GECORO

Gepubliceerd op donderdag 5 december 2019 0 u.
do 05/12/2019 om 20u15

Graag nodigen wij u uit op de GEmeentelijke COmmissie Ruimtelijke Ordening op donderdag 5 december 2019 om 20u15 in de raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda

- Voorstel: alle punten worden in openbare zitting besproken
- Verslag vorige vergadering
- Toelichting: bouw sportzaal Kruikenburg
- Huishoudelijk reglement
- Afsprakennota werking Gecoro: aanzet
- Stand van zaken dossiers
- Vergaderdata 2020