Brownfield-project Donkerstraat

Gepubliceerd op donderdag 21 november 2019 11.13 u.
Infovergadering 17/12/2019 om 19u

Naar aanleiding van de goedkeuring van het ontwerpconvenant voor Brownfieldproject Ternat-Donkerstraat wordt er op dinsdag 17 december 2019 om 19u een informatie- en inspraakvergadering georganiseerd ter toelichting van het project.
Deze vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 21, Ternat.

Het project beoogt de reconversie van de voormalige site van Sun Chemical naar een loods met kantoorruimte en een toonzaal.
De herontwikkeling gebeurt met aandacht voor vergroening, waterbuffering en beperking van de hinder van geluid en mobiliteit. In het bosgebied naast de site wordt de verharding verwijderd en de beplanting hersteld.

Deze infovergadering kadert in de uitvoering van het decreet van 30 maart 2007 dat voorziet in het sluiten van brownfieldconvenanten tussen diverse partijen met het oog op de herontwikkeling van vervuilde, verwaarloosde of onderbenutte gronden die zo zwaar zijn aangetast dat ze kennelijk alleen gebruikt kunnen worden of opnieuw gebruikt kunnen worden na structurele maatregelen.

INFO & VERLOOP in verband met de Brownfieldconvenant kan je raadplegen in de documenten in bijlage en via de website van VLAIO

SUGGESTIE / OPMERKING / BEZWAAR?
Deze kan je vanaf 17/12/2019 tot en met 10/01/2020 overmaken via:

  • website: www.vlaio.be/brownfieldconvenanten > ga naar de inspraakvergadering
    Ternat-Donkerstraat.
  • lokaal bestuur Ternat: digitaal via stedenbouw@ternat.be of Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat.
  • schriftelijk t.a.v. Agentschap Innoveren & Ondernemen - Brownfieldconvenanten, Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel.