Burenbemiddeling & partnergeweld

BURENBEMIDDELING

Burenbemiddeling helpt je om problemen met je buur bespreekbaar te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Burenconflicten gaan meestal over maatschappelijke fenomenen zoals geluidsoverlast, schelden, intimidatie, roddelen, huisdieren, vuilnis, het onverantwoord plaatsen van schuttingen...

Je kan een beroep doen op burenbemiddeling wanneer je de communicatie met je buur wilt herstellen, wanneer je het probleem bespreekbaar wilt maken en wanneer je bereid bent om samen op zoek te gaan naar een oplossing. De bemiddelaar is neutraal en neemt geen standpunt in. De inhoud van de gesprekken met de bemiddelaar zijn en blijven vertrouwelijk.

VOORWAARDEN

- een essentiële voorwaarde voor een geslaagde burenbemiddeling is dat iedereen bereid is om rond de tafel te gaan zitten en bereid is om met elkaar te praten. Iedereen neemt vrijwillig deel en kan steeds beslissen om de bemiddeling te stoppen.
- burenbemiddeling kan niet ingeschakeld worden wanneer er sprake is van een strafrechtelijk feit of wanneer het conflict reeds door de rechtbank werd behandeld.

PROCEDURE

Je neemt contact op met de dienst burenbemiddeling. Als het conflict in aanmerking komt voor burenbemiddeling wordt een bemiddelaar aangesteld.
Burenbemiddeling is gratis.

PARTNERGEWELD

Oorlogen, aanslagen, rellen of moordende tieners...: de kranten staan er dagelijks vol van. Terecht uiteraard, maar je zou haast vergeten dat geweld het vaakst voorkomt in de huiskring. Verborgen, achter gesloten deuren. En meestal zijn vrouwen hiervan het slachtoffer.

25 november werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de internationale VN-dag ‘Uitbanning geweld tegen vrouwen’.
De boodschap is dat je er niet alleen mee mag blijven zitten maar hulp en steun moet zoeken.
Daarom: als liefde pijn doet... aanvaard geen geweld in je relatie! Vraag hulp!
De dienst Veiligheid organiseert een jaarlijkse actie om dit thema aan te kaarten bij de bevolking.