Klimaat in Ternat

De opwarming van de aarde is een probleem dat gevolgen heeft voor de hele planeet. Daarom is het ook belangrijk dat we allemaal samenwerken om deze gevolgen het hoofd te bieden. Het valt intussen niet meer te ontkennen: smelten van gletsjers, het stijgen van de zeespiegel, extremere weersituaties… Toch is er nog veel dat we kunnen doen.
Ternat wil concrete acties ondernemen en ons eerste doel is meteen om minstens 20% minder CO2 uit te stoten.

In Ternat werd ondertussen een Klimaat-team samengesteld en een Klimaatactieplan opgesteld met input van onze inwoners. Je kan het raadplegen in bijlage. Dit plan geeft een duidelijk overzicht van wat we nu al doen en op welke punten er nood is aan maatregelen. De Europese Commissie keurde onlangs de klimaatactieplannen van achttien Vlaams-Brabantse gemeenten goed, waaronder dat van Ternat.

Ambities in Ternat

Het lokaal bestuur maakt werk van een ambitieus klimaatbeleid. Zo ondertekende de gemeenteraad van Ternat in 2014 de toetreding tot het Europese Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors of CoM). Dit initiatief heeft tot doel alle burgemeesters van vooruitstrevende Europese steden te verenigen in een permanent netwerk ter bevordering van energie-efficiëntie en -reductie in de stedelijke omgeving. De doelstelling was om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20% te verminderen ten opzichte van 2011. Om de twee jaar is het lokaal bestuur verplicht om te rapporteren over zijn vooruitgang. In december 2020 werd de laatste keer gerapporteerd, Ternat klopte toen af op een CO2 daling van 12.331 ton of 18% (jaar 2018). Ternat is dus goed op weg om de vooropgestelde doelstelling te halen.

2030

Intussen keurde de gemeenteraad 2019 ook het klimaatengagement Vlaams-Brabant goed en besliste ook om opnieuw in te tekenen op de Covenant of Mayors 2030. Hierdoor engageren we ons om tegen 2030 onze broeikasgassen minstens met 40% te reduceren en de veerkracht van Ternat te verhogen door ons grondgebied aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering.

Om deze nieuwe doelstelling te behalen wordt er binnenkort, in samenwerking, met de provincie een nieuw klimaatactieplan gemaakt. Raadpleeg het klimaatactieplan in bijlage.

Wat doet Ternat?

Hoewel de eigen gebouwen van de gemeente maar verantwoordelijk zijn voor een klein deel van de CO2-uitstoot geeft het lokaal bestuur het goede voorbeeld. Hieronder een aantal voorbeelden:

Energie

  • Het gemeentehuis is een passief gebouw, uitgerust met een groendak. Dit biedt verschillende voordelen. Als het warm weer is, werkt het als natuurlijke airco en in de winter kan je genieten van een extra laag isolatie. Ook werkt een groendak bij intense regenbuien als buffer. Ze houden een groot deel van het water vast en geven het met mondjesmaat weer vrij. Bij felle regenbuien kan dit een verschil maken.
  • De gemeente koopt 100% groene stroom aan en op verschillende sites van de gemeente liggen zonnepanelen.
  • Ook wordt er in versneld tempo werk gemaakt van de verLEDding van de openbare verlichting.

Mobiliteit

  • Het lokaal bestuur promoot de fiets door een fietsvergoeding te geven aan medewerkers die met de fiets komen. Ook medewerkers die met het openbaar vervoer komen krijgen hun abonnement volledig terugbetaald.
  • Het bestuur kocht een aantal elektrische fietsen aan. Deze staan steeds ter beschikking van de medewerkers voor verplaatsingen tijdens de werkuren. Ook wordt het wagenpark vergroend. Oude en vervuilende onderhoudswagens worden vervangen door duurzamere CNG-wagens.

Afval

  • Het lokaal bestuur vermijdt afval. Zo zijn verschillende sites van de gemeente voorzien van watertapkraantjes. Flessenwater moet niet enkel getransporteerd worden, maar zorgt ook voor heel wat verpakkingsafval. Kraantjeswater is dan ook een duurzamer en kwaliteitsvol alternatief.

Wil jij meewerken?

Word dan ook 'maat van het klimaat' en deel je ideeën en bedenkingen met ons. Samen laten we Ternat herademen!