Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

De wet van 13 mei 1999 (B.S. 10.06.1999) betreffende de invoering van Gemeentelijke Administratieve Sancties - GAS - geeft de gemeente meer armslag voor het voeren van een daadwerkelijk gemeentelijk handhavingsbeleid. Bij bepaalde overlastfenomenen die het samenleven bemoeilijken (zoals sluikstorten, geluidsoverlast, …), kan hierdoor een onmiddellijke en afdoende reactie gegeven worden.

Met deze wet wordt het mogelijk in de plaats van strafsancties (´politiestraffen´) administratieve sancties te voorzien en op die manier een einde te maken aan een feitelijke straffeloosheid van overtredingen van gemeentelijke politieverordeningen.

De wet bepaalt dat de schorsing of intrekking van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning en de sluiting van een instelling door het College van burgemeester en schepenen worden uitgesproken.

Het opleggen van de administratieve geldboete gebeurt door een ambtenaar aangewezen door de gemeente.