Ontharding plein gemeentehuis

Gepubliceerd op maandag 20 november 2023 9.35 u.

Vlaanderen is een van de meest verharde regio’s van Europa. Een tastbaar gevolg daarvan is de grote droogte en wateroverlast waar Vlaanderen de laatste jaren mee worstelt. Ook Ternat blijft hiervan niet gespaard. Zeker de meer verharde en bebouwde dorpskernen van Ternat en Sint-Katharina-Lombeek zijn hier gevoelig aan. Om ons hiertegen te wapenen maken we werk van ontharding van het openbaar domein.

Plein gemeentehuis

We zijn gestart met het ontharden van het gemeenteplein. We kregen hiervoor een gratis begeleiding van de provincie Vlaams-Brabant. In samenwerking met Kiemkracht legden we drie plantvakken aan en beplantte het met klimaatrobuuste, inheemse, biodiverse planten. Op deze manier krijgt het gemeenteplein, dat voorheen een woestijn van klinkers en beton was, onmiddellijk een mooier, groener en milieuvriendelijker uitzicht.

Waarom ontharden?

Ontharden en de vrijgekomen ruimte vergroenen heeft tal van voordelen. Er ontstaat meer ruimte voor natuur en water. Hittestress in de zomer neemt af en in de winter is er minder overstromingsgevaar. Groen zorgt bovendien voor een aangenamere leefomgeving, het brengt rust en ruimte.

En verder...?

Ternat heeft de smaak dan te pakken. De volgende jaren vervangen we op verschillende pleintjes en parkings stenen en beton door bomen en planten. De eerste schetsen zijn hiervoor in opmaak. We worden hiervoor bijgestaan door het studiebureau Avantgarden.

Steun van de provincie

“De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt 10 gemeenten, waaronder Ternat, in projecten rond het klimaatbestendig inrichten en beheren van het openbaar domein. De ondersteuning focust op de begeleiding van de gemeente bij de uitvoering van concrete acties op het terrein”, legt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu van de provincie Vlaams-Brabant uit. “We willen tegen 2040 een klimaatneutrale en klimaatbestendige provincie zijn. Daarom helpen we 43 gemeenten bij de opmaak van hun klimaatplan en steunen we projecten die helpen om de doelstellingen van het provinciale en de gemeentelijke klimaatplannen te halen.” 

Informatie

Lees meer op www.ternat.be/ontharding over ontharding in Ternat en wat jij kan doen?

Deze acties kaderen in het gemeentelijk klimaatactieplan, waarin het lokaal bestuur zich engageert om tegen 2030 1m² per inwoner te ontharden.