GECORO

Gepubliceerd op donderdag 2 mei 2019 0 u.
do 16 mei om 20u00

Graag nodigen wij u uit op de GEmeentelijke COmmissie Ruimtelijke Ordening op donderdag 16 mei 2019 om 20u00.

Agenda

  • Verslag vorige vergadering
  • Bestek RUP meergezinswoningen : inhoudelijke elementen : bespreking
  • Huishoudelijk reglement : bespreking
  • Woonproject Assesteenweg : advies
  • Ontwikkeling PRUP specifiek economisch knooppunt (SPEK) : info