Gemeenteraad / OCMW-raad

De gemeenteraad is de rechtstreeks gekozen vertegenwoordiging van de ingezetenen en bestuurt, samen met het college van burgemeester en schepenen de gemeente.
De 25 leden van deze raad worden om de 6 jaar verkozen door de inwoners van de gemeente die minstens 18 jaar oud zijn.
Tot de bevoegdheden van de gemeenteraad behoren onder meer: het opstellen van de begroting en het goedkeuren van de rekeningen, de benoeming van het personeel en het stemmen over de uitvoering van grote werken...
De gemeenteraad vergadert gemiddeld een tiental keer per jaar. Hij wordt voorgezeten door de gemeenteraadsvoorzitter. De vergaderingen zijn openbaar.

Bekijk in bijlage de data van de gemeente- en OCMW-raden voor dit jaar.
Hieronder vind je de samenstelling van de gemeente- en OCMW-raad.

In het kader van de 'openbaarheid van bestuur' kan je maandelijks de agenda en verslagen van de gemeente- en OCMW-raad consulteren.
Wens je de agenda te ontvangen via mail? Het volstaat dit aan te vragen via info@ternat.be.

Samenstelling