Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening zoekt:

Gepubliceerd op woensdag 6 maart 2019 14.13 u.
Kandidaat vrijwilligers

Wens je mee te werken aan de ruimtelijke ordening van de 21ste eeuw in onze gemeente? Stel je dan kandidaat als vrijwilliger voor de Gecoro, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening!

De Gecoro is de officiële adviesraad van de gemeente op het vlak van ruimtelijke ordening en telt 13 effectieve leden en 12 plaatsvervangers, waarvan negen deskundigen in de ruimtelijke ordening:
- 1 voorzitter (deskundige)
- vier deskundigen – effectieve leden
- vier deskundigen – plaatsvervangers
- verenigingen van werknemers: 1 effectief lid + 1 plaatsvervanger
- verenigingen van werkgevers of zelfstandigen: 1 effectief lid + 1 plaatsvervanger
- verenigingen van handelaars of gemeentelijke adviesraad lokale economie: 1 effectief lid + 1 plaatsvervanger
- verenigingen van landbouwers: 1 effectief lid + 1 plaatsvervanger
- milieu- en natuurverenigingen: 1 effectief lid + 1 plaatsvervanger
- socio-culturele verenigingen of gemeentelijke cultuurraad of seniorenverenigingen of gemeentelijke ouderenadviesraad: 1 effectief lid + 1 plaatsvervanger
- sportverenigingen of gemeentelijke sportraad: 1 effectief lid + 1 plaatsvervanger
- jeugdverenigingen of gemeentelijke jeugdraad: 1 effectief lid + 1 plaatsvervanger.

Omwille van het genderevenwicht wordt aan de verenigingen en adviesraden gevraagd om telkens zowel een vrouw als een man voor te dragen.

Geef daarbij zeker aan:
- waarvoor je je kandidaat stelt: voorzitter, deskundige, vereniging of adviesraad
- je deskundigheid op het vlak van ruimtelijke ordening en/of verwante materies (mobiliteit, erfgoed, leefmilieu, architectuur, bouwkunde, notariaat, vastgoed…)
- in het geval van een vereniging of adviesraad: waarom je vereniging of adviesraad het meest geschikt is om een vertegenwoordiger af te vaardigen in de Gecoro?

De gemeenteraad stelt vervolgens de leden gemotiveerd aan uit de ingediende kandidaturen.

Hoe stel je je kandidaat?
Bezorg je kandidatuur uiterlijk op woensdag 13 maart 2019:
- schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat
- of via martine.pitteljon@ternat.be