Gemeentelijke OuderenAdviesRaad (GOAR)

De GOAR, of Gemeentelijke OuderenAdviesRaad, heeft als doelstellingen - op vraag van het lokaal bestuur of op eigen initiatief -

  • adviezen uit te brengen over alle aangelegenheden die de senioren rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen;
  • initiatieven te nemen en te bewerkstelligen om de samenwerking en het overleg tussen het seniorenwerk, de betrokkenen bij het seniorenwelzijn en de senioren zelf te bevorderen;
  • activiteiten voor senioren van de plaatselijke verenigingen te ondersteunen;
  • de informatie en vorming ten behoeve van de senioren te bevorderen en, zo nodig, zelf te organiseren;
  • bij zoveel mogelijk senioren de interesse voor het gemeentebeleid te bevorderen, alsook de inspraak en participatie in het beleid te stimuleren en dan als laatste maar zeker niet minder belangrijk deel te nemen aan het gezamenlijk overleg met andere gemeentelijke adviesraden. 

De GOAR werkt autonoom, los van elke politieke, ideologische, filosofische en/of godsdienstige binding.

ACTIVITEITEN GOAR

De GOAR organiseert tal van activiteiten voor de Ternatse senioren. Voor de lente 2024 schotelen ze jou volgend programma voor:

Seniorenlunch

Kom als Ternatse senior genieten van een glaasje Cava of fruitsap, een kom verse soep, hoofdgerecht, koffie én dessert.
Wanneer? Maak je keuze tussen woensdag 29 mei of donderdag 30 mei 2024
Waar/uur? om 11u45 - CC De Ploter (Kerkstraat 4, 1742 Ternat)
Prijs: € 11 per persoon.
Inschrijven verplicht vóór 15 mei via welzijn@ternat.be - 02 451 45 40.

Betaal pas na bevestiging vanuit de dienst welzijn.
Stort € 11/persoon op de rekening van de GOAR: BE59 7340 3693 9326. Vermeld ‘seniorenlunch: naam + aantal personen + datum lunch’. Na betaling is je inschrijving definitief.

Wees er snel bij want er kunnen maximum 150 personen deelnemen per lunch

Wandelingen

De maandelijkse begeleide wandelingen zijn opnieuw gestart! Er is telkens een korte (+/- 5 km) en een lange (+/- 10km) wandeling. Deze wandelingen gaan door elke laatste dinsdag van de maand en starten om 13u30:
- dinsdag 28 mei:
CC De Ploter (Kerkstraat 4)
- dinsdag 25 juni: Sportcentrum Puls (Van Cauwelaertstraat 40)
- dinsdag 30 juli: De Bos (hoek Nieuwbaan / Bosstraat)
- dinsdag 27 augustus: GBS De Kiem Wambeek (Stenebrugstraat 1)