Ben jij kandidaat voor de mobiliteitsraad?

Gepubliceerd op dinsdag 10 december 2019 9.31 u.
Laatste oproep

De mobiliteitsraad zal een adviserende en ondersteunende rol opnemen binnen de ontwikkeling van duurzame mobiliteit in onze gemeente. Deze raad kan onder meer bij wegenis- en infrastructuurwerken, omgevingsprojecten... en al in de voorontwerpfase adviezen verstrekken over dossiers met invloed op mobiliteit met als uitgangspunt volgende basisdoelstellingen: bereikbaarheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en duurzaamheid.

De mobiliteitsraad zal bestaan uit 5 deskundigen (1 voorzitter, 4 effectieve leden en 4 plaatsvervangers) en 9 leden van maatschappelijke geledingen, telkens 1 effectief lid en 1 plaatsvervanger:
• Ternatse afdeling van de fietsersbond
• Ternats gordelcomité,
• vereniging van wandelaars
• vereniging van werknemers
• vereniging van handelaars of gemeentelijke adviesraad lokale economie
• vertegenwoordiging van socio-culturele verenigingen of scholen uit elk van de 4 kernen (Wambeek, Lombeek-centrum, Sint-Jozefsparochie en Ternat).

De verschillende fracties in de gemeenteraad mogen een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger afvaardigen om de toelichtingen bij te wonen en deel te nemen aan de besprekingen.

Kandidaten dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- geen politiek mandaat uitoefenen (m.u.v. de waarnemers van de politieke fracties)
- geen personeelslid zijn van de gemeente Ternat of de lokale politiezone TARL
- Woonachtig zijn in de gemeente of een grote betrokkenheid kunnen aantonen met de gemeente.

Wie interesse heeft en voldoet aan de voorwaarden kan zijn/haar kandidatuur t.e.m. 5 januari 2020 indienen. Vul hiervoor het formulier in bijlage in en stuur het naar mobiliteit@ternat.be.