Kinderopvang met inkomenstarief

In een kinderopvang met inkomenstarief betaal je volgens jouw inkomen. Wil je opvang met inkomenstarief voor jouw kind?
Dan heb je een attest inkomenstarief van Kind & Gezin nodig.

Het inkomenstarief in een inkomensgerelateerde kinderopvang is wettelijk geregeld en is afhankelijk van:

  • het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen
  • het aantal kinderen ten laste.

In een aantal gevallen geldt een individueel verminderd tarief. Voor dat individueel verminderd tarief wordt gekeken naar de situatie van de ouder of/en de situatie van de 'inwonende persoon' (meestal de partner).

Ook als je jouw inkomen niet bekend wilt maken, moet je een aanvraag voor een attest inkomenstarief indienen. Zonder dit attest kan je niet terecht bij een opvangaanbieder waarbij je betaalt volgens je inkomen.

Je vraagt jouw attest inkomenstarief aan in de maand voor je kind voor het eerst naar de opvang gaat:

Als je aanspraak maakt op een individueel verminderd tarief, vink dat dan aan op 'Mijn Kind en Gezin'. Je hebt dan ook bewijsstukken nodig.