED-toestel’ aanvragen via het digitaal loket.