Beleid voor personen met een handicap

Het lokaal bestuur Ternat is zich bewust dat de leefomstandigheden van personen met een handicap en de uitdagingen die zij in het dagelijks leven ondervinden niet altijd evident zijn.
Daarom bieden we deze mensen een aantal instrumenten om hun leven te verbeteren:

- Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale.

- Personen met een handicap kunnen een bewonerskaart / parkeerkaart aanvragen.

- Wens je een onveilige of onaangepaste situatie in onze gemeente melden?
Mail dan naar mobiliteit@ternat.be. We bekijken wat mogelijk is om aanpassingen te verrichten voor minder mobiele personen.

- De uitleendienst van vzw Kruikenburg, vereniging voor andersvaliden, is niet alleen toegankelijk voor haar leden maar ook voor alle andere inwoners van Ternat, Sint-Martens-Bodegem en Sint-Ulriks-Kapelle die al dan niet tijdelijk materiaal van de uitleenpost willen gebruiken. 

Om je dagelijkse leven beter te kunnen organiseren kan je genieten van volgende tussenkomsten of kan je terecht bij diverse organisaties: 

- zorgbudget voor personen met een handicap
- integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
- inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap
- de Europese handicapkaart of European Disability Card (EDC)
- NMBS: verminderingskaart voor personen met een visuele handicap
- De Lijn: verminderingskaart voor personen met een handicap of visuele handicap.
- bij FOD Sociale Zekerheid kan je terecht voor een aantal uitkeringen en andere vormen van ondersteuning.
- het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren.
- G-Sport Vlaanderen biedt de mogelijkheid om personen met een beperking te laten genieten van bewegen / een sport te beoefenen.
- TolBo vzw - Toegankelijkheid lokale Besturen en Overheidsdiensten - vestigt de aandacht op nog niet ingevulde of minder gekende noden van mensen met een beperking.
- de Thuiszorgwinkel biedt ook een uitgebreid gamma aan hulpmiddelen die het leven comfortabeler maken. Of contacteer je mutualiteit.