Lezing Pol de Mont

Gepubliceerd op woensdag 9 oktober 2019 11.08 u.
100 jaar enkelvoudig stemrecht

Het Pol de Mont genootschap en de bib Ternat herdenken 100 jaar enkelvoudig stemrecht

Honderd jaar geleden, op 16 november 1919, werd in België voor het eerst een parlementsverkiezing volgens het algemeen enkelvoudig stemrecht gehouden, weliswaar enkel nog voor mannen.
Het Ternatse Pol de Mont-genootschap wil bijdragen tot de herdenking van de honderdste verjaardag van deze belangrijke democratische verwezenlijking.

Daarmee kwam een einde gekomen aan de toepassing van het ondemocratisch cijnskiesrecht en nadien het meervoudig stemrecht. Pol de Mont uit Wambeek (Ternat) is steeds een voorvechter geweest van het algemeen enkelvoudig stemrecht, ook voor vrouwen. Toch hebben de vrouwen in België moeten wachten tot 1948.

Ludo Stynen, de biograaf van Pol de Mont (Pol de Mont, een tragisch schrijversleven, Polis, 2017) komt daarover spreken op vrijdag 15 november 2019 om 20 uur in de bibliotheek van Ternat.


Pol de Mont, democraat en pleitbezorger van ruime politieke inspraak.
Op deze manier wil de bib Ternat niet alleen hulde brengen aan één de historische figuren uit de gemeente, maar tevens aanzetten tot debat en kritische reflectie.