Duurzaamheid

De opwarming van de aarde is een probleem dat gevolgen heeft voor de hele planeet. Daarom is het ook belangrijk dat we samenwerken om deze gevolgen het hoofd te bieden. Ternat onderneemt concrete acties in verband met het klimaat, lees meer hierover op 'Klimaat'.

Onze gemeente voert eveneens een actief en duurzaam energiebeleid. Zo werken we mee aan diverse energieconcepten, vb. de ontwikkeling van duurzame gebouwen. Samen zoeken we steeds om een balans te realiseren tussen mens, milieu en economie. Lees meer hierover op 'Premies/Subsidies/Energie'.