FOD Justitie - dienst Voogdij zoekt

Gepubliceerd op maandag 30 augustus 2021 9.12 u.
kandidaat-voogden

Met de toestroom aan vluchtelingen in ons land, stijgt ook de vraag naar voogden voor de niet-begeleide kinderen. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, kortgenoemd NBMV, zijn jongeren van vreemde herkomst die in België aankomen zonder hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

De dienst Voogdij is op zoek naar gemotiveerde personen die bereid zijn om kinderen en jongeren die in onzekere omstandigheden in België verblijven te begeleiden en een deel van hun tijd te besteden om samen met hen op zoek te gaan naar een duurzaam traject. 

Heb jij ook interesse om voogd te worden?
Lees meer in de brief in bijlage en dien je kandidatuur in voor 16/10/2021.