Informatie & Communicatie

De informatiedienst onderhoudt de website en het infoblad en actualiseert dagelijks de sociale media.

Deze dienst organiseert informatieavonden en activiteiten voor inwoners, behandelt meldingen en diverse aanvragen,...

  • Erfgoed & toerisme
  • Meldingen en klachtenbehandeling
  • Huisstijl
  • Ternat Feest!