Dienst werkstraffen

Elk jaar worden bijna 10.000 personen veroordeeld tot een aantal uren werkstraf. De veroordeelde personen moeten werken in openbare diensten, vzw's of stichtingen, onder toezicht van de probatiecommissie. 
De maatschappij en de veroordeelde personen hebben daar belang bij. Via de prestatieplaatsen haalt ook de maatschappij voordeel uit het werk van de werkgestrafte.

De personen veroordeeld tot het uitvoeren van een werkstraf hebben de mogelijkheid om zich nuttig te voelen, om positieve relaties aan te gaan in de gemeenschap, om waarden te ontdekken en om opnieuw een structuur te vinden. 
Bovendien kunnen zij hun reguliere tewerkstelling behouden, wat de kans op het schadeloosstellen van de slachtoffers verhoogt.

Ternat werkt actief mee aan het begeleiden van personen die veroordeeld zijn tot het uitvoeren van een werkstraf.

Voor meer info betreffende werkstraffen kan u surfen naar de website: www.werkstraf.be