Communicatie & informatie

De dienst communicatie ondersteunt de verschillende gemeentediensten bij hun interne en externe communicatie, contacten met de pers, campagnebegeleiding, huisstijl, grafisch ontwerp...
Ze staat ook in voor het beheer van de website, actualiseert dagelijks de sociale mediakanalen, publiceert het informatieblad 'Blad van Ternat'...

Deze dienst organiseert eveneens informatieavonden en activiteiten voor inwoners, behandelt meldingen en klachtenbehandeling, diverse aanvragen...