In quarantaine: wat nu?

De Vlaamse Regering keurde op 8 januari 2021 het uitvoeringsbesluit inzake naleving quarantaineplicht goed, waardoor handhaving door lokale besturen mogelijk wordt.

Je vindt de integrale teksten van het decreet en het uitvoeringsbesluit op www.vlaanderenhelpt.be.

De lokale besturen zijn een cruciale factor in de controle van het naleven van de quarantainemaatregelen. Het gewijzigd preventiedecreet, lees meer in nieuwsbrief van 15/01/2021 van het crisiscentrum, maakt het mogelijk om de gegevens van de personen die in verplichte quarantaine moeten te delen met de lokale besturen. Zo hebben de lokale besturen de nodige instrumenten in handen gekregen om ook de handhaving op personen in verplichte quarantaine uit te voeren.
In het kader het doorgeven van persoonsgegevens voor de handhaving van de quarantainemaatregelen werd een protocol afgesloten tussen het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse Overheid en de gemeente. Dit protocol regelt het elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer.

Raadpleeg de bijlagen hieronder.

Welke regels moet ik respecteren tijdens mijn quarantaine of zelfisolatie?

 • Vermijd het gebruik van het openbaar vervoer.
 • De periode van quarantaine of zelfisolatie start van zodra u in België aankomt na uw reis.
 • Quarantaine of zelfisolatie wil zeggen dat u binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijft op één enkel adres. Dit kan uw privéadres zijn of bij familie of vrienden. Als u positief test, worden alle huisgenoten als nauwe contacten beschouwd.
 • Tijdens uw quarantaine of zelfisolatie moet het contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in het zelfde huis, zoveel mogelijk vermeden worden. Bewaar steeds een afstand van 1,5m.
 • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon die in quarantaine of zelfisolatie is een apart toilet en badkamer gebruiken.
 • Voor de huisgenoten die samen met u op reis waren, zijn tijdens de quarantaine de afstands- en hygiënemaatregelen onder elkaar niet van toepassing.
 • Ga niet in quarantaine of zelfisolatie op een adres waar ook personen wonen die tot een risicogroep behoren. (bvb. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verlaagde immuniteit).
 • Bezoek van anderen is niet toegestaan tijdens uw quarantaine of zelfisolatie.
 • Werken en naar school gaan is niet toegestaan. Telewerk is wel mogelijk.
 • Blijf tijdens de quarantaine of zelfisolatie binnenshuis. U mag enkel de woning verlaten voor de volgende essentiële verplaatsingen en u moet daarbij een (stoffen) mondmasker dragen:
  • Bezoek aan uw huisarts of voor dringende medische zorgen;
  • Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen;
  • Regelen van dringende juridische/financiële kwesties;
  • Voor mensen die essentieel werk verrichten of een erkende dwingende reden hebben: verplaatsingen voor de daaraan verbonden essentiële en kortdurende activiteit.
 • Tijdens de quarantaine of zelfisolatie moet u bereikbaar blijven voor de contactopvolgers en uw medewerking verlenen aan het oplijsten van uw nauwe contacten.