Meldingsplicht - evenement in feestzaal

In opdracht van gouverneur Jan Spooren d.d. 14/10/2020 legt het lokaal bestuur van Ternat een meldingsplicht op voor elk gebruik van infrastructuur met het oog op transparantie en mogelijkheid tot controle.

Deze melding dient / is van toepassing:
- minstens 24 uur op voorhand te gebeuren;
- voor iedere zaal op grondgebied van Ternat;
- de aard van de activiteit te omvatten;
- de datum, uur en het aantal verwachte personen te vermelden.

Bedenk: als je iets wil organiseren, moet je je vooral afvragen:

“kan ik hier de 6 gouden regels de hele tijd respecteren en toepassen?” Als dat niet kan: doe het dan niet.

“Zal wat ik van plan ben het virus kans geven om zich te verspreiden naar mezelf of anderen?” Als het antwoord ja is, doe het dan niet.”

Het meldingsformulier wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de lokale politie.
In de bijlage vind je het meldingsformulier dat je kan gebruiken om aan je meldingsplicht te voldoen.