Integrale klimaatscan

Gepubliceerd op donderdag 18 november 2021 13 u.
voor bedrijfssites in Ternat

Bedrijven gelegen in de provincie Vlaams-Brabant kunnen beroep doen op een kosteloze en uitgebreide klimaatscan voor hun bedrijfssites.

Ook voor bedrijven uit Ternat houdt deze klimaatscan in dat zowel op vlak van energie als water er een studie wordt uitgevoerd waar mogelijke opportuniteiten zijn tot het verduurzamen van het vastgoed. Dit gegeven gaat vaak hand in hand met het verlagen van de operationele kosten van het gebouw.

Vaak voorkomende optimalisaties bij KMO-gebouwen omtrent energie en water:

  • Mogelijkheden m.b.t. PV-installaties
  • Relighting en automatische sturing
  • Vernieuwen van de verwarminsinstallatie
  • Vernieuwen of aanpassingen aan de koelingsinstallatie
  • Waterhergebruik
  • Onthardingstrajecten en meer biodiversiteit

De deelnemende bedrijven ontvangen een rapport met de resultaten van de audit. Daarnaast zullen alle rapporten gebundeld worden om de gemeenschappelijke opportuniteiten zichtbaar te maken en een collectieve aanbesteding te lanceren teneinde een duurzame transitie van het bedrijfsvastgoed te stimuleren.

Investeringsmodellen worden pas na de klimaatscan opgestart en zijn zeker geen voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de scan. Het kan echter wel een vervolg zijn op de ‘vaak zoveelste audit’ die je hebt laten uitvoeren. Hierdoor brengen we studie en realisatie dichter bij elkaar.

Is jouw bedrijf bereidt om vandaag deze klimaatscan te laten uitvoeren door een onafhankelijk studiebureau?

Vul dan de ENQUETE KLIMAATSCAN in

Nadien wordt contact genomen voor een afspraak. Wij voorzien een inspiratiesessie voor de geïntresseerde bedrijven om nauwere toelichting te geven omtrent de thema's energie en water en hoe bedrijven hierrond kunnen samenwerken en verduurzamen. 

Belangrijke noot:
Deze klimaatscan is in samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant die het mogelijk maakt deze audit kosteloos uit te voeren. Er zijn 30 scans die behoren tot deze uitnodiging tot deelname – we hanteren het principe: first come, first served.

Meer informatie kan bekomen worden bij volgende contactpersonen:

- Toumaï Clerincx: toumai.clerincx@quares.be – 0472 45 42 44
- Tom Muysers: tom.muysers@quares.be – 0477 34 61 57

Raadpleeg eveneens de documenten in bijlage.