Elektriciteit, gas en straatverlichting

IVERLEK beheert, bouwt en onderhoudt voor Ternat het distributienet voor elektriciteit en aardgas en vervoert op vraag van de leveranciers de energie tot bij de distributienetgebruikers die op het net zijn aangesloten. 

ELECTRABEL maakt deel uit van GDF SUEZ, een wereldleider op het vlak van energie en milieu, die voor 100% eigenaar is. De onderneming is actief op het vlak van productie van elektriciteit en verkoop van elektriciteit, aardgas en energiediensten.

EANDIS

Elektriciteit en aardgas lopen over een netwerk van kabels en leidingen tot bij de klant:
-elektriciteit, vanuit de centrales, over het hoogspanningsnet, dan via het laagspanningsnet, 
-aardgas, vanuit de gasterminals, over het hogedruknet, dan via het lagedruknet. 
De laagspanningsnetten elektriciteit en de lagedrukleidingen aardgas vormen de laatste schakel naar de klant. Dat distributienetwerk is het werkterrein waarbinnen EANDIS haar taken uitvoert.

-Maatschappelijke zetel:

Brusselsesteenweg 199
9090 MELLE

-Algemeen nummer: 078 35 35 34

Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 20:00 uur - zaterdag van 09:00 tot 13:00 uur.
Voor vragen over nieuwe aansluitingen, verzwaren van aansluitingen, vragen over opneming van meterstanden, vragen over rationeel energiegebruik, vragen over betaalproblemen en budgetmeters,...

Meer info

Aandacht aannemers / uitvoerders van wegenwerken!
Bij het uitvoeren van grondwerken kunnen wel eens elektriciteitskabels en gasbuizen beschadigd worden. Dergelijke beschadigingen kunnen leiden tot stroomonderbrekingen of gaslekken. 
Daarom dringt Eandis erop aan dat aannemers, betrokken bij de uitvoering van werken, zich spontaan melden op volgende centrale telefoonnummers:

-Storingen en defecten aan het elektriciteitsnet: 078 35 35 00
Je kan op dit nummer terecht 24 op 24 uur - 7 dagen op 7.

-Gasreuk en defecten aan het aardgasnet : 0800 65 0 65
Je kan op dit nummer terecht 24 op 24 uur - 7 dagen op 7.

-Defecte straatverlichting: 0800 6 35 35 of meldt online de defecte verlichting. Geef het identificatienummer van de paal en de adresgegevens door, het defect wordt zo snel mogelijk hersteld.

-Spraak- en gehoorgestoorden kunnen gasreuk, storingen en defecten melden via sms-codebericht naar 0477 77 70 80 te zenden.

-Ombudsdienst: 0800 6 00 01
Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 20:00 uur - zaterdag van 09:00 tot 13:00 uur.