Natuurbegraafplaats Lombeek

Gepubliceerd op vrijdag 22 september 2023 7 u.
Opening op zondag 1 oktober 2023

Aangezien het verboden is om pesticiden te gebruiken, zijn we in Ternat begonnen met het ingroenen van de begraafplaatsen. Daarnaast werd aan de begraafplaats in Wambeek een braakliggend stukje grond omgetoverd tot een natuurlijke begraafplaats. Dat hier heel wat nood aan was, is duidelijk. Zes maanden na de inrichting gebeurde al heel wat van de begravingen op deze plek. Dit overtuigde ons om een volwaardige natuurbegraafplaats in te richten.

Voor de nieuwe natuurbegraafplaats in Lombeek kochten we drie bospercelen aan die we samenvoegden met twee stukken grond in eigen beheer. Deze werden bebost, waarmee we op deze manier extra bos creëerden. De huidige begraafplaats aan de Muilemlaan wordt verder volledig ingegroend en vormt hiermee een mooie overgang naar de natuurbegraafplaats.

De aankoop en inrichtingen werden gefinancierd door de Vlaamse Overheid met subsidies voor toegankelijk groen in de Vlaamse rand rond Brussel. Dit project kadert in Plan Steenuil, een plan waarbij we werk maken van concrete natuuracties met bos- en natuuruitbreiding, kleine landschapselementen en tal van biodiversiteitsacties in tuinen, natuurgebieden, scholen en op openbare percelen.

Wat is een natuurbegraafplaats?

Mensen denken bewuster na over het milieu, ook bij hun uitvaart. Er is een groeiende vraag naar en een behoefte aan een laatste rustplaats in de natuur. Mensen die kiezen voor een natuurbegraafplek willen bij hun ‘laatste rustplaats’ helemaal opgaan in de natuur. De natuur gaat op een natuurbegraafplaats zijn vrije gang en de natuurlijkheid van de begraafplekken wordt maximaal gevrijwaard.

Hoe ziet de nieuwe natuurbegraafplaats eruit?

De natuurbegraafplaats bestaat uit inheems loofbos, waarin een aantal open plekken zijn gecreëerd die dienst kunnen doen als ceremonieplaats, begraafzones en als rustplaats. Een drie meter brede weg verbindt deze open zones, en biedt ook de mogelijkheid om beheerwerken uit te voeren. Er kan begraven worden in natuurlijke biologisch afbreekbare urnes en er kan uitgestrooid worden.

Met deze natuurbegraafplaats willen we ook extra ruimte creëren voor fauna en flora en een extra stukje toegankelijke natuur bieden aan de inwoners van Ternat.

OPENING natuurbegraafplaats Lombeek

Op zondag 1 oktober 2023 wordt de natuurbegraafplaats in Lombeek (Muilemlaan) officieel in gebruik genomen. Iedereen is welkom op de opening.

10u: verwelkoming 
10u15: woordje door schepen voor begraafplaatsen
10u30: officiële opening
10u45: receptie