Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt inkomen.

VOORWAARDEN
Op het ogenblik van de aanvraag moet:
- je ouder zijn dan 21 jaar en jonger dan 65 jaar
- je handicap erkend zijn
- je inkomsten en die van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden
- je maximum 1/3 verdienen van wat een gezond persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen.
- je ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
- je bent gedomicilieerd zijn in België en verblijft er werkelijk

PROCEDURE
Om de tegemoetkoming te krijgen moet je eerst een online vragenlijst invullen. De Directie-generaal Personen met een Handicap gaat op basis van deze lijst, na waarop je recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties en bij je arts of specialist. Je wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

BEDRAG
Het bedrag dat je ontvangt hangt af van je gezinssituatie en de inkomsten van jouw gezin.