Beleid voor personen met een handicap

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale.

Wens je een onveilige of onaangepaste situatie in onze gemeente melden?
Mail dan naar toegankelijkheid@ternat.be.
We bekijken wat mogelijk is om aanpassingen te verrichten voor minder mobiele personen.

De uitleendienst van vzw Kruikenburg, vereniging voor andersvaliden is niet alleen toegankelijk voor haar leden maar ook voor alle andere inwoners van Ternat, Sint-Martens-Bodegem en Sint-Ulriks-Kapelle die al dan niet tijdelijk materiaal van de uitleenpost willen gebruiken. 

De Thuiszorgwinkel biedt ook een uitgebreid gamma aan hulpmiddelen die het leven comfortabeler maken. Of contacteer je mutualiteit.