Commissie GECORO

Voorzitter 
Convents Steve

Secretaris 
Pitteljon Martine - omgevingsambtenaar gemeente Ternat

-Ledenlijst GECORO (GEmeentelijke COmmissie Ruimtelijke Ordening)
-Huishoudelijk reglement

Zie bijlage voor bovenstaande documenten.