Hulp nodig bij het invullen van jouw personenbelasting?

Gepubliceerd op donderdag 5 mei 2022 9.47 u.
Kom naar de zitdag op 24/05/2022

Zoals elk jaar zal de FOD Financiën haar middelen zo efficiënt mogelijk inzetten om te beantwoorden aan de noden van de burger bij het invullen van hun aangifte. Omdat steden en gemeenten het dichtst bij de burger staan, worden zij hierbij nauw betrokken.

Daarom organiseert het lokaal bestuur Ternat een zitdag op dinsdag 24 mei 2022 van 9u tot 12u en van 13u tot 15u in de trouwzaal van het gemeentehuis (Gemeentehuisstraat 21).

Wens je hulp bij het invullen van je personenbelasting?
Maak dan een afspraak via 02 451 45 45.

Indien een belastingplichtige twee of meerdere aangiften wil laten invullen dan dienen er twee of meerdere afspraken gemaakt te worden (slechts 12 minuten per aangifte).

Vermeld je naam, voornaam en rijksregisternummer van persoon van wie aangifte ingevuld wordt en jouw telefoonnummer.

Belangrijke info |
- de bijstand wordt voorzien voor elke belastingplichtige die om hulp verzoekt bij het invullen van de aangifte.
- breng je identiteitskaart mee. Kom je voor een andere persoon, breng dan een kopie van de identiteitskaart en een volmacht mee. 
- personen die vrijgesteld zijn van aangifte en die een voorstel van aangifte ontvangen (witte envelop) moeten niet langskomen: als dit voorstel juist is dan moeten ze niets doen, anders moeten ze gewoon het antwoordformulier samen met de bewijsstukken opsturen. Het is niet de bedoeling dat deze personen met een voorstel van aangifte komen op de zitdagen. De zitdagen dienen om de aangiften in te vullen, niet om deze voorstellen te laten controleren.

Kan je niet aanwezig zijn op 24 mei?
Dan kan je steeds hulp krijgen via 02 575 56 66.