Inname openbare weg (tijdelijke politiemaatregel)

WAT?

De aanvraag voor het plaatsen / organiseren van een kraan, stelling, verhuiswagen, bouwmaterialen, signalisatie, nadars, parkeerverbod, buurtfeest, verhuis, collecten op openbare weg…
Geen enkel werk op de openbare weg, hetzij voetpad of rijbaan, mag worden uitgevoerd dan na machtiging door het gemeentebestuur.

Procedure

De aanvraag dient minstens 5 werkdagen vóór de geplande werkzaamheden gevraagd te worden.