Nieuw openbaar onderzoek Sun Chemical

Gepubliceerd op maandag 18 mei 2020 16.32 u.
Gesloten laad- en loszone tegen geluidsoverlast

Er werd een nieuw openbaar onderzoek opgestart voor de ontwikkeling van de voormalige Sun Chemicalsite in Ternat. De projectontwikkelaar heeft op vraag van het gemeentebestuur de plannen aangepast en een gesloten laad- en loszone voorzien om zo de geluidsoverlast te beperken. Het openbaar onderzoek loopt van 18 mei tot en met 16 juni.

Al enkele jaren wil de nieuwe eigenaar de verlaten industriezone Sun Chemical aan de Donkerstraat opnieuw ontwikkelen. Eerst was er sprake van een grote bedrijvenzone met onder meer een kantoortoren voor zo’n 400 bedienden. Voor het Ternatse gemeentebestuur staat de leefbaarheid van de buurt voorop. Daarom ging Ternat enkel akkoord met een kleinschalige ontwikkeling.

Voor de gemeente Ternat is herontwikkeling mogelijk, onder een aantal strikte condities:

 

 • Het mobiliteitsprofiel van de nieuwe ontwikkeling mag maximaal het mobiliteitsprofiel van Sun Chemical evenaren
 • Er moet een groenbuffer van 6 meter tussen de site en de Donkerstraat worden aangelegd
 • De 45° regel moet gerespecteerd worden van de bebouwing tegenover de Donkerstraat (het gebouw van 18 meter hoog bevindt zich volgens het stedenbouwkundig attest op 18 meter van de Donkerstraat)
 • De gebouwen moeten door 1 uitbater in gebruik genomen worden
 • Er moet een actuele MERscreening opgemaakt worden onder meer op het vlak van mobiliteit:
 1. Andere inrichting van de toegangsweg, zodat het onmogelijk wordt dat er sluipverkeer langs de Donkerstraat en Groenstraat naar de site kan gebeuren
 2. Voldoende aandacht voor de zwakke weggebruiker (fietser en voetganger)
 3. Bij de definitieve omgevingsvergunning dient een MOBER-plan bijgevoegd te worden.

Op vraag van de GECORO werden bijkomend volgende voorwaarden gesteld:

 • De geluidsgenererende activiteiten moeten voorzien worden ten noorden en ten westen van de site, en niet ten zuiden en ten oosten waar de bewoning is om de hinder voor de omgeving maximaal te beperken
 • Er moet een ANPR-systeem voorzien worden op kosten van de ontwikkeling om te verzekeren dat bestemmingsverkeer voor de ontwikkeling niet via de Donkerstraat of Groenstraat komt, gekoppeld aan een boetesysteem
 • Na een akoestische studie moeten de nodige maatregelen genomen worden om de geluidshinder voor de omwonenden verder te beperken.

71 bezwaren na openbaar onderzoek

Eigenaar Bambus diende daarop een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. Hiervoor werd van 15/01/2020 tot en met 13/02/2020 een openbaar onderzoek georganiseerd. Tijdens het openbaar onderzoek werden 71 bezwaren ingediend. Het voornaamste bezwaar had betrekking op de aanleg van open laad- en loszones in het zuidwesten, aan de kant van de huizen van de Donkerstraat. De buren vreesden geluidsoverlast.

Aanleg gesloten laad- en loszone om geluidsoverlast tegen te gaan

 

Voor de gemeente Ternat staat de leefbaarheid voor de inwoners centraal. Aangezien het om industrie- en kmo-zone gaat, is het logisch dat de eigenaar hierop een nieuwe ontwikkeling wil, maar wel in evenwicht met de buurt.

Daarom werd met de eigenaar opnieuw in overleg gegaan. De eigenaar komt nu met de oplossing open laad- en loskaaien om te vormen tot een gesloten loods. Dit moet de geluidshinder tot een minimum beperken.

Het college heeft toegestaan om deze gewijzigde plannen in te dienen. Hierover loopt nu een nieuw openbaar onderzoek van 18 mei tot en met 16 juni. Nadien zal het college een beslissing nemen.

De documenten voor het openbaar onderzoek zijn hier te bekijken.