Discipline 1: de hulpverleningsoperaties

Verantwoordelijke

  • De directeur brandweer (DIR-BW). Dit is de brandweerofficier met de hoogste graad die op de plaats van de interventie aanwezig is.

Opdrachten

De voornaamste opdrachten van discipline 1 zijn onder meer:

  • De noodsituatie beheersen en de hieraan verbonden risico's uitschakelen: blussen van de brand, dichten van bressen en het versterken van dijken, ...
  • Maatregelen nemen om de uitbreiding van de gevolgen van de noodsituatie te voorkomen.
  • Personen opsporen, bevrijden, helpen, redden en in veiligheid brengen en hun goederen beschermen.
  • Gevaarlijke stoffen opsporen, meten en bestrijden en de ontsmetting verzekeren.

Middelen

  • Personeel en materieel van de brandweerdiensten.