Openbaar onderzoek

Gepubliceerd op donderdag 7 juli 2022 19.46 u.
Fossebaan

Via deze weg willen wij u graag onderstaand openbaar onderzoek ter kennis brengen:

OPENBAAR ONDERZOEK : Voorlopige goedkeuring vaststelling van de wijziging van de gemeenteweg Fossebaan met ontwerp van rooilijnplan.

De gemeenteraad heeft in zitting van 30 juni 2022 het ontwerp van voormeld rooilijnplan voorlopig vastgesteld. Het gemeentebestuur kondigt aan dat het openbaar onderzoek loopt van 12-07-2022 tot 11-08-2022 conform het gemeentewegendecreet d.d. 1 september 2019.

De beslissing tot voorlopige vaststelling en het ontwerp ligt ter inzage bij de dienst Technische Zaken, Gemeentehuisstraat 21 te 1740 Ternat, alle werkdagen van 9 tot 12 uur en donderdagavond van 18 tot 20 uur. Voorlopig werken we enkel op afspraak.

Opmerkingen en bezwaren over het ontwerp dienen uiterlijk op 11-08-2022 per aangetekende brief te worden verstuurd naar het college van burgemeester en schepenen, Gemeentehuisstraat 21 te 1740 Ternat, tegen ontvangstbewijs afgegeven op voormeld adres, of digitaal overgemaakt naar openbare.werken@ternat.be.