Commissie Internationale Samenwerking (ISDO)

Commissie ISDO adviseert het gemeentebestuur over onderwerpen in verband met Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling.
Duurzame Ontwikkeling is ruimer dan milieu en beoogt zuinig omspringen met aardse rijkdommen en ze bewaren voor volgende generaties.

ISDO adviseert de gemeente bij de verdeling van de subsidies aan de verschillende ontwikkelingsprojecten en zorgt dat er verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de fondsen. De leden zijn als vrijwilligers nauw betrokken bij de ontwikkelingsprojecten.
ISDO sensibiliseert de bevolking voor internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling.

Hoe maken we Ternat warm voor de eerlijke handelsproducten van Fair Trade? Iedere vrijwilliger van een vierdepijlerproject stelt zijn ontwikkelingsproject voor in het gemeentelijk magazine.
Welke informatieacties leren iets over armoedebestrijding in de wereld? Waarom wereldburger worden? ISDO mobiliseert Ternat, want na overleg volgt de actie en daar willen we iedereen bij betrekken en zeker ook jou!

Leden commissie
>
vertegenwoordigers van verenigingen uit de gemeente die rechtstreeks steun verlenen aan projecten in het Zuiden (in Vlaanderen noemt men dat 4de pijlerprojecten).

Volgende projecten worden ondersteund door het lokaal bestuur:

- Congkreet / Congo
- Manthoc Cajamarca / Peru
- Maher / India
- Bangrin / Burkina Faso

> vertegenwoordigers van het comité 11.11.11 / Ternat en Oxfam Wereldwinkel vzw / Ternat, die deel uitmaken van nationale organisaties die gestructureerde samenwerking met het Zuiden organiseren (de zogenaamde 3de pijler van de internationale samenwerking).

> onafhankelijke leden met interesse voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkelingssamenwerking.

Interesse?
Loop gerust eens langs bij de dienst Duurzaamheid. We horen graag jouw visie op nieuwe voorstellen. Ook jongeren en nieuwe inwoners van Ternat zijn van harte welkom.

Aanvraag subsidie
Ternatse verenigingen kunnen, via onderstaand aanvraagformulier, subsidies aanvragen ter ondersteuning van hun Noord-Zuid projecten.