Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65+'ers. De IGO wordt uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn.

Voorwaarden

U moet:

 • minstens 65 jaar zijn
 • Belg, of onderdaan van de Europese Unie, of vluchteling, of staatloos, of van een onbepaalde nationaliteit zijn. In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking
 • verblijven in België. Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

Procedure

U kunt de aanvraag om IGO op drie manieren indienen:

 • bij uw gemeentebestuur (in persoon of via gevolmachtigde)
 • bij de Federale Pensioendienst - FPD (in persoon of via een gevolmachtigde)
  • op een van de zitdagen die de FPD in heel wat gemeentes organiseert
  • in een regionaal kantoor van de FPD
  • in de Zuidertoren te Brussel, de hoofdzetel van de FPD
 • via de website www.pensioenaanvraag.be.

Bedrag

Het bedrag dat u kunt ontvangen is afhankelijk van uw gezinssituatie.

-U ontvangt het basisbedrag als u uw hoofdverblijfplaats deelt met één of meer personen.
-Woont u alleen en deelt u uw hoofdverblijfplaats niet met andere personen, dan ontvangt u het verhoogde bedrag.

Afhandeling

Het aanvraagformulier wordt onmiddellijk elektronisch door de dienst burgerzaken doorgestuurd naar de pensioendienst. De aanvrager ontvangt hiervan een officieel ontvangstbewijs.

Wat meebrengen

-Identiteitskaart