Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken.

VOORWAARDEN
> je financiële middelen bedragen per maand minder dan:
- € 1.131,78 voor alleenstaanden (op 01/01/2020 aan index 144,42)
- € 754,52 voor samenwonenden (op 01/01/2020 aan index 144,42)

De Federale Pensioendienst bepaalt jouw financiële middelen na een uitgebreid onderzoek naar de bestaansmiddelen (pensioenen, beroepsinkomsten, sociale uitkeringen, onroerende goederen, geld…) waarover je beschikt binnen jouw gezin.

> minstens 65 jaar zijn (vanaf 2025 minstens 66 jaar en vanaf 2030 minstens 67 jaar).
> Belg, of onderdaan van de Europese Unie, of vluchteling, of staatloos, of van een onbepaalde nationaliteit zijn. In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking.
> verblijven in België.

Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

PROCEDURE
In de meeste gevallen hoef je zelf geen aanvraag in te dienen voor je IGO. Het onderzoek start automatisch als je:
- een pensioen aanvraagt in België;
- al een pensioen krijgt in België;
- een tegemoetkoming aan gehandicapten krijgt en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt;
- een leefloon krijgt en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

In alle andere gevallen kan je zelf je IGO aanvragen:
- online via pensioenaanvraag.be
- lukt het niet online? Ga dan langs bij de dienst burgerzaken of bij een Pensioenpunt in jouw buurt (Sociaal Huis Asse – Gasthuisstraat 2, 1730 Asse). Breng je identiteitskaart mee.

BEDRAG
Het bedrag dat je kan ontvangen is afhankelijk van jouw gezinssituatie en financiële middelen.
Je ontvangt het basisbedrag als je jouw hoofdverblijfplaats deelt met één of meer personen.
Woon je alleen en deel je jouw hoofdverblijfplaats niet met andere personen, dan ontvang je het verhoogde bedrag.

INFO | https://www.sfpd.fgov.be/nl/recht-op-pensioen/igo