Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65+'ers. De IGO wordt uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn.

Voorwaarden

Je moet:

  • minstens 65 jaar zijn
  • Belg, of onderdaan van de Europese Unie, of vluchteling, of staatloos, of van een onbepaalde nationaliteit zijn. In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking
  • verblijven in België. Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

Procedure

Je kan de aanvraag om IGO op drie manieren indienen:

Bedrag

Het bedrag dat je kan ontvangen is afhankelijk van jouw gezinssituatie.

-Je ontvangt het basisbedrag als je jouw hoofdverblijfplaats deelt met één of meer personen.
-Woon je alleen en deel je jouw hoofdverblijfplaats niet met andere personen, dan ontvang je het verhoogde bedrag.

Afhandeling

Het aanvraagformulier wordt onmiddellijk elektronisch door de dienst burgerzaken doorgestuurd naar de pensioendienst. De aanvrager ontvangt hiervan een officieel ontvangstbewijs.

Wat meebrengen

-Identiteitskaart