Elektronische klacht bij politiediensten

PoliceOnWeb.belgium.be

-Alle Belgen kunnen bij de politie een klacht indienen via deze site.
Misdrijven zoals winkel-en fietsdiefstallen, vandalisme, beschadigingen en graffiti kunnen voortaan met het aangiftesysteem elektronisch aan de politiezone overgemaakt worden waar het misdrijf plaatsvond. Voor de aangifte is er en identificatie nodig via een elektronische identiteitskaart (eID) of een burgertoken (een gepersonaliseerde code aan te vragen op het federaal portaal) met gebruikersnaam en paswoord.


Federaal portaal: www.belgium.be


Ecops


U hebt een inbreuk (racisme, stalking, kindermisbruik, illegale handelspraktijken, computercriminaliteit, …) vastgesteld op het internet en wilt dit melden? Dat kan onder meer via de website van eCops. Uw (eventueel anonieme) klacht wordt rechtstreeks doorgestuurd naar een politiedienst.

Dit meldpunt is evenwel niet 24/7 bemand en dus niet geschikt voor noodgevallen.