Brandweer

De brandweerzone Vlaams-Brabant West is een 24-uurs eerstelijnshulpdienst. De brandweerzone werkt volgens het principe van de snelste adequate hulp (SAH).
Dit houdt in dat de post die het snelst met adequate middelen en personeel ter plaatse kan zijn biedt hulp.

Brandweerzone Vlaams-Brabant West
Brandweerpost ASSE
Asphaltcosite 110
1730 ASSE

. dringende hulp: bel noodcentrale 112.

. niet-dringende hulp, vb. bij wateroverlast of stormschade:
> invulformulier via e-loket: www.vlaamsbrabantwest.be
> of bel 1722, dit nummer zorgt ervoor dat noodcentrale 112 niet overbelast raakt.

. wespenverdelging:
> invulformulier via e-loket: www.vlaamsbrabantwest.be

. administratieve vragen:
> stuur mail naar contact@zvbw.be
> of bel 02 451 49 11 (gedurende de servicetijden)