Federale Overheidsdienst Financiën

PERSONENBELASTING
Voor de aangifte personenbelasting moet je je wenden tot de dienst Personenbelasting van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën). 
Download de kantorengids.

KADASTER
Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Tevens wordt de term gebruikt om de dienst aan te duiden die met het beheer van een dergelijk register is belast.