Deurwaardersexploot

Definitie
Een deurwaardersexploot is een door de deurwaarder uitgebrachte akte, waarmee men een officiële mededeling doet. Bij deze manier van kennisgeving is men zeker dat de andere partij de mededeling heeft ontvangen.

Opgelet!
Deurwaardersexploten dienen door de betrokkene zelf afgehaald te worden.

Meer info

Wijkpolitie (Zie politiezone TARL)
Borredam 14
1740 Ternat
T 02 454 83 30 
T 053 65 00 65 (zone TARL Liedekerke)