Geen sluikstort

Gepubliceerd op donderdag 29 april 2021 8.14 u.
aan glasbollen en kledingcontainers

Het gemeentebestuur stelt vast dat er de laatste tijd opnieuw sluikstorten en zwerfvuil opduiken op de sites waar glasbollen en kledingcontainers staan.

Wij doen nogmaals een oproep om hier niets achter te laten, zelfs geen dekseltjes of lege dozen. Deze rommel trekt namelijk andere rommel aan, zodat dit binnen de kortste keren een onoverzichtelijke en lelijke hoop wordt. Het plaatsen van glas naast de glasbollen is bovendien gevaarlijk, omdat dit vaak breekt en de scherven vervolgens iemand kunnen verwonden.

Afval op deze wijze achterlaten staat gelijk met sluikstorten. Het opruimen van dit afval kost de gemeenschap heel wat geld. De gemeente heeft dan ook een retributiereglement waarmee ze de opruimkost kan terugvorderen indien de sluikstorter gekend is.

Is de glasbol of de kledingcontainer vol?
Zet je flessen, bokalen en zakken met oude kledij dan niet naast de containers. Stop ze in een andere glasbol of container in de buurt, deponeer ze op het containerpark of neem ze terug mee en steek ze in de glasbol bij een volgende gelegenheid. Een volle glasbol of kledingcontainer kan je melden aan het lokaal bestuur op het nummer 02 451 45 45.

Wij willen je er ook nog eens attent op maken dat het verboden is om tussen 22u en 7u glas in de glasbollen te deponeren, zodat de nachtrust van de omwonenden wordt gerespecteerd.