Gezocht:

Gepubliceerd op woensdag 26 juni 2019 12.08 u.
Kandidaten voor de mobiliteitsraad

Duurzame en veilige mobiliteit, hét topic bij uitstek voor heel wat inwoners. Iedereen heeft wel een idee over hoe we mobiliteit toekomstgericht in goede banen kunnen leiden. Daarom doen we nogmaals een oproep naar inwoners die voeling hebben met dit thema, dromen van een betere mobiliteit en zich willen inzetten voor meer verkeersveiligheid, het correct gebruik van wegen en vervoersmodi, of mee willen zoeken dé oplossingen voor nieuwe omgevingsontwikkelingen.

De mobiliteitsraad zal bestaan uit 5 deskundigen (1 voorzitter, 4 effectieve leden en 4 plaatsvervangers) en 9 leden van maatschappelijke geledingen, telkens 1 effectief lid en 1 plaatsvervanger:

  • Ternatse afdeling van de fietsersbond
  • Ternats gordelcomité
  • vereniging van wandelaars
  • vereniging van werknemers
  • vereniging van handelaars of gemeentelijke adviesraad lokale economie
  • vertegenwoordiging van socio-culturele verenigingen of scholen uit elk van de 4 kernen (Wambeek, Lombeek-centrum, “Sint-Jozefsparochie” en Ternat).

Kandidaten dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • geen politiek mandaat uitoefenen (m.u.v. de waarnemers van de politieke fracties)
  • geen personeelslid zijn van de gemeente Ternat of de lokale politiezone TARL
  • wonen in de gemeente of een grote betrokkenheid kunnen aantonen met de gemeente.

We richten ons ook specifiek naar vrouwelijke inwoners om een gezonde mix en wettelijk evenwicht na te streven binnen deze mobiliteitsraad. Voel jij je een pionier van de toekomst, mail dan voor 5 juli naar mobiliteit@ternat.be. Vermeld ook of je je kandidaat stelt als deskundige of namens welke geleding.