De Gemeentelijke OuderenAdviesRaad bevraagt

Gepubliceerd op dinsdag 27 november 2018 11.55 u.
We hebben jouw mening nodig

De Gemeentelijke OuderenAdviesRaad (GOAR) is erkend door het gemeentebestuur om te adviseren over alle thema’s die van betekenis zijn voor senioren.
We vinden het daarom belangrijk om jouw mening te laten meewegen in deze adviesverlening. Vandaar deze bevraging, bestemd voor alle Ternatse 55-plussers.

Op 1 januari 2019 gaat een nieuwe beleidsperiode van start. Een mooi moment om de resultaten van deze bevraging aan het gemeentebestuur aan te bieden als leidraad voor het meerjarenplan 2020-2025.

De bevraging sluit op 7 december 2018. De GOAR maakt de resultaten begin 2019 bekend. Je kan de bevraging hieronder downloaden en ingevuld mailen naar welzijn@ternat.be.

Alvast bedankt voor je inbreng.